Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Iktsz.szám: 64/2006.


Jegyzőkönyv 2006.01.23.
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2006. január 23-án 15,00 órai kezdettel a Nagykanizsai Vasemberház dísztermében megtartott Társulási Tanács üléséről

Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 36 fő polgármester illetve képviselő.
Meghívott: Simánné Mile Éva Nk. MJV.Szoc. oszt. Vezető
     Palángi Krisztina Nk. MJV. Pályázati Iroda vezetője
     Schmidt László a NSR. Hulladéklerakó ügyvezetője
     Beke László Zalai Gyermek és Ifj. Közalapítvány    

A Társulás Elnöke Litter Nándor köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, ismertette a napirendi pontokat és javasolta, hogy elsőként a 7.sz. és az 5. sz.napirend kerüljön megvitatásra. A javaslattal a társulási tanács egytértett.

Napirendi pontok:
1.    A Többcélú Társulás által végzett feladat ellátási tevékenység kibővítése a közoktatási, szociális, gyermekjóléti alapellátás, belső ellenőrzési területen.
Meghívott: Simánné Mile Éva osztályvezető N. MJV
2.    Társulási Megállapodás módosítása
3.    Munkaszervezet Alapító Okiratának módosítása, elfogadása.
4.    Tájékoztatás a 2006. évi tagdíj mértékéről
5.    Pályázat benyújtása az Interreg III/a. Szlovénia-Magyarország-Horvátország szomszédsági program 2004-2006. 2. felhívásra „Inert hulladék hasznosítása Nagykanizsa térségében.”
Meghívott: Schmidt László NSR hulladéklerakó ügyvezetője
         Palángi Krisztina Pályázati Iroda Nk. MJV.
6.    Kistérségi Művészeti Fesztivál 2006. rendezvényről tájékoztató
7.    Tájékoztató Balatoni gyermektáborozási ajánlatról.
Meghívott: Beke László igazgató Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

7. napirend: Tájékoztató Balatoni gyermektáborozási ajánlatról.
Beke László tájékoztatta a jelenlévőket a tábor céljáról, helyéről. A kérése, hogy az önkormányzatok legalább egy gyereket küldjenek el ebbe a táborba, amelyik Harry Potter világát próbálja megidézni, és nyújt felejthetetlen élményeket. Minden polgármesternek hozott egy névre szóló levelet, amelyben részletesen ki van fejtve a tábor programja, feltételei.
Közadakozásból 150 000 Ft-os kerékpár bázist szeretnének az Alapítvány létrehozni, az elérhetőségeket szintén megtalálják a borítékban. Megköszönte a részvételi lehetőséget, további jó tanácskozást kívánt.
Litter Nándor megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte, hogy van –e kérdés, észrevétel, majd javasolta, hogy az 5. napirendi ponttal folytassák a megbeszélést.

5. napirend: Pályázat benyújtása az Interreg III/a. Szlovénia-Magyarország-Horvátország szomszédsági program 2004-2006. 2. felhívásra „Inert hulladék hasznosítása Nagykanizsa térségében.”

Litter Nándor: Bevezetőben annyit mondanék, hogy tárgyaltuk a kistérségi fejlesztési programot, és abban mint egy kiemelt fejlesztés szerepelt a kistérségi inert hulladéklerakó megépítése, és így közelebb juthatnánk a megvalósításhoz.
Felkérte Palángi Krisztinát és Schmidt Lászlót, hogy nagyon röviden adjanak egy tájékoztatót a programról.

