Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Ikt.szám: 72/2006.

Jegyzőkönyv 2006.02.15.

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2006. február15-én, 15,00 órai kezdettel a Nagykanizsai Vasemberház Dísztermében megtartott Társulási Tanács üléséről
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 36 fő polgármester illetve képviselő.
Meghívottként: Fehér Lajos Zm. Területfejl. Tanács
        Spilák Lajos MFB Zala m. területi vezető
        Bali Vera Tourinform Iroda
        Pintérné Grundmann Frida Nk. MJV. Műv. Oszt. vezető
Litter Nándor a Társulás Elnöke üdvözölte a megjelenteket, közölte a az írásban kiküldött napirendeket.
Napirendi pontok:

1.    Tájékoztató a megyei fejlesztési decentralizált pénzalapokról
Meghívott: Bali József Zala megyei Tfejl. Tanács igazgató
2.    Tájékoztató az Önkormányzatok számára nyújtott kedvezményes hitellehetőségekről
Meghívott: Spilák Lajos fiókvezető MFB.
3.    Tájékoztató a 2007. évi OM címzett támogatásához való hozzájutás
feltételeiről.
4.    Tájékoztató az állati tetemek kezelésére vonatkozó pályázatról
5.    Természetesen Dél-zala turisztikai kiadvány bemutatása
Meghívott: Bali Veronika Tourinform Iroda
6.    2006. évi költségvetés előterjesztése
7.    Vidékfejlesztési managerek beszámolója

Litter Nándor: Akkor a 48 települést figyelembe véve a Társulási Tanácsülés határozatképes. Ezzel az ülésünket megnyitom. Azt kérdezném, hogy a kiosztott napirendekkel kapcsolatban van e észrevétel? Amennyiben nincs, akkor kérek mindenkit, hogy szíveskedjen elfogadni. Van –e ellenvélemény, tartózkodás? Egyhangúlag elfogadta a Tanács.
Nagyon szépen köszönöm. Nagy tisztelettel köszöntöm Fehér Lajost, aki az 1. napirendi pontunk vendége, aki a Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetője.

1. napirendi pont: Tájékoztató a megyei fejlesztési decentralizált pénzalapokról.

Fehér Lajos: Tisztelt Társulási Tanács a Megyei Területfejlesztési Tanácsok ez évben ünneplik 10 éves fennállásukat, 1996-ban alakultak meg. Abban bíztunk, hogy ennél kellemesebb körülmények között tudjuk ezt megtenni: Tavasz környékén volt minden évben a pályázatok kiírásának ideje, amikor az önkormányzatok részére fel tudtuk vázolni azokat a lehetőségeket, hogy mire tudnak pályázni. Idén ez egy kicsit előbbre jött.
A pályázatok kiírása már a tél folyamán megtörtént. Lehet, hogy ezért is zsugorodott össze a pályázati pénzalap, mivel szűkebb lett az elmúlt években megszokottnál. A Tanács január 12-én fogadta el a felhívást, február 15-e, tehát a mai nap a benyújtási határidő. A pályázati felhívással kapcsolatosan sajnos nem tudok az eddig megszokottakhoz hasonlóan pozitívan beszélni, mivel az összes pályázati lehetősége a Megyei Területfejlesztési Tanácsok rendkívül lekorlátozott, még abban az esetben is ha 3 évre együttesen veszem figyelembe a támogatási lehetőségeket. Ez a két decentralizált pénzalap esetében összesen 145 millió Ft, és ebből a területi kötöttségű pályázati lehetőség, ami a térséget érinti, ideértve azokat a településeket, akik bent vannak a kedvezményezett listában 50,7 millió Ft. És ebből sajnos a 2006. évi elosztható összeg mindössze 8 millió Ft.
2007. évre 16,7 millió Ft és 2008-ra 5,7 millió Ft áll ebből az alapból rendelkezésre.
Akik benyújtották a pályázatokat, ezekről március 31-ig fog a Területfejlesztési Tanács döntést hozni. Ez a döntés sajnos nem lesz olyan, ami megközelíti a megelégedettség valamilyen fokát is. Ezt az összeget nem lehet úgy elosztani, hogy valamilyen szempontrendszer ki tudjon alakulni. Annyit lehet biztatásként mondani, hogy akik pozitív elbírálás alá esnek, lehetőségük lesz műszaki tartalom módosításra és valamennyit meg tudnak valósítani abból a pénzből, amit a Tanács megítél. Azt követően egy szakaszolással a következő évben újra lehet indulni a pályázaton, amennyiben a következő évben valamivel jobb lehetőségeink lesznek.
A Területi Kiegyenlítést Szolgáló előirányzatnál 95 millió Ft áll rendelkezésre, kevesebb az a településszám, aki erre a célra pályázatot adhat be. Ott 32-33 millió Ft a 2006. és 2007. évi keret. A célok azonosak a korábbi években megszokottakkal. Most elég volt a testületi határozat csatolása és hiánypótlásra van lehetőség. A műszaki tartalom módosítása esetén a Tanács már csak azt mérlegeli, hogy odaadja –e a megítélt támogatást. Így a támogatási arány elmehet elvileg a 95 %-ig is.
A vis maior előirányzat összege 32 millió Ft. Ismert, hogy milyen feltételekkel lehet ezt igényelni. Tavaly 50 millió Ft volt a megyei keret. Ha a megyei keret kimerül, akkor továbbra is az az eljárás, hogy a Belügyminiszter és a Pénzügyminiszter közösen fog dönteni a központi tartalék terhére. A központi tartalék országosan összesen 240 millió Ft.
Hogy is alakult ki az az összeg, ami a megyében rendelkezésre áll? Ez évben új előirányzatot fogadtak el, ami 9 milliárd Ft a megyei területfejlesztési tanácsok részére, ez viszont csak a leghátrányosabb helyzetű térségekben vehető igénybe. Tehát gyakorlatilag az ország keleti részére és részben dél-Dunántúlra koncentrálódik. Ez nagy részben a többi megye forrásainak átcsoportosításával jött össze.
A pályázati felhívásokról. Megjelentek a Zalai Hírlapban, Zalai Naplóban is, Pályázatfigyelőben, a megyei honlapon. Nyilvánosan közzé volt téve a sajtóban. A beadási határidő a mai nap, február 15.

Litter Nándor: megköszönöm a tájékoztatást.
A következő 2. sz. napirend: Spilák Lajos az MFB megyei igazgatója kérte, hogy az önkormányzatok részére nyújtható kedvezményes hitellehetőségekről egy rövid tájékoztatást nyújthasson, amelynek nagyon széles a skálája.

Spilák Lajos: tájékoztatja a megjelenteket a kedvezményes hitellehetőségekről. (ld. Előterjesztésben kiküldött írásos anyag alapján)
Két kiemelt fontos feladata van az MFB-nek, mint 100 %-os tulajdonban lévő állami pénzintézetnek: egyrészt a vállalkozások technológiai, technikai felszereltségének javítása, másrészt az önkormányzatok, a térségek infrastruktúra elmaradottságának csökkentése. Ennek megfelelően történnek a bank fejlesztési programjának kidolgozása. Önöknél a hitelprogramok lehetőségei írásos anyagban megvan.

