Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Ikt.sz.: 96/2006.
Jegyzőkönyv 2006.03.16.

Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2006. március 16-án 14 órai kezdettel a Nagykanizsai Vasemberház Dísztermében megtartott Társulási Tanács üléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív alapján 29 fő helyi önkormányzati polgármester, illetve képviselő.
Meghívottként: Tóth Balázs tanácsadás vezető
Tóth Andrea kistérségi tanácsadó

Litter Nándor a Társulás Elnöke üdvözölte a megjelenteket, megállapítja, hogy a tanácsűlés határozatképes, mivel a 48 tagból 29 tag jelen van, illetve képviselteti magát, majd közli az írásban kiküldött napirendeket.
Napirendi pontok:
1. A NY - D Fejlesztési Ügynökség NFT térségi tanácsadó hálózat bemutatása
Meghívott: Tóth Balázs tanácsadó vezető Tóth Andrea kistérségi tanácsadó
2. 2006. évi költségvetés megtárgyalása
3. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2006. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Gregor Tiborné Kht. ügyvezető

Litter Nándor: Azt kérdezném, hogy a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel ? Amennyiben nincs, akkor kérek mindenkit, hogy szíveskedjen elfogadni. Van-e ellenvélemény, tartózkodás ? Nincs. Nagyon szépen köszönöm, egyhangúlag elfogadásra került.
1.    napirend: A Ny – D Fejlesztési Ügynökség NFT térségi tanácsadó hálózat bemutatása
Tóth Balázs: Tisztelettel köszöntöm a kistérségi társulás tagjait. A regionális tanácsadó hálózat az idén állt fel, a szervezet kereteit a Regionális Fejlesztési Ügynökség biztosítja. A program eredetileg nagyobb létszámmal indult volna. Az ügynökség székhelyein vannak a tanácsadók, de minden tanácsadóra nevesítve van egy vagy két kistérség. Nagykanizsa szerencsés helyzetben van, az ügynökségnek itt helyben van egy irodája, és a tanácsadó Tóth Andrea lesz. A hálózat célja az, hogy a kistérségeket segítse abban, hogy az EU – s forrásokhoz hozzá tudjon jutni. Ez jelenti a most futó egyes programokat is. A futó programoknál a tanácsadó az elszámolások, jelentések készítésénél tud segítséget nyújtani. 2007-től új ciklus indul az EU-ban. Jelentősen megnőnek azok a források, amelyekhez Magyarország hozzájuthat, ezért fontos, hogy minél több jól előkészített projekt álljon rendelkezésre. Amennyiben kell szívesen kimegyünk településekre is és segítünk a projekt elkészítésében is, Andreán keresztül rendelkezésükre ál az egész szervezet szaktudása. A kiosztott anyag mutatja, hogy jelentősen megnőnek a rendelkezésre álló források. Három verzió van az elképzelések között arról, hogy hogyan kerülnek felosztásra a régiók között ezek a források. 2007-tól minden régiónak önálló operatív programja lesz. A kiosztott anyagban szereplő összeg még nem végleges, és hogy mire lehet pályázni azt is ott láthatják az információk között. Az iroda a Király u. 47-ben van. Horváth Jácint és az Innovációs Fejlesztési Ügynökség is ott található meg.
Litter Nándor: Megköszönöm a tájékoztatást.
Most pedig bemutatom Móricz Istvánt, aki 2007. május 5.-ig rendelkezik határozott idejű megbízással, mint kistérségi megbízott.
Következik a 2. napirendi pont a 2006. évi költségvetés megtárgyalása. Megköszönöm a munkaszervezetnek, hogy időben kiküldték a költségvetés anyagát.
Megkérdezem Polai Györgyöt, hogy van-e olyan amit szóban hozzá szeretne fűzni a költségvetéshez.

Polai György: A helyszínen kiosztásra került a római egyes számú melléklet, amely más konstrukcióban való csoportosítását jelenti a bevételi oldalnak, ahogy az önkormányzatoknál megszokott, jogcímek szerinti bontásban.
A változás a február 15.-ei költségvetéshez képest, hogy csak a Magyar Államkincstár által határozatban elfogadott normatív támogatások szerepelnek benne, tehát nem szerepelnek a február 17.-én beadott pótigénylés várható összege. A pótigénylés összegéről várhatóan április elején kapjuk meg a határozatot, és csak utána tudjuk a költségvetés módosításaként azt szerepeltetni. Így a belső ellenőrzési társulások és a családsegítő – gyermekjóléti szolgálat finanszírozása most nem szerepel ebben a költségvetésben.
Elkülönítve kerültek kidolgozásra a felhalmozási, dologi kiadások – bevételek, a különböző csoportosítás szerint, munkaszervezetre, programokra, és ennek szellemében a várható bevétel 293.844 ezer Ft. És ennek a kiadásában egy 24 millió Ft tartalék található, pályázatok benyújtására, likviditási gondok finanszírozására.

Litter Nándor: Még egy kiegészítés, várhatóan az MTRF-től kapunk 6 millió Ft-ot, részben programokra és a munkaszervezetekre használható fel.
A magam részéről úgy gondolom, hogy múltkor ami legnagyobb vitát váltott ki, hogy ezekben a kiegészítő szolgáltatásokban (gyógytestnevelés, logopédia stb.) –hez való hozzájárulás 11 millió Ft. Az a 24 milliós tartalék, meg várható még a 6 millió Ft, amit az előbb említettem, tehát a magam részéről azt kezdeményezném, hogy a tartalék terhére kiegészítsük azokat az összegeket, amit az önkormányzatoknak kellene finanszírozniuk. Ez az egyik javaslatom. A másik javaslatom, hogy 3 millió Ft jutalom szerepel a munkaszervezet bér jellegű költségei között, én azt javaslom, hogy azt csökkentsük le 2 millió forintra.
Ezen kívül felvetném, hogy 1 millió 500 ezer Ft-ot tervezünk szociális szolgáltatási koncepció készítésére. Aki ismeri, az mondja el pontosan, hogy miről is van szó, mert első hallásra soknak tűnik, ahhoz képest, hogy mennyibe került az oktatási intézkedési terv. Ami lényegesen komolyabb anyag volt. Erre a kérdésre kérnék választ.
Polai György: A kistérségi társulás számára is kötelező ebben az évben elkészíteni a szociális ellátási, szolgáltatási koncepciót. Erre vonatkozóan tudomásom szerint csak a városokban készültek ilyen szolgáltatási koncepciók, illetve néhány településen, de térségi szinten is el kell készíteni. Az összeg egy tervezett összeg, mivel még nincs eldöntve, hogy kivel készítessük el. Azt vettem figyelembe, hogy a közoktatási koncepció ami más jellegű, de ott is volt egy helyzetértékelő tanulmány és utána készült el a koncepció annak a komplex költsége volt 1,8 millió Ft.
Litter Nándor: A másik amit még felvetnék, hogy nem látok újabb projektek előkészítésére való felhasználást. A Tájpark program egy nagyon jó gondolat volt, és amikor benyújtottuk, akkor úgy gondoltuk, hogy mindenképpen kiterjeszthetnénk az egész térségre. Másrészt elkészítettük a kistérség fejlesztési koncepcióját, de abban benne volt a hulladéklerakó, amin dolgozunk, és benne voltak turisztikai fejlesztési lehetőségek, ami a kistérségnek kitörési pontja lehet. Ebből adódóan úgy gondolom, hogy meg kellene jeleníteni ebben az anyagban legalább egy turisztikai programot, vagy előkészíteni, hogy 2007. elejére nekünk is legyen néhány olyan programunk, amit be tudunk nyújtani az új EU-s forrásokra. Én ezt a részt kicsit gombolyítanám.
Polai György: Jelentősebb összeg valóban nem szerepel benne, de vannak erre a dologi kiadások között felhasználható tartalékok. Tapasztalatom szerint az érintett önkormányzatok szoktak arról nyilatkozni, hogy ki milyen pályázatban kívánnak részt venni és az önkormányzatok szokták biztosítani a fedezetét, az önrészt a pályázatokhoz.
Litter Nándor: A felhalmozási kiadások között kellene ezt tervezni, ha ilyenben gondolkodunk.
A magam részéről én úgy gondolom a stratégiákra épülő turisztikai projekt előkészítését meg kell kezdeni. Arra forrásokat kell elkülöníteni a felhalmozási kiadások között. Nekem ezek a javaslataim amit változtatásként kellene eszközölni.
Gregor Tiborné: Szerintem ebben a tartalékban csak annyit kellene megfogalmazni, hogy tartalékolunk pályázatok önerejére. A társulásnak kell végiggondolnia, hogy mi mit szeretnénk, tőlünk kellene jönnie az ötleteknek, azt ne a munkaszervezet találja ki, hogy mi mit gondolunk. Ha 2-3 település össze tudna fogni az már jó. Nem abban kellene gondolkodni, hogy 48 település adjon be pályázatot, hanem Nyugatról, Keletről, Délről egyet beadni.