Palángi Krisztina: Pár szót mondanék az előterjesztésről. Tényleg közel jutottunk ahhoz, hogy a hulladéklerakó megépítésére kerüljön sor a térségben, méghozzá a nagykanizsai bagolai hulladéklerakóban, ami a nagykanizsai önkormányzat tulajdonában van, viszont az önkormányzat hozzájárulna ahhoz, hogy a kistérség fejlesztést végezzen rajta. A beruházás összegét, illetve az önerő mértékét, illetve a támogatási összeget a 4. oldalon részletesen megtalálják. Röviden kb. 162,5 millió Ft lenne a beruházás összértéke, amiből 160 millió Ft összeget lehetne igényelni pályázati pénzből az Interreg III. A. környezetvédelmi programja keretén belül. Az Interreg III. A. keretén belül lehetőség lenne ezt a programot úgy megvalósítani, hogy az inert hulladékok elhelyezéséhez szükséges beruházások meglegyenek, illetve a következő körben valószínűleg a jövő évi pályázatok keretében, hogyha itt most pozitív döntés születik, akkor a további eszközvásárlások történhetnek meg, amik szükségesek a beruházáshoz. Addig hogyan működne? Addig úgy működne a rendszer, hogy maga az infrastruktúra meg lenne, viszont a beérkező építési-bontási törmeléket bérmunkában töretnék. Ami Önöket érdekli az egyrészt a saját erő nagysága, amivel az egyes településeknek hozzá kell járulnia, ez összesen a térséget érintően mintegy 8,5 millió Ft, ami számításom szerint lakosonként 100 Ft/fő terhet jelentene. A gond az, hogy a pályázat beadási határideje nagyon rövid: február 1-én le kell adni, ahhoz viszont, hogyha az Önök döntése most pozitív, tehát a pályázatot beadjuk, akkor minden egyes település önkormányzatának közgyűlésének döntenie kell ebben az ügyben külön-külön, hogy ehhez a 100 Ft/fős lakosságarányos hozzájáruláshoz hozzájárulnak. Röviden ennyi lenne. Amiről még nem beszéltem, hogy Csáktornya városával szeretnénk partnerségre lépni, hiszen maga a pályázat Interreg III. A. felhívása szerint mindenképpen kell horvát partnerség. A horvát fél ezért fog kapni egy olyan tanulmányt, amiben a kivitelezés és az első teszt évnek a tapasztalatai, működési költségei lesz rögzítve, hogy a horvát fél, ha hasonló rendszert akar működtetni, akkor azt hogyan és milyen formában tegye meg. A tervezés már folyamatban van, nem tudtuk megvárni a kistérségi ülést, a nagykanizsai Saubermacher Pannónia Hulladéklerakó Kft. vállalta ennek a tervnek az elkészítését. Ennek a tervnek a költségei szintén lehívhatók ebből a pályázatból, ha megnézik a 6. oldalon a 3-as pontot, akkor át látható, hogy a tervezés 2 millió Ft + Áfa költségbe kerül, ez nem plusz költséget jelent az Önök részére, hanem a pályázati pénzből lehívható. Röviden ennyi. Ha kérdés van, szívesen válaszolok rá.

Litter Nándor: Köszönöm. Van –e esetleg kérdés ezzel kapcsolatban? Egyértelmű ebből az előterjesztésből, hogy ez kb. 100 Ft/fő lakos hozzájárulást igényel, ezt Krisztina is kiemelte, és ehhez minden testületnek a döntése szükséges. Ha itt egyetértés van ebben – az elnökségünk javasolja hogy fogadjuk el, végül is a kistérségi programunkban szerepel, hogy beadjuk ezt a pályázatot, természetesen azok fognak majd végérvényesen csatlakozni hozzá, akiknek a testülete is elfogadta. Ugye az lenne szép, ha mindenki csatlakozna. Kérdezem, hogy vannak –e kérdések? Parancsolj Miklós.

Varga Miklós: A határozati javaslatokban a 4. pontban bele van fogalmazva, hogy a tagönkormányzatok vállalják, hogy visszavonhatatlan szándéknyilatkozatot tesznek, melyben vállalják, hogy a közigazgatási területükön keletkezett inert hulladékokat a Nagykanizsai - Bagolai hulladéklerakóba szállítják. Én ezt a javaslatot nem támogatom.
A határozati javaslatokban a 2. a. pont szerint a Kistérség a költségvetési rendeletében biztosítja az önerőt, vagy testületi döntésekben elfogadva lakosságarányosan biztosítja az önerőt.
Problémát jelent számára, hogy a kistérségi tanács döntése megelőzi a Nagykanizsai Közgyűlés döntését.

Litter Nándor: az „a” pontban hadd csatlakozzak: itt arról van szó, hogy ha a kistérség akarja, akkor Nagykanizsa Önkormányzata a testület biztosítja hozzá, ha nem akarja a kistérség, akkor miért döntenénk arról, hogy ebben a konstrukcióban valósul meg a beruházás. Én ebben nem látok különösebben gondot.
A 4. ponttal kapcsolatban: szerintem nekünk azt kellene vállalni, hogy akár rendeletben, helyi szabályozással biztosítjuk, hogy ahol keletkezik ez a hulladék, ott szállítsák be a központba. Nem tudom ilyen értelmezéssel elfogadod-e vagy úgy általában nem támogatod?

Varga Miklós: Ez a pont teljesen másról szól! Mert ahol keletkezik, természetesen be fogják szállítani. De hogy az önkormányzatok visszavonhatatlan szándéknyilatkozatot tegyenek. Vagy mivel szállítják be?