Litter Nándor: kérdés, hozzászólás, vélemény van –e? Amennyiben nincs, akkor köszönjük a tájékoztatást. Javasolnám, hogy az 5. sz. napirend következzen, Bali Vera a Dél-Zalai kiadványról tartson egy rövid tájékoztatást.

Bali Vera: 2005-ben pályázat útján nyertünk pénzt a kistérségi kiadványra. 500 ezer Ft-tal járult hozzá a kistérség, 300 ezer Ft-tal Nagykanizsa és 1 millió 768 ezer Ft volt az elnyert támogatás. Ebből készül a kiadvány, ami az utolsó fázisához érkezett. A célunk az volt, hogy a meglévő értékeket, a természeti értékeket, amiket már most tudunk prezentálni, mutatunk be. Fő cél: benyomást szerezni a kistérségről. Ehhez találtunk logot is. A téma a bakancsos, kerékpáros, horgász-vadász turizmus. A kiadvány 20+20-as méret megjelenésű. Páros oldalakban kell gondolkodni. Van egy háttér zöld kép, ami szintén a témának megfelelő háttér, erre jönnek rá a képek, ami itt-ott beazonosítható, hogy hol van, máshol kevésbé beazonosítható, hogy hol van, de minden kép itt készült a kistérségben.
A kiadvány a bakancsos turizmussal kezdődik. A kiadvány magyar, angol, német és horvát mutációban készül. Vannak túraleírások. Minden település megjelenik valahol, település-bokrokban gondolkodunk. A lovas turizmusnál az ebben érintett települések lettek feltüntetve. Kerékpáros turizmusnál útvonalak lettek felsorolva, hogy merre érdemes kerékpározni. Vadász turizmus vadásztársaság, vadászházak fel vannak sorolva elérhetőségekkel, megemlítjük a trófeákat. Horgász turizmus: itt is rengeteg település fel van sorolva, és fel van tüntetve, hogy milyen lehetőségek vannak, mit lehet fogni. Horgászegyesületek elérhetősége, hol lehet horgászjegyet vásárolni. Vadvíz: Mura és Zalakaros, mint vízi turizmus lehetősége. Borturizmus: benyomásokat sugallnak a képek, de fel vannak sorolva a Zalai Borút Egyesület tagjai, ahol bort lehet kóstolni és a falusi szállásadók.
Egy oldalt kapott Nagykanizsa: programok, nevezetességek, egy kis történet. Bővebb információk a kistérségekről és kötelezően előírt tartalom az utolsó oldalon.

Litter Nándor: Van –e kérdés?

Szirtes Lajos: Hány példányban készült és milyen minőségű papírra?

Bali Vera: 13 ezer példányban és 135 g-os print nyomólapra.

Litter Nándor: Ehhez az anyaghoz van –e észrevétel? Nincs. A tájékoztatást elfogadtuk. Akkor folytassuk.

Bali Vera: Sokan hiányolták, hogy nincs minden településről részletes anyag. Erre lehetőség egy másik kiadvány, aminek az anyagát az előterjesztésben is olvashatták. A kiadvány finanszírozásához hozzájárul a Nyugat-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság, a kiadó, és a településekre jutna 500 ezer Ft. A megyéből már minden kisrégióról jelent meg ilyen kiadvány, csak Nagykanizsa környékéről nem. Itt minden település részletes leírással szerepel: történelem, nevezetesség, földrajzi leírás, fotók.
Ezt vásárolni lehet. Előzetes információként vagyok itt, ha érdeklődés van iránta, akkor a kiadó egy alkalommal szívesen nyújt részletes tájékoztatást Önöknek.

Litter Nándor: Tudnunk kellene, hogy milyen kondíciókkal és mit jelent ez az 500 ezer Ft? Én el tudom képzelni, hogy minden település megjelenjen ilyen formában. Úgy gondolom, hogy erről szerezzünk részletesebb információt. Erről az elnökség is tud dönteni, azt javaslom, hogy bízza ezt a tagság az elnökségre.

Bali Vera: Az utazás kiállítás kapcsán szeretném a jelenlévőket kérni, hogy akinek bármilyen külön kérése van, külön van valamilyen unikuma, az jelezze felénk, szívesen felvállalom a bemutatást, de jelzem, hogy csak olyanokat tudunk bevállalni, aki fel tudja utánunk hozni. Szeretném ha ez ügyben jelentkezne nálam.

Litter Nándor: Én azt kérném, hogy minden település kapjon egy tájékoztatót arról, hogy mikortól meddig van az utazás kiállítás, mikor van a közönség nap, mert akkor akár mi is megjelenhetnénk ezen. Ha valaki úgy gondolja, hogy részt akar ezen venni, akkor ezt megtehesse.

Bali Vera: Március 16-19-ig van a kiállítás, 17-én van a közönség nap, és Zalakarossal van egy helyen a stand.

Litter Nándor: Javasolnám, hogy a 6. számú napirenddel, a költségvetéssel folytassuk. Megkérdezném Polai Györgyöt és a pénzügyes kolléganőt, hogy van –e kiegészítés ehhez?

Polai György: Elkészítettük a 2006. évi költségvetését a Társulásnak az ismeretünk függvényében. Ennek keretében 258 820 000 Ft-ban határozzuk meg a bevétel és a kiadás fő összegét. A Társulást érintő bevételeket a finanszírozási jogcímek szerint és kiadásokat az összesen adatok szerint táblázatokban a rendelkezésükre bocsátottuk. A dologi kiadásokat, személyi juttatásokat, felhalmozási jellegű kiadásokat. A költségvetés készítésénél a bevételi oldalon az állami normatívák szerepelnek a legnagyobb súllyal. Az állami normatíva leigénylésének megnyúlt a pótlólagos határideje: február 17-e. eddigi ismeretünk szerinti összegekkel tudtunk számolni. Ennek keretében a szöveges részben értékeltük, hogy milyen feladat ellátásra kaptunk 147 419 000 Ft támogatást, a közszolgáltatások ellátására 107 419 000 Ft-ot tudtunk realizálni. Kiemelni szeretném, hogy a legnagyobb részét a közoktatás – 63 593 000 Ft-al szerepel. A többi feladatokra is viszonylag jelentős összeget tudtunk elérni. 40 millió Ft az általános működési és fejlesztési feladatokra kapott normatíva, amelyet a költségvetésben a kistérségi társulások számára biztosítanak.
Kiadásokat illetően, hogy a személyi juttatások terén változatlan létszámmal kalkuláltunk, a munkaszervezet alkalmazásában álló 7 főre, az érvényben lévő besorolási bérek szerint április 1-től 3,8 %-os emeléssel kalkuláltunk.
A dologi kiadások terén a legjelentősebb tételt a különböző programok beszerzései és vásárlások jelentik. Ezzel kapcsolatosan ha részletesen akarjuk áttekinteni az egyes sorokat, akkor a pénzügyi vezető kollega részletesen tud felvilágosítást adni. Fejlesztést nem tudtunk betervezni erre az évre vonatkozóan. A munkaszervezetet illetően egy nagyobb kapacitású fénymásolót és egy vetítőt szeretnénk beszerezni. Szolgáltatási koncepciót a szociális ágazatra vonatkozóan el kell erre az évre készítenünk, erre kalkuláltunk 1,5 millió Ft-tal. Várhatóan erre vonatkozóan határozatot kapunk a Megyei Közigazgatási Hivataltól és erre az évre vonatkozóan el kell készíttetnünk a kistérség egészére vonatkozóan. Röviden ezt szerettem volna mondani. A költségvetésünket a Pénzügyi Bizottság vezetője áttekintette, előterjesztésre alkalmasnak találta.