Én annyit kérdeznék, hogy mi az a 2005. évi normatíva visszafizetés, ami 8 millió Ft. Elég nagy összeg.
Polai György: 2005. évben a családok átmeneti otthona részére a feladatvállalására kaptunk normatívát, és a Vöröskereszt nem tudta felhasználni a normatívát teljes egészében, nem tudott elszámolni a 22 millió Ft-tal teljes mértékben, így 8 milliós támogatás visszafizetése indokolttá vált. Ezt január végén történt, amikor az elszámolás esedékessé vált, így visszautalták nekünk a 8 millió Ft-ot, mi pedig a Kincstár részére.
Litter Nándor: A Vöröskereszt sok mindent be akart vállalni a legutóbbi üléseink során is, de ha a többit is így oldja meg akkor az nem lesz jó, mert kamatokkal együtt fizethetjük vissza az összeget.
Polai György: Az indok az volt, hogy vagy a direktbe kapott állami normatívát használja fel, vagy ezt az indirektbe kapottat, és inkább a direkt normatívát választotta, ezt az általunk átadottat pedig visszautalta. Ezt január 31.-én tudtuk meg.
Berkenyés Lászlóné: Én a logopédiával kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy miből tevődik össze ez a költség, mert ha szolgáltatást úgy vásárolom meg kevesebbe kerül, mint így, hogy a társulás látja el a feladatot. Ha megvásárolom számla ellenébe 2000 Ft-ért megkapom a szolgáltatást. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy azok a települések, amelyek társulásban tartják fenn az intézményüket, jelentős támogatáshoz jutottak. Azt szeretném kérdezni, hogy ezek az önkormányzatok csökkentették-e ennek arányában ezzel a bevétellel az egyes önkormányzatokra jutó finanszírozást.
Pl. Galambok kapott 6,5 millió Ft-ot, ennek arányában Nagyradának kevesebbet kell-e fizetni?
Rácz József: Természetesen ezzel az összeggel csökkentve lettek az önkormányzati hozzájárulások.
Kis – Tóth László: Igen a hozzájárulás a nettó összeg, és a bevételekhez a támogatás hozzá lett számítva.
Litter Nándor: A 3000 Ft és a 2000 Ft között a különbség jelentős, az érintetteknek meg kellene nézni, hogy miből adódik a különbözet.
Molnár Mihály: A logopédiáról és a gyógytestnevelésről kaptunk egy kimutatást, hogy Zalaszentbalázsnak mennyit kell ezekhez a szolgáltatásokhoz önkormányzati szinten hozzátenni. De ebben a Bocskai gyerek nincs benne. Minden önkormányzat kapott egy ilyen kimutatást.
Berkenyés Lászlóné: Igen, de ha megvásárolom, akkor ez a szolgáltatás csak 2000 Ft.
Litter Nándor: De hol vásárolom?
Berkenyés Lászlóné: Logopédustól, aki most főállásban dolgozik.
Takács József: Ide küldik nekünk ezt az anyagot, és csak annyit látni belőle, hogy kell 30 millió forint.
Grabant János: Összefoglalnám az elhangzottakat. Az elnök úr javasolta, hogy a költségvetésben az a 11 millió Ft, ami az önkormányzatok finanszírozásában jelenik meg, azt a többcélú társulás átvállalja az általános tartalék terhére, és akkor nem kellene a települések hozzájárulása. Ez jól hangzik mindenki számára, hogy nem kellene fizetni. De én azt felvetném, hogy korábban a logopédiai ellátás ingyenes volt a településeknek, a megyei közgyűlés vállalta el. Mi átvállaltunk egy feladatot a megyei közgyűléstől a tavalyi évben szerződéssel, és ezért csak a mi területünkben több százezer Ft-ot kellene évente fizetnünk. A másik, hogy nekem is megküldte a munkaszervezet a szakszolgálati ellátás költségvetését, amiben benne van, hogy az önkormányzatnak mennyivel kell ezt finanszírozni. A mi településünk tekintetében 26 gyógytestnevelés tanuló jelenik meg. Utána néztem, ez a 2003-2004-es tanév adatai, amiből annak idején az első pályázat készült. Most 2006-ban is ezt az adatot küldték ki nekem, és ezzel is van számolva pedig jelen pillanatban a csak 18 főt látnak el. Én ezért azt javaslom, hogy a szakszolgálati finanszírozással addig ne foglalkozzunk, amíg egy belső ellenőrzési vizsgálatot le nem folytat a társulás a szakszolgálati ellátással, és a szakszolgálati finanszírozás költségeivel kapcsolatban. Ezt követően helyre kerülnek a dolgok, és utána döntünk arról, hogy a települések fizetik-e meg, vagy az általános tartalék terhére a társulás. Köszönöm.
Takács József: Én mind a két javaslattal egyetértek. Mind a 3 millió forint csökkentésével, mind pedig azzal, hogy az idén mindenképpen ebből a tartalékból fizessük a finanszírozást, ha szükség lesz rá, mert a mi önkormányzatunk, se lelkileg, se költségvetésileg nem készült fel a finanszírozásra most se és jövőre sem. Kérem, aki készítette ezt az anyagot –nem tudom Pintérné Grundmann Frida asszony készítette-e? – számomra ez abszolút nem ad annyi információt, hogy akárcsak javaslatot is tudjak tenni a képviselőtestületnek a racionalizálásra. Mert itt szerepel pl. hogy a bevétel 11millió és a kiadás 30 millió. És nem tudok vele olyan szinten sem foglalkozni, hogy javaslatot tennék a racionalizálásra.
Litter Nándor: Azt szeretném idézni, amit Pintérné Grundmann Frida szokott mondani, hogy ugyanezt a képzést nem kapták meg a megyétől.
Grabant János: Ugyan ez a logopédus jár ki, aki két évvel ezelőtt is járt, csak akkor ingyen volt, most meg fizetni kell érte.
Pávlicz Lajos: Ugyanazt a szolgáltatást kapjuk.
Szőllősi Tiborné: Teljesen egyetértek az előttem szólókkal. Mert akkor, amikor mi erről határoztunk, lehet, hogy én rosszul emlékszem, akkor arról volt szó, hogy a településeknek ez nem fog kerülni semmibe. A másik meg az, hogy amikor elolvastam az anyagot, rögtön fel is hívtam a munkaszervezet vezetőjét. Nem tudom, hogy máshol mi a helyzet, de pl. a mi esetünkben egyszerűen azt mondták, hogy 4-5-8 gyerek és mi erről nem is tudtunk. Gyakorlatilag megkerülnek bennünket, az önkormányzatoknak nincs is semmi információja arról, hogy hány gyerek jár Orosztonyból, és mit vesz igénybe a Rózsa úti Iskolába. Logopédiára, gyógytestnevelésre egyáltalán jár-e, és meddig jár oda, ha esetleg nem jár, akkor milyen hosszú ideig nem jár. Én azt gondolom, hogy az önkormányzatoknak tényleg egy szélesebb körű információra van szüksége, hogy ezzel érdemben tudjon foglalkozni. Engem is meglepetésszerűen ért, hogy tőlünk is jár négy gyerek. Nem is tudtam róla. Azt gondolom, hogy rengeteg olyan információra lenne szükségünk, ami alapján dönteni tudnánk.
Litter Nándor: Senki nem ígérte, hogy ez ingyen lesz. A tavalyi évre kiszámoltuk, hogy a normatíva lefedi ezen költségeket, de senki nem ígérte meg, hogy ez az idén is ingyen lesz.
Szőllősi Tiborné: Nem számítottunk rá, a költségvetés nem volt a kezünkben a Rózsa úti Iskolától.
Litter Nándor: A legutóbbi ülésen itt volt ez az anyag. Lehet, hogy akkor lett kiosztva, és nem volt rá időnk, hogy megnézzük.
Szőllősi Tiborné: Én azt gondolom, hogy ha valamiért fizetünk, akkor azt a költségvetést el is kellene fogadni.