Scmidt László: Ehhez csak annyit tennék kiegészítésképpen, hogy jelen pillanatban ez az egyetlen engedélyezett hulladéklerakó a térségben, és a legjobb tudomásom szerint a hulladékszállítóval az önkormányzatok vannak szerződésben, tehát ez a pont inkább erre vonatkozik.

Litter Nándor: Jó, akkor azt kellene – mert ebből ugye az olvasható ki, hogy ha valaki nem szállítja oda, akkor az önkormányzatnak kell oda szállítani – ugye Miklós, ez a kifogásod?

Varga Miklós: Ez a mondat arról szól, hogy az önkormányzat vállalja, hogy a közigazgatási területén keletkezett hulladékot ide szállítja. Én elhiszem, hogy az önkormányzat ide szállítja a sajátját, de a közigazgatási területén keletkezettet nem hiszem.

Palángi Krisztina: Elnézést, annyi kiegészítést tennék, mert tényleg félreérthető a mondat, esetleg annyit lehetne módosítani, hogy esetleg kötelezhetik a területükön a beruházást végzőket, hogy ide szállítsák a keletkezett inert hulladékot.

Molnár Mihály: Annyit hallottam a jövőt illetően, hogy a szabályozás szerint használatba vételi engedélyt akkor lehet megkapni, ha valaki le tudja dokumentálni, hogy az építésből származó törmeléket hova szállította el. Egyetlen önkormányzat sem akarja, hogy a törmelék a területén legyen lerakva, a használatba vételi engedély pedig ehhez a feltételhez kötött.

Litter Nándor: Tehát akkor egy ilyen módosítással, hogy az egyes önkormányzatok rendelkeznek arról, hogy a helyi szabályozásban arról intézkednek, hogy a felhasználók a keletkezett hulladékot ide kell, hogy szállítsák.

Kámán Péter: Elnökségi ülésen ugye nekem is ez volt az egyik észrevételem és akkor abban állapodtunk meg, hogy az I. fokú építési hatóság mit tesz a határozatába, ehhez ad engedélyt vagy bontással kapcsolatos engedélyt. Ettől még az önkormányzatok rendelkezhetnek úgy, hogy az egyéb hulladékot lehetőleg szállítsák ide.

Schmidt László: Nekünk az a feladatunk, hogy lehetőséget megteremtsük annak, hogy a legális lerakó telepen tudják a bontási törmeléket elhelyezni. Ezért kell a határozatot elfogadni és ezt az ominózus határozati részt úgy megfogalmazni, hogy az egyértelmű legyen.

Litter Nándor: Krisztina, Laci gyertek ide. A jelenlegi szabályozás szerint is ugye biztos, hogy vannak más helyek, ahova el lehet helyezni, de hivatalosan lerakni csak a hulladéklerakóban lehet. Ha valaki megvásárolja, beépíti pl. útalap, autópálya-építő cég, akkor hivatalosan tudja biztosítani, hogy ő elhelyezze ezt a törmeléket, de ezen kívül csak erre a célra megépített hulladéklerakóba lehet.
Ha ezt nem írjuk ide bele, akkor is így kell működnie, csak az kavar szerintem, hogy ezt nem az önkormányzatnak kell biztosítani meg elszállítania, hanem annak, ahol keletkezik a törmelék. Na most akkor ezt el is hagyhatjuk, mert a törvény szabályai akkor is érvényesülnek minden településünkön. Kérdezem, ezen kívül a 4. ponton kívül van –e probléma, kérdés, észrevétel?

Akkor szavazzuk meg. A négyes ponton kívül a többit kérem, hogy szavazzuk meg. A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadva.

1/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta):
1.    Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
a)    egyetért az Inert hulladékok ártalmatlanításához és újrahasznosításához szükséges beruházás megvalósításával a nagykanizsai hulladéklerakó területén abban az esetben, ha Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése ehhez határozatában hozzájárul.
b)    támogatja a „Inert hulladék hasznosítása Nagykanizsa térségében” című pályázati dokumentáció benyújtását az INTERREG III/A pályázati kiírásra. Ezzel egyidejűleg felhatalmazza Litter Nándort, mint a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása elnökét, hogy a pályázati dokumentációt aláírja.
c)    hozzájárul hogy a jelen előterjesztéshez kapcsolódó együttműködést kezdeményezzen Csáktornya Város Önkormányzatával.
d)    felkéri Litter Nándort, mint a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása elnökét, hogy a jelen előterjesztéshez kapcsolódó partnerségi megállapodást Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskolával írja alá.
e)    Felkéri Litter Nándort, mint a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása elnökét, hogy a jelen előterjesztéshez kapcsolódó beruházással létrejövő vagyontárgy kezelésére vonatkozó szerződést a Nagykanizsa-Saubermacher Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.-vel írja alá.
f)    Felkéri Litter Nándort, mint a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása elnökét hogy a jelen előterjesztéshez kapcsolódó beruházással létrejövő vagyontárgy idegen tulajdonra való aktiválásához kapcsolódó szerződést Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával írja alá.
Határidő:     2006. január 31.
Felelős:     Litter Nándor elnök
Operatív felelős:     Polai György