Litter Nándor: Én adtam az ülés elején egy lapot, a törvényből történő kimásolás. Azt szeretném kérdezni, hogy ezekre a kérdésekre, amik itt aláhúzásra kerültek, amik itt szerepelnek, rendben vannak –e. Tetszik tudni válaszolni ezekre a felvetésekre?

Baliné N. Róza: Igen, a Pénzügyminisztérium honlapjáról töltöttem le. A költségvetésnek a tartalmát a Pénzügyi Bizottság vezetőjével értelmeztük, együtt készítettük el tulajdonképpen, jóváhagyta. Azokat az oldalakat, meg sorokat, amik a Társulásra nem vonatkoznak, természetesen azokat nem hagytam bent. Tavaly ugyanilyen formában készült a társulás költségvetése, a Phare támogatás nincs külön kiemelve bevételi és kiadási oldalról, azt tudnám pótlólagosan mondani, hogy mennyi a Tájpark támogatása 44 060 000 Ft és a Tájpark önrésze, ami áthúzódott annak 2006-os befizetése 1 652 000 Ft. A bevétel 45 712 000 Ft és a kiadás 78 790 000 Ft. De tudom mondani tételesen a személyi kiadások, amik tartalmazzák a munkabért és a megbízási díjat, és annak a TB-jét, az 3 893 000 Ft, a dologi kiadás 22 770 000 Ft és a felhalmozási kiadás 52 124 000 Ft.

Litter Nándor: Akkor egyrészt én azt szeretném kérni, hogy ezek a táblákon legyenek jelölve, tehát, hogy azonosítani lehessen ezeket a táblázatokat, 1. számú melléklet stb, mert így elég nehéz dolog róluk beszélni. Nem tudom, ez most hiányzik a költségvetésből? Ennek a Kormányrendeletnek az utasításai szerint ezt szerepeltetni kell ebben. Kell ugye pénzügyi tervet készíteni a költségvetésben, ha jól értem ezt a mondatot, éves várható bevételi-kiadási előirányzatnak teljesüléséről, előirányzat felhasználási ütemterve. Ezt írja elő ez a rendelet, ez nincs benne, jól mondom?

Baliné N.Róza.: Nincsen benne az ütemterv.

Litter Nándor: Na de készíteni kell, a 217/1998. Korm. Rendelet írja elő. Havi bontásban. Finanszírozási tervnek hívják az üzleti világban. Következőt nem tudom megítélni. Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok, kimutatások tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen. Ez nincs.
Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként. Szerintem ez bent van. Van nekünk még ezen kívül önálló költségvetési szervünk? Nincsen. Akkor ez szerepel.7 fő, ezen belül vidékfejlesztési menedzser, 1 fő projektmenedzser, akkor ez így rendben.
Kérdezném, hogy van –e ezen kívül esetleg észrevétel? Tessék átadom a szót Rácz Józsefnek.

Rácz J.: Kicsit próbáltam belemélyedni ebbe a kiküldött anyagba és csak kapcsolódni szeretnék ahhoz, amit már Elnök Úr említett, ez a 217/1998.-as Korm. Rendelet, ami az Államháztartás működési rendjéről szól, mind formai, tartalmi követelményeiben meghatározza, hogy hogyan kell kinéznie egy költségvetésnek. Mindjárt az elején szeretném kihangsúlyozni, hogy segítő szándékkal mondom a javaslataimat, tehát nem kötözködni szeretnék. Az egyik, én úgy gondolom, nagyon fontos lenne tisztázni, hogy a munkaszervezet működése éves szinten mennyibe kerül: bér, járulékai, dologi kiadás. Ez egy önálló oldalon úgy gondolom meg tud jelenni és tisztán látjuk. A kiküldött anyagból nem derül ki a 2005. évi pénzmaradvány 23, 74 ezer Ft, milyen leterheltsége van, mire kell felhasználni. Nem derül ki ebből az anyagból, pontosan tudni kell, hogy ez a pénzmaradvány ebben az évben mire használható, milyen pályázatokat kell ebből finanszírozni, ezt én fontosnak tartom. Szintén a bevételi résznél nevesítve van a 40 milliós általános működési támogatás, a már utalt munkaszervezetnek a költségeit tisztán látjuk, akkor szintén lehet látni, hogy hova lehet esetleg ebből a 40 millióból, ami megmarad, átcsoportosítani további feladatokra. És ha itt már szó volt a Tájparkról, mert konkrét pályázatról, számomra számszakilag nem passzol az, hogy itt időközben kaptunk ugye egy kis segítséget, hogy mennyi a tényleges bekerülési összeg, illetve a várható összege a Tájpark pályázatnak, ha jól hallottam 70 valahány millió Ft, amiből feltételezzük ugye, hogy tavaly november 20-án valamennyit kaptunk, ezt jó lenne tudni. És az idei évben 45,6 millió Ft, ami még hozzá jön, viszont ha megnézzük a felhalmozási kiadásokat akkor ott 43 439 000 Ft szerepel. Nem igazából értem, hogy akkor a 76 milliós kiadás az hogy fog összeállni. Én azért gondolom, hogy pl. ezt a pályázatot konkrétan le kellene vezetni, hogy ennyi a pályázati kiadás, ennyi az önerő, ennyi bevétel van és akkor tételesen fel kell sorolni, hogy ebből mire kell, mint ahogy az elnökségi ülés előtt ki lett osztva egy anyag, amiből már egy kicsit részletesebben kaptunk információt. Nem tudom, hogy az itt jelen lévők megkapták –e ezt az anyagot? Ugyanúgy meggyőződésem, hogy a közmunka pályázatot is szét kellene bontani, mert most össze van keverve a közmunkaprogramnál számításba jövő bér és bérjellegű kiadások a munkaszervezetnek a bér és bérjellegű kiadásaival. Tehát több olyan oldalon kellene ezeket önálló tételként kimunkálni, hogy tisztán átlátható legyen mindannyiunk számára, mert ha valaki nem veszi a fáradságot, több órát, akkor számára csak nem fognak kijönni, sem bevételi sem kiadási oldalon. Én feltétlenül javasolnám, hogy ezt így. Egyébként a rendelet elég pontosan meghatározza. Nem látok ugyanakkor olyan problémát, hogy ez az előterjesztést ne lehetne elfogadni, ha ezeket a korrekciókat elvégezzük, akkor egy tisztább képet kapunk. Szintén talán egy kicsit az előterjesztők mentségére szóljon, hogy először van ilyen jellegű anyag a kezünkben. Én utána néztem, Keszthely-Zalakaros-Letenye Többcélú Társulások esetében is azt mondták, hogy sajnos elég kaotikus állapotok voltak, azt mondták, hogy most tanulják. Én javasolnám, hogy ha ők megcsinálták, én konkrétan Bediné Makra Anikóval beszéltem, aki korábban a Megyei Közgyűlés Osztályvezetője volt, hogy ő csinálta az említett 3 többcélú társulásnak is a költségvetési előterjesztését is. Én azt kérném, hogy ő ebben abszolút kompetens, és szakmai segítséget tud adni, ami az éves működésünket a törvényi előírásoknak megfelelő keretek közé teszi. Még ha ezért valami megbízási díjat kell is fizetnünk, én ezt feltétlen megfontolásra ajánlanám. Ugyanakkor az előterjesztés feltehető, hogy szakmailag megfelel a követelményeknek.