Pávlicz Lajos: Én a Grabant Jánossal, és a Takács Józseffel értek egyet. A javaslatom az lenne, hogy ezt a tételt a költségvetés bevételi – kiadási oldaláról vegyük ki. Ha esetleg bármiféle támogatási formában, akár a társulás tartaléka terhére, akár az önkormányzatok hozzájárulnak, előirányzat módosítás formában a továbbiakban be lehet tenni. Én megmondom őszintén ezt az anyagot, amit múltkor kaptam, testület elé nem is vittem, nem is fogom. Az egy előterjesztésre alkalmatlan anyag volt, abból nem derült ki pontosan, hogy mi mire fordítódik. Azt azért elmondom a Társulásnak, ha a tartalékból tesszük hozzá, akkor is a mi pénzünkből tesszük hozzá, tehát valahol mégis a mi költségünk. Én azt mondom, hogy ebben minden polgármester tisztán szeretne látni, hogy ez a szolgáltatás pontosan mibe is kerül. Ha a szolgáltatás akár helyettesítéssel, akár vállalkozóval csináljuk olcsóbb, mint jelen pillanatban, akkor hogy van ez ? Egyetértek azzal is, hogy van belső ellenőrünk, vizsgálja meg mik azok a tételek, amik elszámolhatók az önkormányzat felé, és mik azok a tételek amik nem. Mert igazából kaptunk egy konkrét összeget, ami 600 ezer Ft körüli összeg ezt nem tudom támogatni, mert az ellátottak vonatkozásában nem tudom, hogy kikről van szó. Ha a költségvetésben ez bent marad, akkor én nem tudom elfogadni a költségvetést. A javaslatom hogy vegyük ki ezt a tételt a költségvetésből, és amikor pontosításra kerülnek a dolgok, akkor előirányzat módosításként bármikor be lehet tenni a költségvetésbe. Amikor tudjuk, hogy mit kell fizetni és honnan fizetjük.
A költségvetéssel kapcsolatban ez az egyik a másik, amit Polai Györgynek jeleztem azok pontosításra kerültek-e ? Azért a vezetőnek, mert nem voltam biztos benne, hogy a 4. oldalon az a tétel, hogy a „közoktatási feladatok ellátása keretében normatíva igényelhető az intézményi társulás által fenntartott óvodába, iskolába járó gyerekek, tanulók ellátásához az alaptámogatás 65.000 Ft/fő.”. Én úgy gondolom, hogy az intézményi társulásba „bejáró” és nem „járó” gyerekek után hívható le a 65.000 Ft, mert a társulásba mindenki jár, de nem biztos hogy mindenki bejáró. Nekem ez lenne a javaslatom a költségvetéssel kapcsolatban.
Rácz József: Úgy gondolom, hogy nagyon tartalmas anyag készült erre az alkalomra. Viszont nekem számszaki problémáim vannak és szeretném tudni, hogy melyik szám a valós. A személyi juttatásoknál 42.721 e Ft szerepel, és ha megnézzük az 1. és 3-as táblázatokat, akkor úgy tűnik, hogy nem mindenhol egyeznek az egyes oldalak. Elsősorban a kiadási értéknél. Azt mondjuk, hogy a közmunkaprogram személyi kiadásai 18.664 E Ft, de a 3. számú mellékletben 23.572 E Ft szerepel. Tehát ha az egészet összeadjuk, közel 4 millió Ft-os különbözet adódik. Ha a dologi kiadásokat végignézzük akkor a felsorolásban 26.852 E Ft van, ugyanakkor a tervezett kiadások összege 34.193 E Ft. Szeretném megkérdezni, hogy ezek a számszaki eltérések miből adódnak ? A Tájparknál szintén az javaslom, hogy ezt is át kell nézni, mert itt sem egyezik a szöveges részben és a táblázatban szereplő adatok. Megkérném a munkaszervezet vezetőjét mondja el, hogy miből adódnak az eltérések a szöveges indoklás és a táblázat között.
Litter Nándor: Ezeket az eltéréseket tisztázni kellene.
Grabant János: Szerintem nincsenek eltérések. Amit a Rácz József mond a 7. oldalon az a 3. számú mellékleten is ugyanúgy szerepel. A közmunkaprogramnál is ugyanazok a tételek szerepelnek.
Litter Nándor: Szeretném ha végigmennénk az anyagon, hogy ezek az eltérések pontosításra kerüljenek. Megkérném Rácz Józsefet, hogy mondja hol talált eltérést és egyesével végigmegyünk rajta.
Rácz József: A 3-as számú mellékletben valóban jó a 42.721 E Ft, de ugyanezen az oldalon a közmunkaprogram személyi kiadásai 18.664 E Ft-ként van feltüntetve, a 3. számú mellékletben pedig 23.572 E Ft szerepel. Akkor most melyik a nem jó a 18.664 E Ft vagy a 23.572 E Ft, de akkor a 42.721 E Ft sem jó.
Baliné Németh Róza: A 42.721 E Ft a jó.
Polai György: Elírás történt. A közmunkaprogram egy hónappal meghosszabbodott, amelyről az elmúlt, februári tanácsülés után kaptuk meg a támogatási szerződést és a szöveges részbe valószínűleg nem lett teljeskörűen átvezetve az összeg, viszont a táblázatban szerepel a helyes, megnövekedett összeg.
Rácz József: Ezt így elfogadom nézzük a személyi kiadásokat is..
Baliné Németh Róza: Saját dolgozónak megbízási díjat fizetünk, és a megbízási díj 90%-a után fizetünk TB-t.
Rácz József: A dologi kiadásoknál, ha megnézzük az összegeket a szöveges részben, és azokat összeadjuk, akkor az nem azonos a 4. számú táblázattal.
Polai György: Ne adjuk össze, azok csak kiemelések, nem szerepel benne minden tétel, csak a fontosabbnak ítélt tételek kerültek említésre.
Varga Miklós: Ha jól emlékszem az előző társulási ülésen már jeleztem, hogy a betervezet 3 milliós jutalom nem elfogadható. Meggyőződésem szerint az önkormányzatok nagy része sem a közalkalmazottaknak sem a köztisztviselőknek nem tud jutalmat fizetni. Zalakomár 2004- és 2005 után az idén tudott 6%-os jutalomkeretet tervezni. Természetesen az első 9 hónapban ebből nem kerülhet kifizetésre semmi, és akkor is majd a költségvetés állapotától függ, hogy kifizetésre kerül-e vagy sem. A közalkalmazottaknak van ruházati költségtérítés személyenként 25 E Ft. A köztisztviselőknek a törvény kötelezővé teszi. Üdülési hozzájárulást szeretnénk, de a költségvetés nem teszi lehetővé. Én amit el tudok fogadni maradjon a ruházati költségtérítés, ami be van tervezve, és el tudok fogadni 10 %-os jutalomkeretet, de csak úgy ha ebből az első 9 hónapban nem kerül semmi felhasználásra.
Litter Nándor: Tehát 10 %-os jutalomkeret. Ki tudjuk ezt most számolni ?
Pávlicz Lajos: Minek a 10 %-a ?
Varga Miklós: Az alapbér 10 %-a.
Gregor Tiborné: Azt szeretném kérdezni, hogy tudjuk-e mi a jogállása a munkaszervezetben dolgozóknak ? Közalkalmazottak, vagy nem közalkalmazottak, mert akkor a 0. vagy 13. havi jutalom ugyanúgy megilleti őket.
Polai György: Két közalkalmazott van, a többiek munkatörvénykönyvesek.
Pávlicz Lajos: A munkatörvénykönyveseknek viszont nem jár a 13. havi bér.
Litter Nándor: Megkérdezem Orlainé Tauer Andreát kíván-e hozzászólni a szakszolgálati ellátáshoz?
Orlainé Tauer Andrea: Grabant János felvetésére szeretnék reagálni. Az adat amit kiküldtünk Önnek az a legfrissebb adat, amit a Rózsa úti Iskola igazgatónője állított össze január 16.-án.
Grabant János: Akkor javaslom, hogy most egyeztessünk. Bár ne most, mert nekem február 16.-ai adat van a birtokomban, ami 18 személyt mutat.
Orlainé Tauer Andrea: Igen, mondanám, hogy miből adódik az eltérés. Tehát az iskola a gyereket lakhely szerint veszi figyelembe, és nem az ellátó hely szerint. Tekintheti nekem az ellátó helyet is, ami a szepetneki iskola, de lehet valamelyik nagykanizsai intézmény is, ha a gyerek ide jár és itt kapja meg az ellátási szolgáltatást.
Grabant János: Tehát ha jól értem, és a többiek is jól értik akkor lakhely szerint 26 gyerek van, aki megkapja a szolgáltatást, ebből 18 gyerek a szepetneki iskolába jár, 8 gyerek meg kanizsai iskolába jár?
Orlainé Tauer Andrea: Igen, az ellátást itt Nagykanizsán kapja meg.
Grabant János: Akkor most már értem a különbséget.
Orlainé Tauer Andrea: A normatívát a Többcélú Kistérségi Társulás kapja meg, függetlenül attól, hogy hol látjuk el a gyereket.
Grabant János: És akkor a szepetneki gyerek után járó normatív támogatás?
Orlainé Tauer Andrea: Minden település úgy kapta meg a listáját, hogy mennyi gyerek veszi igénybe a szolgáltatást lakhely szerint az adott településről, logopédia és gyógytestnevelés esetében, nem aszerint, hogy az adott intézményben hány gyerek van.