2.    A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
a)    a szükséges legfeljebb 8.500 ezer Ft. saját erőt a 2006. évi költségvetési rendeletben biztosítja. A beruházás várható bruttó költsége legfeljebb 170 millió Ft.
b)    A 8.500 ezer Ft saját erőt a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatai lakosságarányosan biztosítják, melyhez a tagönkormányzatok közgyűléseinek döntései szükségesek.
(A határozatok elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)
Határidő:     2006. január 31.
Felelős:     Litter Nándor elnök
Operatív felelős:     Polai György
3.    A beruházás megvalósításához szükséges terveket a Nagykanizsa-Saubermacher-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. elkészítette. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása és a Kft. a pályázat részét képező tervekre vonatkozóan külön megállapodás alapján a legfeljebb 2.000 ezer Ft+ÁFA költséggel elszámol.
(A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)
Határidő:     2006. május 31.
Felelős:     Litter Nándor elnök
Operatív felelős:     Polai György

Litter Nándor: Kérdezem Krisztina, mi a további teendő? Készül határozati javaslat? Amit megkapnak az önkormányzatok?

Palángi Krisztina: Egy tervezetet készítünk, a határozat- mintát, amit a holnapi nap folyamán sürgősen eljuttatunk a kistérségi irodához és kiküldjük azt, mindenkihez.

Litter Nándor: az 1.-es napirendi ponttal folytatnánk. Megkérem Polai Györgyöt, hogy röviden ismertesse.

Polai György: A Többcélú Társulás által végzett feladat ellátási tevékenység kibővítése a közoktatási, szociális, gyermekjóléti alapellátás, belső ellenőrzési területen.
Közoktatás: ismert Önök előtt, hogy az ÁSZ kifogásolta, hogy a Társulási Megállapodásban nincs kifejtve részletesen, milyen tevékenységet látunk el a közoktatási együttműködés keretében. Röviden próbáltuk kifejteni, hogy törvényi feltételeknek hogyan felelünk meg és a gyakorlatban miket végzünk. Ezek a pedagógiai szakszolgálati tevékenységek, intézményi fenntartás, adatszolgáltatás, becslések keretében jelennek meg.
A 2. terület a szociális: feladatok területén történtek változások. Az együttműködő települések köre kibővült Zalakomár községgel. A szociális ellátások terén feladat-ellátási szerződést kötöttünk a Vöröskereszttel, és a feladat ellátásainkat szeretnénk az eddigi 3 feladaton túlmenően bővíteni, még a közösségi ellátással, és a támogató szolgálattal.
További információ. Miután a kistérség feladat-ellátási lefedettségében a 60 % megvalósult, így a családsegítés után is normatívát tudunk leigényelni. Ebben a részben a Családsegítő Kht. tud támogatást kapni, illetve Zalakarosi gesztorsággal működő ellátás is, miután külön-megállapodást kötünk Zalakarossal, így a finanszírozáshoz, feladatellátáshoz hozzá tudunk járulni.
A hatályos társulási megállapodásban a szociális alapellátás és a gyermekjóléti ellátás egy mondatban és közös kifejezésben szerepel, ez a jelenlegi helyzetben már a finanszírozásokban eltérő lehetőségek, és technológiák vannak, ezért szükséges szétbontani a két alapszolgáltatást.
A gyermekjóléti alapellátás keretében pedig Nagykanizsa Megyei Jogú Várossal tudunk együttműködési megállapodást kötni, amelynek keretében a város nem a gyermekjóléti ellátásban, hanem a gyermekek átmeneti gondozásával térségi szintű ellátásában a város intézmény partnere a kistérség településeinek. Olyan megállapodást tudunk kötni, amelynek keretében az ún. helyettes szülői feladatot vállalják, és ennek következtében a lakossági lefedettség több mint 60 %-ban biztosítva van és ezáltal a gyermekjóléti szolgálatra is többlet normatívát tudunk igényelni.
Mozgókönyvtár feladatoknál Zalaszabar jelezte a csatlakozását, ezt is javasolnánk elfogadni.
Belső ellenőrzési feladatok területén 3 belső ellenőrzési társulás alakult meg a kistérség területén. Nagykanizsa város önállóan oldja meg a feladatot. Az előzetes normatíva igénylés keretében egy olyan felkérést kaptunk, hogy Nagykanizsa várossal egy együttműködési megállapodást célszerű kötni. A tárgyalások eredményeképpen a megállapodás létrejött. Így a normatíva igénylés az egész kistérségi társulás számára lehetővé vált.
Ezeket a változásokat szeretném, ha határozatban elfogadnák, és ezek rögzítésre kerülnének a társulási megállapodásban is. A kiküldött anyagokhoz képest kismértékű eltérés, hogy a 4. határozati pontban tévesen jelent meg Zalakaros Város Önkormányzatával kötendő megállapodás nem a gyermekek átmeneti gondozására kötendő, hanem a családsegítési feladatokra. Elnézést ezért a technikai hibáért.
A társulási megállapodás módosításában az : „Egyetértünk Zalaszabar csatlakozásával a könyvtári feladat ellátáshoz.” – mondatot szükséges a határozatok között elfogadni.