Litter Nándor: Köszönöm. Én nem gondolom, hogy ez annyira bonyolult lenne, amit én a rendeletből felolvastam, hogy ehhez segítség kellene.

Baliné Németh Róza.: Szeretném megköszönni a Rácz Úrnak az észrevételeit, mert látszik hogy foglalkozott a dologgal. Pénteken mentek ki ezek az anyagok, és nagyon megköszöntem volna, ha egy kicsit korábban történik ez. Annyit szeretnék még elmondani, hogy a tavalyi évben tavaly előtt is visszamenőleg megnéztem a Társulás költségvetését, hasonló formában készült, és azt is szeretném elmondani, hogy a többi társulásnál, pl. Keszthelyi társulásnak a költségvetését megcsinálta tavaly a Keszthelyi Önkormányzat, a Lentiékét a Lenti Önkormányzat.

Litter Nándor: Most ne haragudjon, de ez az irány nagyon rossz, amit most elkezdett mondani. Ezt ne folytassa, ha szabad kérnem, hogy mikor küldtük ki és hogy lehetett volna szólni, meg hogy ki más csinálta meg a munkaszervezet helyett, tehát ezt az irányt ne tessék folytatni.

Baliné N. Róza: De én nagyon örülök annak, hogy Rácz Úr elmondta, hogy mi lenne az a formátum, ami Önöknek megfelelne.

Litter Nándor: Nem nekünk felelne meg, bocsásson meg, itt van egy kormányrendelet, ennek nem felel meg ez az anyag. Tehát nem a Rácz Úrnak, meg nekem, meg másnak kell megfelelni, hanem ennek a kormányrendeletnek. Én nem foglalkozom ilyen szinten a költségvetés összeállításával, de egyszer ezt elolvasva megállapítható, hogy mivel kell ezt kiegészíteni.

Baliné N.Róza: Nekem a segédanyaghoz mindenképpen ki kellett dolgoznom a személyi jellegű kiadásokat is projektenként, és meg is van. A dologi kiadások is.

Litter Nándor.: Csatolni kellett volna. A másik, hogy itt a munkaszervezet költségei nincsen külön táblázatban feltüntetve. De ez ugye nem vitatéma, mert ugye ebből egyértelműen megállapítható. Az a kérdés, és szeretném megkérdezni Kelemen Marcell jegyzőt, meg Grabant Jánost, hogy az a javaslat, amit Rácz József mondott, az rendben levő –e, hogy a fő számokat ugye ahogyan itt most elénk került és legközelebbi ülésre a megfelelő tartalommal elfogadjuk? Vagy nem. Ennek ugye vannak egyéb következményei is, mert a költségvetés azt jelenti, hogy a feladatok mennek.

Varga Miklós: Megmondom őszintén, gondjaim vannak, hogy hallok különböző dolgokat, csak éppen nem látok semmit. Az önkormányzat beterjeszti a költségvetését, ha egy polgármester bejelenti a költségvetést – így nem lehet költségvetést tárgyalni. Én kénytelen vagyok minden képviselőmnek jó néhány nappal előbb kiküldeni mindenről részletesen, tételesen az anyagot. Jelen pillanatban azt hiszem, hogy előterjesztésre került a költségvetés, az előző évi felhasználás arányában tud teljesíteni kiadásokat a Társulás, és azt javaslom, hogy a következő ülésen tárgyalja újra a költségvetést.

Litter Nándor: Az nem elég, hogy pénteken kiküldjük az anyagot. Grabant János kíván szólni.

Grabant János: A Rácz polgármester úrral értek egyet. A főösszeg nem változik, a különböző kiegészítéseket meg kell majd tenni, a fő összeg ismeretében el lehet fogadni.

Litter Nándor: Tessék Dr. Tóth Lászlónak adom meg a szót.

Dr. Tóth László: Én várnám a kiegészítést, hogy az előző évihez képest milyen mértékben változnak az idei költségek. Milyenek voltak az előző évi teljesítések, és ahhoz képest a 2006. évi terv. És akkor lehet látni, hogy milyen a változás.

Varga Miklós: Látom van akinek van anyaga, van akinek csak 1 lap. Ami miatt rendkívül fontos a pénzátadás kidolgozása: van normatív működési támogatás, pénzátadás. Azt jelenti, hogy vannak települések, akik különböző célokra pénzt fognak kapni a Társulástól. A településeknek is be kell tervezni a költségvetésükbe mint bevétel. Szót nem szól róla sehol. Több település van, akit érint, hogy milyen összeggel terveznek saját költségvetésükben átadott pénzeszközzel.

Litter Nándor: Igen, ez is hiányzik.

Gregor Tiborné. A bevételek és a kiadások oldalán a Tájparkra visszatérve van nekünk egy 44 millió 60 ezer Ft-unk és van egy önrészünk 2006-ban. Az utolsó oldalon van egy 4 470 000 Ft, most nem tudom, hogy ez a Tájpark támogatás az a Tájpark támogatás. A Tájpark beruházásnál: 43 439 000 Ft. Elvileg még ennyi támogatásunk van, és ennyi beruházásunk is lesz? Nem lehet ebből a 3-4 számból tisztán látni. Én ezt már kérdeztem, de egyszerűen nem kaptam rá választ. A Gyuritól, de azt hiszem, hogy a költségvetésben mindenki valamennyire bent van.

Litter Nándor: Jó, én azt javaslom, hogy ezt most itt ne fogadjuk el. Tájékoztató jelleggel kaptunk információt a költségvetésről, ez elhangzott észrevételek meg a kormányrendelet előírásainak megfelelően készüljön el a következő alkalomra a költségvetés.