Grabant János: Mi intézményfenntartóként az általunk fenntartott intézményekbe járók után veszünk igénybe szolgáltatást, és nem gyerek után kapunk normatív támogatást.
Orlainé Tauer Andrea: De a szakszolgálati ellátás után nem lehet igénybe venni normatív támogatást.
Grabant János: A szakszolgálati ellátást, ha jól tudom korábban is igénybe vették ezek a gyerekek. Meg is kaptuk a listát, és állítólag egyedül Liszó, aki fizetett érte.
Orlainé Tauer Andrea: Gyógytestnevelési ellátás nem is volt csak logopédia.
Litter Nándor: Akkor ezek szerint igaz, hogy volt teljes körű ellátás az elmúlt időszakban.
Pávlicz Lajos: Megszeretném kérdezni, csak azért, hogy jól látom-e? Az a gyerek, aki lakhely szerint murakeresztúri, de bejár Nagykanizsára ez után a gyerek után is Murakeresztúr fizeti a rá eső részt, amikor nem is a murakeresztúri iskolába jár.
Orlainé Tauer Andrea: Igen, hiszen murakeresztúri lakos.
Pávlicz Lajos: Akkor itt tényleg egy belső ellenőrnek végig kellene vizsgálni a szakszolgáltatást.
Litter Nándor: Megkérdezném, akkor úgy gondolod, hogy ezt nem nektek kellene fizetni?
Pávlicz Lajos: Igen, úgy gondolom.
Litter Nándor: Nagykanizsára bejár hozzánk a gyerek, és ami különbözet jelentkezik azt mi fizessük?
Pávlicz Lajos: Akkor az a helyzet, hogy járjon Murakeresztúrra.
Orlainé Tauer Andrea: Szabad iskolaválasztás van.
Grabant János: Az csak 8 gyereket jelent Szepetneknek, aki gyógytestnevelésben részt vesz. Egyébként 20 gyerek van, aki bejár Nagykanizsára és aki után 4 millió Ft kiesik Szepetnek költségvetéséből. Kényszeríthetem, hogy oda járjon a gyerek? Nem. Egyszer arról volt szó, hogy aki nem állandó kanizsai lakhellyel rendelkezik a plusz ellátásokat, ami nem kötelező megfizettetik. Mert én is azt mondom, hogy célszerű lenne, ha szülő úgy döntött, hogy beviszi Nagykanizsára a gyerekét, mivel szabad iskolaválasztás van, akkor azt a szülő fizesse meg, ne az önkormányzat, aki attól is hátrányba van, hogy nem a település iskolájába jár a gyerek. A szolgálathoz csak annyit tennék még hozzá, hogy nálunk a 18 gyerekből egy sincs felmentve testnevelésből, hanem a gyerekorvosunk különböző testtartási hibák miatt javasolta a gyógytestnevelést. Olyan helyzet is előfordult, hogy az egyik diák, aki lábtoll kategóriában országos bajnok, és egyébként ötös testnevelésből, neki gyógytestnevelésből beírtak egy egyest, mert nem látogatta az órákat, mivel a szakkör időpontjai már rég kialakultak akkorra, és így egybeesett a két foglalkozás. Tehát előfordulnak ilyenek is.
Orlainé Tauer Andrea: Hogy gyógytestnevelésre ki kerül be azt a gyerekorvos, vagy a körzeti orvos dönti el.
Grabant János: Azért látni kel a fonákságát az előbb vázolt esetnek. Maradjunk annyiban, hogy ez azért nevetséges.
Orlainé Tauer Andrea: Volt már arról szó, hogy hogyan lehet az ellátást ésszerűsíteni, és a költségeit lefaragni. Például ha a háziorvos vagy a gyerekorvos nem utal be gyógytestnevelésre minden lúdtalpas gyereket, hanem könnyített testnevelésre küldi, akkor nyilvánvalóan nem 26 gyerek jár gyógytestnevelésre, hanem csak 10.
Grabant János: Nem akkor csak az a 8, aki bejár Kanizsára.
Litter Nándor: Megpróbálom összefoglalni, hogy miről beszélgetünk, hogy az időközben megérkezett dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető asszony is tudja. A javaslat az volt az én részemről, hogy a 11.070 millió Ft-ot, a szakszolgálatnak a kifizetendő önkormányzati hozzájárulási részét azt a Társulás tartaléka terhére finanszírozzuk. Ezzel egyetértés volt, csak a következő dolgok vetődtek fel. Egyrészt ugyanezt a szolgáltatást a megyei szolgáltatótól megkapták, és nem kellett fizetni érte. Logopédus jött ki akkor 2000 Ft-ba került, most pedig 3000 Ft-ba kerül ugyanaz a szolgáltatás, a másik, hogy a gyerekek számát nem tudják a kollégák nyomon követni. Kiderült az is, hogy azok is az egyes településeknél vannak beszámítva, akik ott laknak ugyan, de Kanizsára járnak iskolába. Ezért hívtam ide Pintérné Grundmann Fridát, mert ő ismeri mélyebben ezeket a dolgokat és segít ennek az ügynek a megtárgyalásában.
Takács József: Kiegészíteném azzal, hogy megyei szinten csak logopédiai ellátás volt, és most jött hozzá a gyógytestnevelés.
Litter Nándor: Nem volt ennyi szolgáltatása a megyének, mint most az új rendszerben.
Takács József: A logopédiai ellátás volt ingyen. Ez most gyerekenként több mint tízezer forintba kerül. Eddig nálunk nem volt gyógytestnevelés, most vettük igénybe a Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül, a gyerekek érdekében, és ezért is vagyunk hajlandóak áldozni rá, de csak abban az esetben, ha nem ilyen anyagot kapunk, mint most. Oda van írva, hogy a logopédiai ellátás bevétele 13 millió 190 E Ft, a személyi kiadás 22 millió 114 E Ft és nincs kirészletezve, hogy mire van elköltve; ezt a képviselőtestület elé nem tudom lerakni, mert nem tudom megmagyarázni, hogy mit mire költenek, és a 10 millió forintos különbözetet sem tudom megmagyarázni. Tehát olyan anyagot szeretnénk kapni amiből mindez kiderül, hogy a bevételnek és a kiadásnak mik az összetevői.
Litter Nándor: Van-e még olyan észrevétel az ügy jobb megvilágításához, ami még nem hangzott el kettőnk részéről?
Molnár Mihály: Azt szeretném megkérdezni, hogy név szerint lehet-e tudni azokat akik ellátásban részesülnek, mert a 10 gyerek vagy 8 gyerek ez nem mindegy. Úgy tűnik, hogy az egyik normatívát az a település veszi igénybe, ahova iskolába jár, de a többlethozzájárulást annak kell fizetni, aki a normatívából nem részesül.
Pintérné Grundmann Frida: Név szerinti kimutatást mi nem adhatunk személyi jogokat sértene. Az Önök jegyzője megkapta a szakértői és rehabilitációs bizottságtól azt a határozatot, hogy az ellátást hol kell a gyereknek biztosítani. Az Önök iskolaigazgatójának és jegyzőjének név szerint kell hogy tudja, kik ezek a gyerekek. Mi azt látjuk el, amit Önök lejelentenek, és az lehet bent, akinek ettől a szakértői bizottságtól van egy határozata, ez nem mihozzánk érkezik. Annak természetesen igaza van, aki azt mondja, hogy a logopédiát ingyen kapta, aki egyáltalán kapta, mert beszéljünk arról is, hogy a megyei ellátásban sok település nem volt ellátva. Ha én most megmutatom Önöknek, hogy a megyei utazó ellátásban hány gyereket láttak el, és most mennyit látunk el az nem ugyanaz a kategória, ez valóban egy szakértői rehabilitációs adat, ami ha megnézzük kb. a duplája. Az hogy óraszámban mennyit láttunk el az is kb. a duplája, mint amit elláttak. Azért amikor Önök erre szövetkeztek tudták mit vállalnak. Nem nekem kell a dologi költség. Az iskolában azt kapják, amit Önök kértek. Egyet tudunk kimutatni, hogy a dologi kiadásban a Többcélú Kistérségi Társulásnak mi az a költsége, ami Önökre esik. Felvetődött már az a lehetőség, hogy a két busz működtetését a Társulás munkaszervezete működtesse, és mi igénybe vesszük amikor arra szükség van. Mert ennek a fenntartási költsége a Rózsa úti Iskola dologi költségeiben jelenik meg.
Pálvicz Lajos: Nem igaz a biztosítás itt van a költségvetésünkben.
Pintérné Grundmann Frida: Ugye ez az egyik, ami benne van. A másik hogy hogyan lehet ellátni a feladatot úgy, hogy jogilag szabálytalanul látjuk el, és a megyénél részben ez történt. Ez egy kötelező feladat, ami mióta az integrált nevelés elindult, az Önök iskoláinak alapító okiratában benne kell, hogy legyen, amit az Önök önkormányzati testülete hagyott minden esetben jóvá. Innentől kezdve az iskolának kötelező feladata, ezt nem lehet vállalkozói alapon ellátni. A közoktatásban a kötelező feladatot közalkalmazotti jogviszonyban lehet ellátni. Megvan az indoka, hogy miért. Ez nem csak arról szól, hogy odafutok megtartom a két órát, itt vannak közalkalmazottként egyéb feladatok, kötelezettségek a tanórát illetően. A legfontosabb, hogy mi van akkor, ha a vállalkozó azt mondja, hogy hétfőn nem jövök. A vállalkozóval szemben semmit nem tudnánk kérdezni. A bérben természetesen ez megjelenik. De megjelenik az a plusz költség is, ami az iskolánál csapódik le, hogy a gyerekek mindegyikének külön fejlesztési ívet kell vezetni. Külön adminisztrációt kell mellé telepíteni. Ennek van egy egyéb dologi – működési költsége. A tesztlapoknak a költsége, ami 60-70 E Ft egy fajta. Önök nem beszéltek még egy szolgáltatásról, amit tőlünk eddig ingyen kaptak, mert Nagykanizsa eddig sosem számlázta ki, ez az iskolaérettségi szolgálat. Ezt is le lehet csökkenteni, ha az Önök óvónői felvállalják, mert három évig ők foglalkoznak a gyerekkel. A törvény azt mondja, hogy az óvoda megállapíthatja a gyerek iskolaérettségét, nem kell nevelési tanácsadóba küldeni, csak abban az esetben, ahol kritikus helyzet van. 15.-vel végzünk iskolaérettségi vizsgálatokat, mi is Nagykanizsán, én is elvárom innentől már az óvónőtől, hogy tessék megállapítani, ott van három évig a gyerekkel, hogy iskolaérett vagy nem. Erre az iskolaérettségi vizsgálatokra, ha megnézik az összeget, hogy mit írtunk le Önöknek, egy vitás kérdésben ki kell jelölni egy másik nevelési tanácsadót, aki megvizsgálja a kanizsai gyerekeket, ők majdnem tízezer forintot kérnek egy vizsgálatra. Ezt azért mondom, hogy az árakkal legyen összehasonlítási alapjuk, mert valahol én ezt úgy élem meg, hogy Önök azt gondolják, hogy mi a kistérségi településekről olyan többlet bevételre tesszünk szert, amivel kompenzáljuk a saját kiadásainkat. Nem lehet alkalmazni vállalkozói tevékenységre pedagógust, és a pedagógus ilyen tevékenységet csak akkor végezhet, ha a főállású alkalmazója ehhez hozzájárul. Én azt most mondom Önöknek, hogy a főállású foglalkoztatója nem fog hozzájárulni, mert az nem tisztességes dolog, hogy mi viseljük a teljes költségét a közalkalmazottnak, és akkor egy lecsupaszított összegért pedig szolgáltat valahol. Ezek a kollégák között van pl. vidéki akiknek fizetjük a bérletét, a kijárás költségét, ez mind benne van ebben az óradíjban. Önök azt kérik, hogy mi mutassuk ki pontosa, hogy ez a dologi költség miből jön ki, akkor mi ezt megtesszük, csak azt a jóérzést hagyják meg nekünk, hogy mi azt gondoljuk, hogy olyan magas színvonalon szolgáltatunk Önöknek, ami még nem volt meg ezeken a településeken és Nagykanizsán sem. Mert valahol a szakmai kompetenciánkat érezzük időnként megkérdőjelezve, és higgyék el ugyanazokkal kínlódunk, mint amikkel Önök, mert döbbenetes, hogy ennyi gyógytestnevelésre járó kisgyerek van. Hallom, hogy van olyan gyerek, aki versenyre jár, és mellette gyógytestneveléses. Mert az a gyerek amelyik gyógytestneveléses nem sportolhat versenyszerűen. Kérem, hogy üljenek le a körorvossal és beszéljék meg ezt a dolgot. Jelezték a gyógytestnevelők, hogy van olyan település, ahol az összes gyógytestnevelésre járó gyereknek egy fogyatéka van, és ez mind lúdtalpas. Lehet, hogy az orvosnak is segíteni kell, hogy mi a gyógytestnevelés és mi a könnyített testnevelés kritériuma. Ezt jogszabály leírja. Vannak összehasonlítási alapunk a többi kistérségi társulással, lehet, hogy Önök nem hiszik el, messze a legolcsóbbak közé tartozunk a szolgáltatással. Lehet ezt a költséget úgy csökkenteni, hogy csak azt a foglalkozást tartjuk meg, amit a normatíva előír. A jelenlegi ellátásnak a fele. Csak hát egy törvényi ellentmondást kell feloldani. Mert a költségvetési törvény azt írja, hogy a normatívához meg kell egy gyógytestnevelést tartani, akkor kérhetjük le, a közoktatási törvény meg azt írja elő, hogy gyógytestnevelésben annyi órában kell a gyereket ellátni, amennyi a tantervi testnevelés száma. Akkor viszont a Társulásnak fel kell vállalni, hogy valamelyik törvényt sérti. Akkor olcsóbb lesz az ellátás, és nem kapják meg a gyerekek azt, amit most megkapnak. A legfontosabb az lenne, hogy a gyerekek megkapják azt az ellátást, amire rászorulnak.
Takács József: Ez egy nagyon derék dolog, amit Ön mond, hogy ilyen olcsón meg ilyen színvonalasan ezt máshol nem kapnák meg, ezzel semmi baj, ha látom a számokat, ahogy én azt kértem. Mi 16 éve megszoktuk, hogy egy közpénzzel gazdálkodó szerv esetében dönteni csak úgy lehet, ha annak a tagjai látják a végét, ha látjuk miből tevődik össze. Lehet, hogy a legolcsóbb a legideálisabb az Önök szempontjából. De csak akkor lehet erre javaslatot tenni, ha látjuk a tételeket, és ahogy Ön mondja lehet ezt ellátni a törvényesség határán is.
Pintérné Grundmann Frida: Nem, csak törvénysértéssel.
Takács József: Én ezt úgy érzem megelőzhették volna, ha kapunk egy részletes anyagot, de így nagyon sok kérdés merül fel.
Pintérné Grundmann Frida: Egyébként a lehetőség sok mindenre megvan, mert ezek a kollégák határozott idejű szerződéssel vannak felvéve, június 30-ig, tehát ha Önök úgy döntenek, hogy szűkített ellátást kérnek a településeken, akkor szeptember 1-től nem fogjuk ezeket a kollégákat alkalmazni. Tehát, amit mi ki tudunk mutatni, az, hogy a dologi része az mit jelent, akkor ki kell ezt gyűjteni, külön van egyébként a könyvelésben, akkor meglesz.
Szeretném jelezni, hogy ezek is azok a költségek, amiben mi többlet feladatot vállalunk fel személyi oldalról, ha Önök ezt egyenként kéri 48 településre lebontva, akkor kb. 3 heti munkája a kollégámnak, amíg ezt egyenként kigyűjti.
Litter Nándor: Legyen globálisan, csak költségnemenként szeretnénk ezt látni, és azt, hogy mennyi gyerek van.
Pávlicz Lajos: Az után a gyerek után ne kelljen fizetni, aki nem a lakhelyére jár iskolába.
Pintérné Grundmann Frida: Visszakérdeznék, hogy az a település ahová más településekről is járnak gyerekek, ott ki fizeti a hozzájárulás, melyik település?
Rácz József: Ami nekünk van kiszámlázva, azt mi fizetjük.
Pintérné Grundmann Frida: És az Önökhöz járó kilimáni gyerekek hozzájárulását gondolom Kilimán fizeti?
Rácz József: Ha neki van kiszámlázva, akkor igen.
Pintérné Grundmann Frida: Ez ugyanaz mint a Nagykanizsai példa. A kilimáni gyerek a kilimáni önkormányzatnak van kiszámlázva, tehát ő fizeti.
Rácz József: Szerintem, amit ma megtehetnek a bejáró települések a gesztor önkormányzatokkal, az kaotikus. Ami ma zajlik Magyarországon az nem önkormányzati finanszírozás, nem a gyerek érdekében történik.
Pintérné Grundmann Frida: Lehet, hogy még egy félreértés van: a szakszolgálatban egyébként nincs ám más normatíva, hogy ezt más megkapta vagy nem. Egyik normatíva, ami normatívának nevezhető, az 9.000 Ft gyerekenként. Számolják akkor ki, ezt kapja meg a kistérségi társulás, és egyébként nincs más normatíva. El tudják képzelni, hogy egy tanéven keresztül heti 3 órában hogy lehet a gyereket ellátni. Mert ennyi a normatíva. Én értem, hogy egy fiókkönyvtár nyitása, vagy hat fiókkönyvtár nyitása több bevételt hoz maguknak, mint az egész szakszolgálati ellátás. Ha rangsort kellene felállítani, én úgy gondolom, hogy a különleges gondozást igénylő gyerek mindenképpen az előtérbe kellene, hogy kerüljön. Nehogy azt gondolják, hogy itt nem tudom milyen nagyságrendű normatíva van e mögött a feladat mögött. És van olyan is, ami mögött nincs is normatíva.