Pintérné Grundmann Frida: Amit én jelezni szeretnék az adott önkormányzatnak, hogy milyen mértékben kell a szakszolgálathoz hozzájárulnia, annak a költségvetésben meg kell jelennie. A feladat ellátó a kistérségi társulás, tehát az egyes önkormányzatok pénze ide fut be, itt megjelenik bevételként, és a kistérség fogja a Nagykanizsai Önkormányzatnak átadni, és ahhoz, hogy Önök tudják, hogy mennyit kell fizetni, tudni kell azt is, hogy mi az, ami a működési költségből fennmarad, mert amit mi most kiszámoltunk az összeg, ami mindennemű más költség nélkül van, tehát normatíván felül. Én azért kérem, hogy a költségvetésnek ezt is kezelni kell, mert jogilag nem lehet, hogy 48 település egyenként nekünk utalja a hozzájárulást.

Grabant János: Én most itt a helyszínen kaptam az információt a logopédia, szakszolgálatról. Nem tudom, hány embert érint egyes településeken. Amikor elindult a szakszolgálat, ugye ingyenes volt. Eddig ingyenes volt az ellátás, most pedig pénzbe fog kerülni az önkormányzatnak. Szerintem lássuk, hogy mibe fog kerülni, és az egyes önkormányzatok majd eldöntik, hogy igénybe veszik-e ezt a szolgáltatást. Ahol 17 gyerek van, ott x forintba kerül az ellátás, fejlesztésre semmi nem marad.

Litter Nándor: Elnézést, nem volt eddig sem ingyenes, csak a Társulásnak volt a működési költségében annyi tartalék, hogy fizette az önkormányzatok helyett az ellátást.

Pintérné: Elnézést, azt tisztázni kell, hogy nem választás kérdése innentől kezdve. Önök a pályázatban bevállalták ezt 3 évig, ebből még másfél év vissza van, aki vállalta. Nem tudom ki van bent, ki nincs.

Grabant János: Azért kérdezem, hogy pénzbe kerül?

Pintérné: Amikor a tavalyi évben a tájékoztatást megtettük, kirészleteztem ezt, amit most kiszámoltunk. Az összeget jeleztük Önök felé, tehát mi azt mondtuk tavaly, 2005-ben, amikor Önök átadták a működési költség egy részét, hogy 2005. december 31-ig ingyenessé tudjuk tenni a szolgáltatást, de már akkor jeleztük, hogy ha a normatíva nem olyan nagyságrendű – és nem lett olyan nagyságrendű – hogy a logopédia, gyógy-testnevelés 24 000 Ft körüli összeget jelent. Ez is jelenik meg Önöknél most, valamivel kevesebb is a jelenlegi számítás szerint. Ha Önök a működési költségből átcsoportosítanak, akkor mi egy új számításával megmondjuk, hogy ténylegesen mennyibe kerül. Mi minden önkormányzathoz kijuttatjuk az Orlainé Andreán keresztül, hogy melyik önkormányzatnak hány tanulója melyik ellátásban érintett, és az összeget, amit most tudunk már, és ehhez kell a megyei jogú város asszisztálása, hogy Önöknek megelőlegezze ezt a pénzt, hogy ne mindig előre kelljen befizetni. Én meg csak azt tudom mondani, hogy soha nem volt arról szó, hogy teljesen ingyenes az ellátás, csak akkor ha a kistérségi társulás a működési költségekből mellé tesz. A feladat ellátás innentől kezdve azoknak, akik bevállalták kötelező, mert jogszabályban a megyei ellátási kötelezettség átkerült a kistérséghez, de a megye még így is 1,2 millió Ft-tal hozzájárul a kistérségi ellátáshoz ezen a területen, azon túl, hogy nem lenne már neki kötelező.

Grabant János: Akkor ha jól értem, ha most olyan döntést hozunk, hogy az általános működési támogatás egy részét átadjuk, akkor az egyes ellátások önkormányzatokra jutó költsége csökkenthető.

Pintérné: Hát én ezt mondom. Nem tudom, hogy marad-e fenn. Mi most úgy számoltuk ki, hogy ha semmit nem adnak át a kistérségi társulás működési költségéből, akkor ennyibe kerül egy gyerek ellátása, ami azt jelenti, hogy 13600 Ft egy gyerek logopédiai ellátása, 10 400 Ft a gyógytestnevelés. Vannak specifikumok, amikbe nem megyek bele, 3500 Ft az iskolaérettségi vizsgálat, az egy alkalommal van, amit mindenkinek igénybe kell venni, ha ilyen eset előfordul, tehát az kötelező az önkormányzatoknak. Mi akkor tudjuk Önöknek pontosan kiszámítani a költségeket, ha látjuk, hogy a kistérségi társulás költségvetésében van –e erre forrás, vagy nem.

Grabant János: A kistérség működésére van 40 millió Ft, amiből béreket, járulékokat, dologi kiadást kell megfinanszírozni. És akkor vegyük figyelembe, hogy vannak projektek, amiket meg kell előlegezni. Vegyük figyelembe, hogy decemberben milyen likviditási gondjai voltak a társulásnak, több lapot kell egymás mellé tenni. Gyakorlatilag ebből a működési támogatásból csoportosítunk át szakfeladatra, szakszolgálati ellátásra, amire 13 millió 200 ezer Ft-ot adunk át, de gyakorlatilag ez nem fedezi le. Az előbb azt tetszett mondani, hogy ebből a 40 millióból adnánk át, akkor nem kellene az önkormányzatoknak fizetni.

Pintérné: Annyit fizetni.

Grabant János: Bocsánat, annyit fizetni. Ez az elején még úgy volt, hogy amilyen szolgáltatást igénybe vesz, és nem fedezi le a normatíva támogatás, akkor annyit tesz hozzá.

Litter Nándor: Hadd kérjek egy kis figyelmet. Ebből is látszik, hogy amin folyik a vita, hogy ez a költségvetési anyag – ami mindenki előtt nem is fekszik ott ráadásul – ebből nem lehet kiolvasni olyan folyamatokat, amiket tervezünk 2006-ban. Úgy gondolom, hogy ezt mindenféle merészség nélkül meg lehet állapítani, tehát ezt át kell alakítani, hogy ezekre a kérdésekre is választ lehessen adni egyes önkormányzatonként. Mert itt ilyen az élet, hogy sajnos vagyunk 48-an. Én úgy gondolom, hogy ehhez azt kellene egyrészt, hogy elkészüljön itt a mi részünkről, hogy a tavalyi gyereklétszám alapján településenként mi lenne az az összeg, amit finanszírozni kell, ez feltehetőleg megvan, és minden egyéb olyan információ kell, hogy ezek az információk kiolvashatók legyenek, és azokkal a kötöttségekkel, hogy ezt 3 évig vállaltuk, tehát folytatni kell.
Ebből az anyagból nem lehet megállapítani, mire nyújt fedezetet a 40 millió, ez alapján ugye elköltésre kerül az összeg. Nincs erre forrás, hogy ilyen kiegészítést tegyünk. Az összesen táblából olvasom ezt ki, de ugye ehhez kellene a részletes adatok, hogy valóban így van, megállapítható legyen.