Grabant János: Én csak azt szeretném az osztályvezető asszonytól megkérdezni, hogy nyilván a gelsei iskola, és a nagykanizsai iskola is a bejáró gyerekek után megkap egy normatív támogatást. Kettőnk között az a különbség, hogy a gyógytestnevelés pluszt kinek kellene megfizetni. Én azt gondolom, hogy mi már valahol nyitva vagyunk, ha a szülő úgy dönt – mert szabad iskolaválasztás van – hordhatná Szepetnekre a gyerekét, de ő behozza ide a gyerekét. Kötelező igénybe venni a gyógytestnevelést, ha jól értettem, de mi fizessünk utána, amikor ide is hozhatná a gyerekét és ehelyett behozza Nagykanizsára. Én megértem a fenntartó iskolákat is, hogy ezek egyfajta kötelező, de plusz szolgáltatások, az nem lehet hogy ezeket a szülők viseljék?
Pintérné Grundmann Frida: Nem. A szülőnek az ellátás ingyenes. A finanszírozás követhetetlen. Az emelt normatíva amiről Ön beszél az csak a Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül jön le, és ott, ahol intézményi társulás van. Nagykanizsa nem kapja meg a társulási bejáró normatívát. Nem lehet áthárítani a szülőre a költségeket.
Pávlicz Lajos: Nekem továbbra is az a javaslatom, hogy ezt a tételt a költségvetésből vegyük ki. Az autó költséggel kapcsolatban a biztosítás itt van bent a mi költségvetésünkben, tehát nem a teljes költséget vállalja a Rózsa úti Iskola. Ahogy Ön elmondta, hogy milyen őrületes munka meg szervezés , én úgy gondolom, hogy a Társulásnak el kell gondolkozni azon, hogy a Társulás keretén belül egy oktatási szakembert, referenst alkalmazni, aki teljes egészében szakmailag helyén van. Ez igaz, hogy 3 millió forintba kerül, de lehet, hogy a társulási önkormányzatoknak 4 millió, vagy 5 millió forintnyi tétel a helyére kerülne. Tehát pontosítani fogja azokat a dolgokat, hogy most egy Nagykanizsára bejáró gyerek után a kint lévő település fizesse meg a plusz szolgáltatás különbségét. Úgy gondolom ezen el kell gondolkodni, hogy egy ilyen oktatási referenst alkalmazzunk, és akkor az a mi alkalmazásunkban innen irányíthatná az egész dolgot, és akkor sokkal jobban áttekinthető lenne ez az egész. Továbbra is javaslom, hogy a költségvetésből ezt a tételt, amíg nincs tisztázva vegyük ki.
Litte Nándor: Akkor addig ki fizeti a szolgáltatást?
Pávlicz Lajos: Ha az én testületem nem fogadja el ezt a pluszt, amit megkapunk, akkor Murakeresztúr sem fog fizetni, és egyik település sem fizet addig, amíg az ő települése el nem fogadta ezt. Ezt a dolgot le kell tisztázni.
Litter Nándor: De a szolgáltatást továbbra is igénybe veszitek, vagy addig leállítjátok?
Pávlicz Lajos: Nem állítjuk le.
Pintérné Grundmann Frida: Még egy dolgot szeretnék mondani. Nehogy az a látszat alakuljon ki, hogy Önök hasraütött számokat kaptak. Tavaly szeptemberben Önök tételesen lebontva megkapták a dologi kiadások kimutatásait, és a személyi kiadások tételes kimutatásait. Tehát ez a szám Önöket nem érhete váratlanul, mert ez minden önkormányzatnál kint van, hiszen tételesen kiszámoltuk a busz fenntartásától kezdve mindent. Az alkalmazott egy dolog, akkor is a mi intézményünk fogja a szolgáltatást adni. Mert itt ülhet valaki, mint oktatási referens, csak a feladat ellátására rálátása sem lesz, mert ő nem vett részt a feladat ellátásban. Az ellátást az iskola csinálja, és az az intézmény akinek erre kompetenciája van, tehát még mindig rászorulunk arra, hogy ezektől az intézményektől ezt a háttér segítséget kérjük. Csak azt kérem, hogy nehogy úgy álljanak most ehhez, hogy kaptak most egy kimutatást, egy felületes kimutatást, hanem kérem Önöket vegyék elő a tavaly ősszel elkészített tételes kimutatást. Mert mi is ezt fogjuk tenni.
Litter Nándor: Megpróbálnék egy javaslatot tenni. Figyelembe véve az elhangzottakat is. Én úgy gondolom, hogy nekünk most be kellene tennünk a költségvetésbe, tehát én az javaslom, hogy tegyük bele olyan feltétellel, hogy bizonyos időn belül megkapjuk a részletes anyagot, amikor is minden tétel pontosan megállapítható.
Pintérné Grundmann Frida: Két hét biztosan kell, hogy elkészüljön az anyag.
Litter Nándor: Tehát költségnemenként, és hogy mennyi gyerek van.
Hegedűs György: Tavaly amikor erről volt a vita akkor, pont arról volt szó, hogy pályázat útján akkori összeg lefedte a költségeket, de mivel nem tudjuk mi lesz az összege a következő normatívának, ezért nem tudjuk azt megmondani, hogy a következő évben ehhez nem kell-e még hozzájárulni. Hát ez lett belőle. Mivel olyan kevés támogatás van egy gyerek után, ami 9000 Ft, ha ezt kiszorozzuk az érintett létszámmal az jóval alatta van, mint amit a pályázat finanszírozott. Azért abból az összegből gépkocsit, eszközöket tudtunk vásárolni, olyan összeg volt. Most a működéssel kell foglalkoznunk. Alapvetően a probléma ott van, ha az intézményi társulás önállóan tarja fenn csökkentett normatívát kapott, mert beépítette a Többcélú Kistérségi Társulás normatívájába. Na most aki meg tud felelni a többcélúnak, az még valamennyit kap. Én már csak hallgatni tudok, mert két gyerek miatt nem feleltünk meg és elveszett 6 millió forint. Ezt otthon még hozzá kell tenni. Az a javaslatom, hogy a központi támogatásból, ami a társuláshoz megjött, legalább addig abból finanszírozzuk meg azokat a feladatokat, amíg ez nem tisztázódik. Inkább gyűjtsünk erőt, forduljunk az oktatás felé, a minisztériumhoz, az illetékes országgyűlési képviselőhöz, hogy ezt már egyszer iskolapadból tekintsék át. Mert amit elvesznek tőlünk, azt oda teszik máshoz, kettő között meg elvesznek számok. Tavaly sokkal jobban jártunk, mert alapvetően sokkal több volt a normatívájuk az intézményeknek otthon. Most is el kell gondolkodni, hogy 130 – 150 fős iskolákat be kell zárni a gyereket hozzuk be a városba, és lehet, hogy ugyanezzel kell szembenézni, hogy a normatívákat megcsonkítják, és mégis hozzá kell járulnunk, pedig még intézményünk sem lesz. Ettől tartok. És én továbbra is azt tartom, hogy ebben a költségvetésben fogadjuk el azt, hogy a tartalék terhére a szakszolgálati finanszírozás történjen meg.
Litter Nándor: A következőt javasolnám. Az intézmények elkészítik ezt a részletes összeállítást a tervezett költségekről, ami alapján ezt a költséget megállapították, ezt átadják a munkaszervezetnek, és mindenki számára a munkaszervezet el fogja küldeni. Ami alapján össze tudja hasonlítani a részére megadott adatokkal. Ez ellen van-e kifogás? Megfelel-e? Tehát megfelel. Akkor javaslom, hogy a következő gyűlésünkön, amit tervezzünk egy hónap múlva, akkor mindenki kezében ott lesz ez az anyag, visszatérünk arra, hogy látunk-e valami lehetőséget arra, ezeknek a tételeknek a módosítására, változtatására. Én azt javaslom, hogy addig helyezzük el azt a 11 millió Ft-ot a tartalékból ennek a szakszolgálatnak a finanszírozására. A legközelebbi társulási ülésünkön döntünk arról, hogy véglegesen ott marad-e ez a tétel, hogy ennyi marad-e ott, vagy más tétel marad-e ott.
Pávlicz Lajosnak volt egy másik javaslata, hogy addig amíg nem tisztáztuk ezt a kérdést, addig vegyük ki ezt a tételt a költségvetésből. Azt szeretném megkérdezni, hogy akkor addig ki fogja ezt a szolgáltatást finanszírozni?