Pintérné: Annyit szeretnék mondani, hogy amikor az ellátásban Önök megállapodtak, akkor is és folyamatosan kapjuk a jelzést, hogy az ellátás a helyszínre vigyük ki. Ez az ellátás akkor csökkenthető költségét tekintve, ha tovább koncentráljuk az ellátást. Azaz 8 gyerek jelen van a logopédián, és 15 gyerek jelen van a gyógytestnevelésen.
Szeretném elmondani azt, amit ezt megelőzően is elmondtam, hogy nem lehet gyógytestnevelést folytatni ott, ahol pl. nincs tornaterem az iskolában. Mert ez már szakmai kérdés innentől kezdve. A jogszabály a költségvetésben úgy szól, úgy határozta meg a normatívát, hogy ennek az ellátásnak a számát lecsökkenti. Tehát úgy adja meg a normatívát, hogy a 3 gyógytestneveléssel szemben kötelezően egyet ír elő. Ha Önök így határoznak, hogy szeptembertől a lecsökkentett ellátást kívánják biztosítani, akkor ez a költség szeptembertől csökkenni fog. Én annyit kérek, hogy mi kiszámoltuk, hogy a Nagykanizsai Önkormányzat részéről az ellátás mit jelent a költségvetésünkben, az összes többi, amiről eddig beszéltünk, Önöknek be kell tervezni.

Litter Nándor: Világos, hogy problémákat vet fel a költségvetésben az amiket itt most elmondtatok. Ki támogatja, hogy itt most ne fogadjuk el a költségvetést? Még egyszer neki kell ugrani, hogy az általatok elmondottaknak és a rendeletnek megfelelően álljon össze ez a költségvetés. Tehát tárgyaltuk.
Azt kérném, hogy vannak –e még kérdések ahhoz, amit most elmondtak? Volt a Hegedűs György részéről a foglalkoztatásról kérdés, a Polai Györgytől kérdeztem, hogy munkatársak foglalkoztatása milyen jellegű?
A pénzügyi ügyintézőnek és az adminisztrátornak határozatlan idejű, a Polai Györgynek megkötöttük az 5 éves szerződést, és a többi munkatársnak ugye június 15-ig, illetve 31-ig van a szerződése. De ebben a tervben ugye be is írták, úgy számolták, hogy egész évben működnek.

Hegedűs György: Na most ha nincs elég fedezet a költségvetésben arra mit finanszírozunk, miért kell ilyen döntéseket hozni? Mert én a vezető, legalább nekem kell tudni, hogy milyen feltételekkel, hány személlyel dolgozom. Gyerekek, ezt tudni kell! Mondtunk egy összeget, belefutunk.

Litter Nándor: Az egyensúly oldaláról megfelel a költségvetés.

Hegedűs György: Az egyensúly oldala akkor marad meg, ha az irodavezető látja, hogy mit tervez.

Litter Nándor: Ő leírta, hogy miben gondolkodik, és annak megfelel. Egyensúlyba hozta.

Hegedűs György: De minek a terhére?

Litter N.: A működés terhére. A normatív működési támogatás terhére. Arról az oldalról, hogy ő mit képzel, az tiszta. Kérdezem, hogy van –e még vélemény? Amit esetleg figyelembe kellene venni.

Varga Miklós: Közben kaptam anyagot, amit mások már láttak, és látom, hogy van tervezve jutalom. Zalakomár pl. 2003 óta egyetlen fillér jutalmat nem tudott tervezni. Nem tudom, kis önkormányzatok tudnak –e egyáltalán. Ez az összeg bőven elég lenne amiről a Frida beszélt korábban.

Litter Nándor: A hány millió Ft?

Varga Miklós: 3 millió.

Litter Nándor: Nem elegendő. Mennyit kellene?

Pintérné: 30 millió Ft.

Litter Nándor: Forrásokat lehet keresni, ez is egy módja, hogy forrást találjunk. Van –e még észrevétel? Jó, ha nincs, akkor megállapítom, hogy első olvasatban tárgyaltuk a költségvetést. Határidő, hogy meddig kell elkészíteni? Azt javaslom, hogy március 15-ig új költségvetési javaslat készüljön és megtárgyaljuk Ki fogadja el? Ellenvélemény: 1. Tartózkodás nincs. Tehát egy ellenszavazattal elfogadtuk ezt a javaslatot.

14/2006. (02.15.)számú határozat.
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának tanácsa a beterjesztett 2006. évi költségvetést tárgyalta, de annak részletes átdolgozását kéri az ülésen felvetett szempontok szerint a Munkaszervezettől. Az átdolgozás határideje 2006. március 15.
Felelős. Polai György munkaszervezet vezető
Határidő: 2006. március 15.

Folytassuk a többi napirendi ponttal. Orlainét kérem, hogy az OM 2007. évi címzett támogatáshoz való hozzájutás feltételeit ismertesse.

Orlainé T. Andrea: A kiküldött anyag (előterjesztés) alapján. Sok mindenkit nem érintett, ugyanakkor kistérségi szinten nagyobb intézményeket, intézményi társulásokat mégis csak érinthet ez a kérdés, ezért érdemes róla szót ejteni. Azt is tudni kell, hogy a címzett támogatást 250 millió Ft feletti beruházáshoz lehet igényelni. Aki ilyen címzett támogatásra szeretne majd jelentkezni, addig április 25-ig a Kincstár felé be kell nyújtania egy koncepciót. A koncepcióban a kistérségi fejlesztési tervhez való illeszkedést tudnia kell igazolni. Az intézkedési tervhez való illeszkedést a kistérségnek kell igazolnia.
A további részletek, információk a kiküldött anyagból kiolvashatóak, akinek segítségre van szüksége, az a Társulás irodájában jelezze, és segítünk az anyag összeállításában.
Még azt szeretném kérni, hogy mielőtt elmennek, ezeket az intézkedési terveket legyek szívesek átvenni. Emellé jár még a Borbola István féle CD is, ezeket szeretném most átadni. Továbbá az intézményi társulások képviselőinek szeretném átadni azt a levelet, amelyben tájékoztatást kapnak arról, hogy az intézményi társulások várhatóan mennyi normatív támogatást kapnak az idei évre.

Litter Nándor: Tájékoztató az állati tetemek kezelésére vonatkozó pályázatról.

Polai György: Írásos előterjesztésben részletesen benne van. Kiegészítésképpen annyit, hogy az Elnökség megtárgyalta az előterjesztést, és azt javasolja, hogy a Társulás állítsa össze a pályázatot és legyen a pályázó maga.
A tetemek és hullák begyűjtésére vonatkozó rendszer kialakításánál pedig az a javaslat, hogy a közterületeken, illetve a lakosságnál képződött elhullott állatok begyűjtésével foglalkozzunk. Keressük meg a vállalkozókat, akikkel esetlegesen szerződést kötünk és piaci áron kapják, vehetik igénybe a szolgáltatást. A háztájiban előforduló nagyobb testű tetemek fogadására is készüljön fel a társulás. Jelen helyzetben az építési engedélyeztetése folyik a létesítménynek, amelyet a tavaly októberi határozat alapján indítottunk el. Szükséges még elkészíteni a gépészet és elektromos hálózat költségvetését és magának a telepnek az út és a burkolat költségvetését. A Társulás Elnöksége javasolja, hogy Nagykanizsa Város Műszaki Építési Osztálya szakmai vezetését vonjuk be a munkába, tervezésbe. A működési költségeit lakosságarányosan viseljék az önkormányzatok, ezt követően pedig a tapasztalati adatokra építve „aki szennyez, az fizet” elvet alkalmazva kerüljön kidolgozásra.

Litter Nándor: Van kérdés a témával kapcsolatban? A Kanizsai Önkormányzat is elfogadta, tehát biztosított a területet. Szavazzunk erről a határozati javaslatról: ellenvélemény, tartózkodás nincs.

15/2006.(02.15.) sz. határozat:
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa egyetért azzal, hogy a Nagykanizsai Kistérség területén az önkormányzati felelősségi körbe tartozó, a közterületeken illetve a lakosságnál keletkező állati eredetű hulladék kezelésére begyűjtő rendszert és gyűjtő átrakó telepet hoz létre Nagykanizsa - Bagola telepen.
A beruházás megvalósításához pályázatot nyújt be a KIOP-2004-1.2.0.F intézkedés „Állati hulladék kezelése” komponensén.
A Társulási Tanács elfogadja, hogy a beruházáshoz szükséges önrész , valamint a létrejövő beruházás üzemeltetése lakosságarányosan kerüljön megállapításra, a vállalkozói szférával pedig külön kidolgozott üzemeltetési szerződéssel, díjfizetéssel.
A csatlakozó önkormányzatok kötelezettséget vállalnak az önrész és az üzemeltetés költségeinek biztosítására, valamint vállalják, hogy az állati tetemek és állati eredetű hulladékok kezelése feladatkörben csak a pályázat keretében megvalósuló rendszert veszik igénybe és ezt a vállalást a rendszer üzembe állítását követően legalább 5 évig fenntartják.
A Tanács megbízza az Elnököt, hogy pályázatot készíttesse el.
Határidő: 2006. április 30.
Felelős: Litter Nándor elnök

Litter N.: Vidékfejlesztés menedzserek beszámolója.

Túri Péter: A szakmai részét nem szeretném kiegészíteni. Annyit fűznék hozzá, hogy Területpolitikai Kormányzati Hivatal Kobán Ildikó és az én foglalkoztatásomat támogatja és az elszámoláshoz kérik a szakmai beszámolót, illetve azt, hogy Önök ezt elfogadják határozatban.

Litter N.ándor Ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény? Nincs. Akkor kérem, hogy a határozati javaslatnak megfelelően fogadjuk el a beszámolót. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.

16/2006. ( 02.15. ) határozat
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a vidékfejlesztési menedzserek 2005. október 15-2006. január 15-ig szóló időszakra vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadta.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Litter Nándor polgármester

Litter Nándor: Egyebek között van –e olyan, amit valaki el szeretne mondani?

Baliné N. Róza: Szeretném a Társulás tagjait tájékoztatni arról, hogy a társulás önálló kapcsolatos pénzügyi-számviteli elszámolás az éves költségvetési beszámolóban a PM honlapján jelent meg. Ez tulajdonképpen másképp írja elő a térítés nélküli eszközátadást, amikor önállóvá vált a Társulás, akkor az Államkincstárral egyeztettünk, és így vettük át a vagyoni értéket. Most egész más elszámolási rendszert alakítottak ki, vissza kell az egészet és tulajdonképpen az egész elszámolási rendszer változást. Zárómérleget kell készíteni december 31-re a Társulás részére az önkormányzatnak, és az átalakulás napjára. Én a Nagykanizsai Önkormányzatot kértem, mert az eredményt is kérdezi. Minuszos eredményt mutattak ki. A BM főtanácsosa, Dömötörfiné tartott egy továbbképzést az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatban, én ezt az anyagot megmutattam neki és itt is sajnos nem elfogadható, és emiatt kértem a zárómérleget. Erről szeretném, hogy ha mindenki tájékoztatva lenne, mert ebből nem állapítható meg, hogy a 2004. évi pénzmaradvány hogy került felhasználásra, felhasználásra került–e, és erre a veszteségre, április 22-i veszteség tartalmazza –e. És nekem ez egy nagyon nagy feladat, hogy az éves költségvetési beszámoló készítése itt van már a nyakamon és még ezzel kell foglalkozni. Sajnos ez még egy rendezetlen dolog. Úgy gondolom, hogy erről a Társulás tagjait tájékoztatni kell.
A Dabi Gabriellának írtam meg az anyagot, vele és az Államkincstárral tartjuk a kapcsolatot. A Polgármester úrnak is megküldtem tájékoztatás jelleggel.

Litter Nándor: Itt valami félreértés lehet. Valami technikai probléma.

Dr. Tóth László: Tavaly elfogadtuk a beszámolót és ott nem volt hiány.

Gregor Tiborné: A vidékfejlesztési menedzserek idén is támogatva lesznek?

Túri Péter: Jelenleg pályázunk egy újabb 6 hónapos támogatásra.

Kámán Péter: Szeretném megkérdezni, hogy munkaidő hogy fér bele ez? Munkaszervezetbe ha jól tudom egy pénzügyi ember van benne?

Polai György: Rendkívül nehezen, mert szabadság, betegszabadság ismeretlen őnála. A könyvelést ő végzi, az egyéb pénzügyi ügyeket ő végzi, ugyanazt a munkát, mint a legnagyobb polgármesteri hivatalokban, és erre egy személy van. Nagyon nehezen, sok túlórával. És akkor az átalakulással kapcsolatos problémák még mindig jelentkeznek. Ezt a belső ellenőrzési vizsgálat is feltárta, hogy a mérlegszerű vagyonátadás hiányzik, de ezt nem tudtuk elérni eddig. A normatívákkal kapcsolatban még múlt héten is voltunk tájékoztatón, a költségvetésünkből is hiányzik olyan tétel, ami jó lenne, ha benne lenne, nagyon szerteágazó, sokrétű feladat. Sok egyeztetést, utánajárást igényel.

Szirtes Lajos: A belső ellenőrzés intézményes megoldásával kapcsolatban a következő taggyűlésre, márciusra napirendre tűzhető –e vagy későbbi időpontra?

Túri Péter: A normatíva igénylés kapcsán is úgy terveztünk, hogy a 3 belső ellenőrzési társulást tüntettük fel, 127 költségvetési szervvel, összességében olyan 11 millió Ft-ot tudunk az egész kistérségre igényelni. Ez gyakorlatilag már le van bontva, hogy az egyes belső ellenőrzési társulások gyakorlatilag mennyi támogatást kapnak. A költségvetésbe ez már bele van tervezve. 17-én kellett leadnunk ezt a normatíva igénylést.

Polai György: A belső ellenőrzés meg a mozgó könyvtár esetén év közben nincs lehetőség változtatásra, tehát nem tud bejönni normatíva változás. Csak a szociális ellátásban és a gyerekjólétben, ahol intézményt hoznánk létre, új intézményt hozunk létre, csak akkor van többlet normatíva igénylésre lehetőség.