Pávlicz Lajos: Addig is van normatíva rá.
Litter Nándor: A normatíva nem fedezi ezt. Akkor ki fogja addig finanszírozni? Az én javaslatom, hogy amíg más ötlet nincs, addig ebből kell időarányosan finanszírozni. A te javaslatod más, ki fogja addig finanszírozni?
Pávlicz Lajos: Akkor visszakérdezek ! Eddig ki finanszírozta?
Litter Nándor: Hát eddig mi finanszíroztuk, vagyis Nagykanizsa. És ez szerinted rendben van így?
Pávlicz Lajos: Nincsen.
Litter Nándor: Akkor nem az a jó javaslat, hogy időarányosan a társulás finanszírozza? Mert fizetni nem akar senki, most a közös pénzből se finanszírozzuk, akkor finanszírozza Nagykanizsa? Szerintem ez nem jó megoldás. Most nem azért, mert mi fizetjük. Nem korrekt megoldás ez a válaszom erre.
Pávlicz Lajos: Jónak jó, csak nem korrekt.
Litter Nándor: Megkérdezem, tartod a javaslatod?
Pávlicz Lajos: Én fenntartom a javaslatom.
Litter Nándor: Jó, és ki fogja finanszírozni? Ez a kérdés.
Pávlicz Lajos: Majd eldöntik itt a társulásban.
Litter Nándor: Mi az hogy eldöntik?
Pávlicz Lajos: Eldöntik, hogy megszavazzák, vagy nem szavazzák meg.
Litter Nándor: Van egy javaslatod, ki fogja finanszírozni!
Pávlicz Lajos: Én akkor elfogadom, ha látok pontos kimutatást arra vonatkozóan, hogy Murakeresztúrra mennyi költség esik.
Litter Nándor: Na de addig is igénybe veszed a szolgáltatást. Megszavaztatjuk. Ki fogja addig finanszíroztatni! Tessék kimondom, Nagykanizsa! De én ezt nem vállalom! Akkor ez a javaslat nem jó,mert ki fogja fizetni a számlákat?
Pávlicz Lajos: Ki fizeti a számlát? Aki eddig is fizette.
Varga Miklós: Nemrég arról volt szó, hogy a tartalékból finanszírozzuk. Természetesen a társulás finanszírozza a tartalék terhére.
Litter Nándor: De ne haragudj, elhangzott egy új javaslat.
Hegedűs György: Én úgy értelmezem, hogy a társulás azért jött létre, hogy az itt jelenlévők szavazzanak. Az első javaslatot felteszik szavazásra, és ha megkapja a többséget, akkor az a javaslat van elfogadva.
Papné Szabó Mónika: Először az utolsó javaslatot kell, a módosítást megszavaztatni.
Hegedűs György: Akkor tegye fel az utolsó javaslatot, és ha nem kapja meg a többségi szavazatot, akkor automatikusan a másik javaslat él. Ha megkapja elgondolkodhatunk azon, hogy miért vagyunk itt. Mert fedezetlen számláknak nincs ereje.
Pávlicz Lajos: Visszavonom a javaslatomat. De így nem tudom elfogadni a továbbiakban sem ezt a javaslatot ami itt van.
Hegedűs György: A szakszolgálati költségvetési tárgyaláshoz képest, elhangzott, hogy a tavalyit figyelembe lehet venni, azt sem zárták ki, hogy az idei évről nem kapunk egy teljes információt. Aki elfogadja a költségvetést, annak jogában áll módosítani. Ha meg nem kell módosítani, akkor később lesz egy olyan anyag, én bízom benne, hogy nem lesz ebben olyan nagy eltérés.
Litter Nándor: Tehát szavazzunk erről a javaslatról: ki fogadja el, hogy ideiglenesen a következő ülésig, legkésőbb május 10-ig, a munkaszervezet addig együtt áttekinti, tartja a kapcsolatot az önkormányzatokkal, összegyűjteni az észrevételeket, hogy milyen javaslatok vannak, milyen problémák vannak a költségek körül.
Tehát: május 10-ig ideiglenesen, időarányosan finanszírozásra kerülnek ezek a költségek.
Kérdezem, hogy május 10-ig ideiglenesen, időarányosan finanszírozzuk ezeket a költségeket, ezzel ki ért egyet?
A társulás elfogadta a javaslatot 28 igen szavazat, és 1 tartózkodás Murakeresztúr részéről.
Határozat:
17/2006.(III.16.) NKTT számú határozat:
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa határozatában egyhangúlag elfogadta, hogy a 2006. évi szakszolgálati ellátás önkormányzatokra eső költségét (Nagykanizsára eső részt kivéve) május 10-ig ideiglenesen, időarányosan a Társulás költségvetési tartalékából finanszírozza meg a Társulás.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Határidő: 2006. május 10.
Voltak egyéb javaslatok is.
A jutalom megállapításánál, a javaslat az volt, hogy az alapbér 10% legyen meghatározva jutalomként, ez 1.227 E Ft járulékok nélkül.
Van-e hozzászólás?
Varga Miklós: És az volt még a kitétel, hogy az első háromnegyed évben ez nem kerülhet kifizetésre.
Litter Nándor: Igen, ez volt a javaslat.
Varga Miklós: És az üdülési hozzájárulást javaslom kivenni a kiadások sorából.
Litter Nándor: Arról külön szavazunk.
Tehát felteszem szavazásra a javaslatot a jutalom kérdésében, amit 1.277 E Ft-ban állapítottunk meg, ami járulékokkal együtt 1.685 E Ft.
Ki támogatja ezt a javaslatot? Ellenvélemény? Tartózkodás? Nincs. A javaslatot egyhangúlag elfogadta a Társulás.
Határozat:
18/2006. (III.16.)NKTT számú határozata
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása határozatában egyhangúlag elfogadta, hogy a munkaszervezet jutalom kerete a költségvetésben javasolt 3.000E Ft-ról 1.227 E Ft-ra- járulékokkal együtt 1.685 E Ft -ra módosuljon, azzal a kitétellel, hogy az első háromnegyed évben ebből semmi nem kerülhet kifizetésre.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Határidő: 2006. október 15.

Litter Nándor: Volt egy javaslat Varga Miklós, hogy az üdülési hozzájárulást töröljük a költségvetésből, ami 483 E Ft-ot jelent, és nem egyértelmű a vélemény. Felteszem szavazásra a javaslatot. Ki támogatja ezt a javaslatot ? Ellenvélemény? Tehát 3 ellenvélemény, Nagykanizsa, Szepetnek, Murakeresztúr. Tartózkodás nem volt.
Megállapítom, hogy ebben a kérdésben nem született döntés, mivel szavazatarányosan és lakosságarányosan is meg kell lenni.
Polai György: Az érvényességhez a jelenlévők legalább 50%-ának, és a jelenlévők által képviselt lakosságszámnak legalább 33%-ot kell elérni, Nagykanizsa 70%-ot képvisel itt és Nagykanizsa nélkül ez a többség nincs meg.
Pávlicz Lajos: Akkor viszont az eredeti előirányzat marad bent. Nem lett módosítva, a módosítási javaslat nem lett elfogadva.
Litter Nándor: Ha az egész megkapja együtt a szavazatot, akkor az eredeti marad bent? Akkor ez a javaslat nem kapta meg a szükséges többséget.
Kérdezem, hogy kihagytunk-e esetleg még valamilyen javaslatot? Nem.
Takács József: Ha lehet, akkor egy időpontot mondjunk, amire megkapjuk az osztályvezető asszonytól az anyagot.
Litter Nándor: Április 15-ig fogják kiküldeni az anyagot, és mi május 10-ig fogunk összejönni, megtárgyalni, hogy a költségvetésben mi maradjon benn. Ti megadjátok az észrevételeket, a munkaszervezet összegyűjti és elemzi addig.
Felvetettem az előbb, hogy a költségvetésben nincsenek konkrét elképzeléseink. Azt kérném a kedves kollégáktól, hogy a május 10.-i ülésig dolgozzák ki, hogy milyen programokat indítunk 2007-ben. A tájpark program továbbvitele, egy turisztikai program kidolgozása, kerékpárút fejlesztés stb. Felkérjük a munkaszervezetet, hogy ezeknek az előkészítését kezdje el.
Varga Miklós: Pár évvel ezelőtt felmérték, hogy a települések milyen beruházásokat szeretnének, azt hiszem hogy a munkaszervezet rendelkezésére áll, az alapján nyugodtan elő tudják készíteni.
Litter Nándor: Volt-e egyéb módosító javaslat? Igen volt, amit Rácz József javasolt módosítani. Kérdezem Baliné Németh Rózát, hogy tudjuk-e a végleges számokat a 293 millió helyett? Még nem.
Jó én akkor azt javaslom, hogy számolják össze, mi meg folytatjuk a 3. napirendi ponttal.