Túri Péter:A kötött normatíva meg a kistérségi normatíva egy költségvetési szervre mennyire elég, és az önkormányzatoknak mennyivel kell, kell –e hozzájárulni.

Litter Nándor: Volt egy megkeresés és azzal is kellene foglalkozni, illetve, ha jól értem a Gyurit, ha a munkaszervezetbe bejön a belső ellenőrzés, nincs lehetőség plusz normatívára. Ha intézményként, akkor viszont van lehetőség plusz normatívára. Ezekkel kell foglalkozni, hogy milyen előnyökkel jár. Ebben az évben is lehet még plusz normatíva, ha önálló intézményként jelenik meg.
Marcell parancsolj!

Kelemen Macell: Tisztelt Kistérségi Társulás! Nem egészen ennyire egyértelmű a helyzet, ahogy a pénzügyes kolléga elmondta. Telefonon tájékozódtam a helyzetről. Júniusban teljes elszámolást elvégezték a kistérségi társulásnál. A teljes átvétel megtörtént, amikor létrejött a költségvetési szervként működő munkaszervezet. Akkor amikor azt bejegyezték, ezzel a nappal elszámolt a két szervezet egymással. A kollégák tájékoztatása szerint ez mindent tartalmazott, valóban mínusz 45 millió Ft-tal volt az akkori helyzet, mert voltak akkori kiadások is függőben, még csak 2 millió valahány ezer Ft-os bevétele, és volt 47 millió Ft-os kiadása. Ez az egyik. A másik, hogy a kollégák állítása szerint a pénzügyes kolleganő a Dömötörfynének kizárólag a kísérő levelet mutatta meg a mellékleteket nem, mert a kollégák állítása szerint elkészítettek minden olyan anyagot, ami kell a beszámolóhoz. Azért, hogy a kollégák becsületén folt ne essen, én Önöket írásban az egész tranzakcióról, az átadott dokumentumok tartalmáról stb. írásban tájékoztatni fogom. Úgy gondolom, hogy így azért méltatlan, főleg úgy hogy a Baliné azt hiszem hogy tegnap küldött egy levelet és levelezik az én hivatalommal, anélkül, hogy erről a Polgármester úr vagy én is tudnék. Egyáltalán nincs is tudomásunk erről. Talán nem egy társulási ülésen kellene ezt felhozni, hogy a beosztottjaim nem megfelelő adatot szolgáltattak, talán tessék a polgármester úrnak vagy nekem jelezni, megtesszük a szükséges intézkedést De nekem teljesen más tájékoztatást adott a kolléganő. Össze fogunk ülni és valamennyi polgármesternek fogunk tájékoztatást adni.

Baliné N.Róza: Nem az volt a probléma. Először arról volt szó, hogy térítés nélküli átadásba át kell venni az összes tárgyi eszközt, bruttó-nettó értékben, a befektetési jegyeket, a részesedéseket, a bankszámlákat, ez megtörtént. Most ami kijött a költségvetési beszámolóba a kistérségi társulásokra év közi önállóvá válásával kapcsolatban, itt az aktív-passzív pénzügyi elszámolásokat is kérték, és az eredményt. Ez ami nekem nem volt meg. Az aktív-passzív pénzügyi elszámolásokba azokban a költségvetési kartonokban, amiket én megkaptam május 20-án, voltak még olyan tételek amik nálam nem szerepeltek. A záró mérleget nekem kell megcsinálni, amikor átvettem az önkormányzattól? Úgy gondolom, hogy nem nekem kellene. Sem a december 31-it, sem az április 22-it.


Kelemen Marcell: Nem tudom, hogy miért tartozik ez a Társulási Tanács plénuma elé.


Baliné N.Róza: Ez a mínusz 45 milliós eredmény, úgy gondolom, hogy erről kellene tájékoztatnom a Társulási tagokat. A Litter Úrnak írásban az összes levelezésről tájékoztatást adtam.


Litter Nándor: Gyuri, azt kérem, hogy vegyétek fel a Marcellal meg a Dabi Gabival a kapcsolatot.
Van – e egyéb?


Szőllősi Tiborné: Szeretném megkérdezni a Tájpark beruházás megvalósul a tavasszal vagy elhúzódik?

Manner Tímea: A Tájparkkal kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy folyamatosan kapcsolatban állok az irányító hatósággal, a Váti Kht-val. A helyzet az, hogy egy kicsit lassan dolgoznak ők is, és kíváncsiak minden papírra a beruházással kapcsolatban és mindent átnéznek. Amíg ők azt nem hagyják jóvá, addig nem tudok semmit kiküldeni és ők kicsit lassan dolgoznak, ezért vannak a csúszások.
A beruházásnak szeptember 30-ig ugye meg kell valósulnia, tehát addigra le kell zárni a teljes projektet. Most úgy állunk, hogy a marketinges kiírás az megtörtént, szerződést kötöttünk. A parkbútoros kiírás most van folyamatban, február 27-ig kell benyújtani az ajánlattételeket, úgy néz ki, hogy március 20-án lesz a szerződés kötés. Április végéig pedig az első 20 %-ot, amit bevállalnak, mert részekre való ajánlattételre van lehetőség annak 20 %-át amit bevállaltak, azt nekik teljesíteni kell és június végéig kell befejezniük a teljes parkbútoros kiírásban szereplő tételeket. Tehát addigra le kell zárulnia a parkbútoros dolgoknak.

Litter Nándor: Kérdések vannak a Tájparkkal kapcsolatban? Egyéb más felvetés, észrevétel?

Gregor Tiborné: Szeptember 30-ig be tud fejeződni ez a projekt?

Manner Tímea: Be kell fejeződnie. Azzal tudtuk megkönnyíteni a parkbútorost, hogy részekre lehet pályázni, és így egyszerre több asztalos tud rajta dolgozni, így is hamarabb tud elkészülni.


Gregor Tiborné: Aki bent van a Kanizsai Családsegítőbe, azoknak szeretném mondani, hogy mindenkinek szóltak a lányok, hogy tervezzék be ugyanazt az összeget, amit tavaly átadtak, mert nem tudtuk azt, hogy azt az 500 Ft-ot, amit az önkormányzatok lehívhatnak, hogy lehívható –e és hogy a kistérség leigényelheti a normatívát. De gondolom, hogy az 500 Ft-ot mindenki lehívja és a Társulás is lehívja a Családsegítőre, ugye Gyuri?

Túri Péter: Ha a szükséges dokumentumok a kezünkben lesznek, működési engedély kérdése az egész, mégpedig a Vöröskereszttel kötött szerződéstől is függ.


Gregor Tiborné. Úgy tűnik, hogy ez mind megvan.

Litter Nándor: Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, akkor az ülést bezárom.
Köszönjük szépen a részvételt, viszontlátásra.

Nagykanizsa, 2006. március 13.

Letöltés:
jegyzokonyv_06-02-15.doc