Gregor Tiborné: Annyit szeretnék mondani, hogy mindenkinek kiküldtük részletezve a 2006. évi költségvetés tervezetet, beszámoló azért nincs, mert majd májusban lesz meg a társulási ülésre, amit majd a könyvvizsgáló ellenőriz, és az lesz előterjesztve a társulási ülés elé. Részleteztük a különböző programokat van egy Közös út, a családsegítő, a 4 M programunk. Mind a háromnak ott van külön – külön a költségvetése.
Rácz József: Mikor lett kiküldve?
Gregor Tiborné: Ez most lett odaadva. Az előbb vitatkoztunk azon, hogy ki fizeti a részét, amíg nincs normatíva. Na most én kérdezem, ki fizeti a gyerekjólétet, amíg nincs normatíva? Mert ugyebár még egyetlen normatíva sincs elfogatva. Ez a költségvetés a gyerekjóléti és családsegítő szolgálaté, mondjam azt, hogy ez csak egy vélelmezett költségvetés, mert sem az önkormányzatok nem tudják, hogy mennyit fognak kapni, sem pedig a TÁH nem fogadta el a Társulásét, tehát egyiket sem tudjuk. Amit sejtünk, hogy amit az önkormányzatok kapnak, az talán 500 Ft, és ide melléírtuk, hogy még 200 Ft-ot kell a településnek adni, de csak akkor, ha a Többcélú Kistérségi Társulás normatíváját, valami oknál fogva nem kapjuk meg. Még a Kincstár sem hagyta jóvá. De ugyanez van a belső ellenőrzésnél is, amit elméletileg a Társulásnak kellene adni, mint kiegészítő normatíva az 8.111 E Ft, ha ezt átadná, ha megkapná a Kht-nek, akkor maximum 200 Ft-tal kellene hozzájárulni a gyerekjóléthez. Maradt nekünk 2005. december 31.-én egy számlaegyenlegünk 5,3 millió Ft, amiből lement a decemberi bér és a 0. havi jutalom, ugyanis a kollégák közalkalmazottak. Ez a számlaegyenleg jelen pillanatban kevesebb, és ebből álltuk a januári, februári, és talán még a márciusi béreket is, mivel még az önkormányzatok nem adtak támogatást. A megállapodások még nem jöttek vissza, és addig, amíg a megállapodás nem jön vissza nem lehet számlázni. Ennyit akartam erről. A másik kettő projekttel kapcsolatban ha van kérdés, akkor a kolléganők szívesen válaszolnak. A Kht.-nak így a költségvetése 92 millió bevétellel, és 92 millió kiadással számol. Az a kérdés mi lesz a normatívával? Én azért mégiscsak azt tudnám mondani, hogy sajnos, mert ezt mellé kell tenni a Kht. ügyiratainak, hogy ezekkel a számokkal, amik főleg a gyerekjólétnél nem igazi számok lesznek, ezekkel el kellene fogadni a költségvetést, és amikor tudjuk a pontos számokat, akkor módosítjuk.
Grabant János: Én szeretnék annyit kérdezni, bár Szepetnek nincs bent a Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálatban,én úgy tudom, hogy az 500 Ft-os normatívát már a Kht. fogja közvetlenül megkapni, nem az üzemeltető.
Gregor Tiborné: Ez majd ki fog derülni, nem az önkormányzatok kérik le mint pótigénylést.
Grabant János: Amit eddig az önkormányzatok családsegítő és gyermekjólét alatt lakosságszám arányában normatív támogatásként megkaptak, azt úgy emlékszem, hogy már a szolgálat kapja.
Gregor Tiborné: Nem pótigénylésként az önkormányzatok fogják megkapni, csak még nem mondták meg, hogy mennyit.
Grabant János: Tavaly 540 Ft volt. Mi nem vagyunk tagjai a családsegítőnek, viszont a Dél – Zalai Mentorhálózatnak tagjai vagyunk, illetve együttműködési szerződésünk van, és érdekelne, hogy a Mentorhálózat 2006. évi működése ebből a költségvetésből hogy látszik, tehát hogy fenntartható-e a működése december 31.-ig , vagy sem.
Gregor Tiborné: A Mentorhálózat most élő pályázata ki fog futni júniusban. Ami pályázatot, ha tudunk megfogunk, hogy ki tudjon futni december 31.-ig. Hogy ha pályázatot nem nyerünk, akkor átmenetileg el kell, hogy menjenek munkanélkülire.
Grabant János: Tehát akkor júniustól nincs.
Gregor Tiborné: Kellene, hogy legyen, mert ezt a szolgálatot most már nem lehet felrúgni.
Grabant János: Én is úgy gondolom. Talán a Többcélú Kistérségi Társulásnak meg kellene vizsgálni, hogy a most megnövekedett tartalék terhére hogyan tudnánk ilyen szolgáltatásokat bevonni. Ha májusban visszatérünk a Társulás költségvetésére, ha addig nem lesz a Kht. számára pályázati lehetőség, javaslom erre is térjünk vissza.
Gregor Tiborné: Én bízom benne, hogy lesz valami. A 4 M-nél most nem probléma.
Litter Nándor: Van-e még hozzászólás? Nincs.
Akkor a Társulási Tanácsnak jóvá kell hagyni ezt a költségvetést. És azoknak, akik a Kht.-ban benne vannak. Tudjuk, hogy kinek kell itt szavazni?
Gregor Tiborné: El kellene dönteni, hogy mindenki a Kht. tagja? Mert a szolgáltatásokat azok is igénybe veszik, akik nincsenek bent a Kht.-ban.
Hegedűs György: Amikor bejöttek az új tagok, felajánlották nekik, hogy aki akar beléphet a Kht.-ba. Hogy nem így lett eljárva, ahogy a határozat született, az az adminisztráció hibája. Innentől lehet gondolkodni, hogy ki a Kht. tagja meg ki nem.
Gregor Tiborné: Akik később jöttek, azok nem léptek be a Kht.-ba. Szerintem aki tudja, hogy ő régről bent van a Társulásban az tudja, hogy ki volt bent. Ők tudnak szavazni.
Hegedűs György: A Nagykanizsa környéki Társulás tagjai bent vannak. 17+1 fő kell a szavazáshoz, hogy el lehessen fogadni.
Gregor Tiborné: 28 tagja volt a Kht.-nak.
Hegedűs György: Vissza kellene forgatni a jegyzőkönyveket, meg kell nézni, hogy kik voltak a tagok.
Polai György: A Többcélú Kistérségi Társulás jogutódja a Nagykanizsai Területfejlesztési Társulásnak, így ezt a költségvetést most mi fogadjuk el, mert hiszen a Kht. ügyvezető igazgatóját is mi neveztük ki, tehát nem tagok, hanem az egész Társulás. Az biztos, hogy a jogutód a Többcélú Kistérségi Társulás, tehát ez a felügyeleti szerv.
Gregor Tiborné: Akkor mindenkinek szavazni kell.
Litter Nándor: Azt javaslom, hogy most ne fogadjuk el a költségvetést, hanem előbb tisztázni kell, hogy ki tagja a Kht.-nak és ki nem. Csak akkor tudunk szavazni. Az előterjesztés megtörtént a legközelebbi ülésen pedig szavazunk a költségvetésről, arra letisztázódik minden.
Viszont megvannak a társulási költségvetés végszámai.
Polai György: Tájékoztatásul közölni szeretném, hogy a személyi jellegű juttatásoknál a munkaszervezetnél ott van olyan, hogy területfejlesztési menedzserek támogatása, azok is bele lettek számolva, mert igaz, hogy a pénzt másképp kapják, de értelemszerűen ők is bele lettek számolva a jutalomba. Így a személyi juttatás 40.998 millió Ft a személyi juttatások. A főösszeg 282.774 E Ft.
Litter Nándor: Rendben. A belső pontosításokat meg elkészítitek , rendbe teszitek az itt elfogadott módosításoknak megfelelően. A részletes anyagot meg mindenki részére ki fogjuk küldeni.
Felteszem szavazásra, hogy ezt a két módosított főösszeget fogadjuk el. Ellenvélemény? Tartózkodás? Nincs. Tehát a Társulás egyhangúlag elfogadta a módosítással aköltségvetést..
Határozat:
19/2006.(03.16.)NKTT. határozat a Társulási Tanács költségvetéséről:
A Társulási Tanács a társulás 2006. évi költségvetését

282.774 ezer Ft    bevétellel
282.774 ezer Ft    kiadással

állapítja meg az 1.számú melléklet szerint. A teljes költségvetést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Polai György munkaszerevezet vezetője
Határidő: 2006. december 31.
Litter Nándor: Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, akkor az ülést bezárom.
Köszönjük szépen a részvételt, viszontlátásra.

Nagykanizsa, 2006. április 3.

Letöltés:
Jegyzokonyv_2006.03.16.doc