Litter Nándor Az elhangzottakhoz van-e kiegészítés? Simánné Milei Évát kérdezem, van –e kiegészítés?

Simánné Mile Éva: Annyi kiegészítés lenne, ha Önök elfogadják azt, amit a Gyuri elmondott, akkor külön kell dönteni erről a megállapodásról is. Ez annyira határidős, hogy ennek a héten fel kell jutnia Zalaegerszegre, mivel ennek a működési engedélyét mi kérjük meg, a normatíva igénylés feltétele, hogy január 31-el a szolgáltató működési engedéllyel rendelkezzen. Ahhoz pedig az kell, hogy Önök itt ma elfogadólag döntsenek, az aláírásra jogosultak a megállapodást aláírják. Nagykanizsa közgyűlése január 16-án elfogadta és felhatalmazta a polgármester urat az aláírásra. Ezzel közel 3 millió Ft többlethez jut az Önök társulása.

Litter Nándor: Köszönjük. Üdvözlöm Baracskai Józsefnét és Antal Istvánnét. Kérdezem, hogy van-e Önöknek is esetleg kiegészítése az elhangzottakhoz.

Baracskai Józsefné: szociális ellátás terén néhány polgármesterrel külön leültünk, hogy hogyan lehetne közösen a kistérség szociális feladatait, és annak a gondolkodásnak a következménye ez az előterjesztés, amit itt a Polai úr elmondott.
Tehát a Vöröskereszt további feladatellátásokat tervez, ha mi felvállaljuk a két feladatot, a támogató szolgálat működését és a közösségi ellátást, ami a szenvedélybetegekre vonatkozik. A Vöröskereszt feladatellátása után lehívható lesz a kistérségi normatíva. Én nem erőszakoskodni akarok, nem nyomulni akarunk.
A két feladat ellátására rendelkezünk szakértelemmel, infrastruktúrával, tapasztalattal. Ugyanúgy vagyunk mi is: január 31-ig érvényes működési engedéllyel kell rendelkeznünk a feladatokra. Úgy hogy megosztjuk a területet, mert Nagykanizsán már működik támogató szolgálat, mi a kistérségre megyünk.
Két fő centrumot alakítunk ki: Felsőrajk – Alsórajk – Pötréte része lenne a kistérségnek, a másik ez a déli része lenne a kistérségnek. A Sugár u. 28. alatt egy olyan komplex ellátórendszer alakulhat ki, aminek ez a központi bázisa. De ez nem azt jelenti, hogy az emberek itt fognak üldögélni. Hogy hogyan fogjuk működtetni mind a két rendszert azt a későbbiekben megbeszéljük.

Kámán Péter: Ahol az önkormányzat működteti a szociális ellátórendszert, azokkal mi lesz? Mert ez biztos azokra vonatkozik, akik nem építették ki az ellátást?

Baracskai Józsefné: Én úgy gondolom ez két olyan rendszer, amit önállóan egy önkormányzat nem tud működtetni, hiszen 10 ezer lakost feltételez a rendszer. Ennek megvannak a személyi – és tárgyi feltételrendszere. Ez nem veszélyezteti a többi ellátást, mert ez a területen nincs.

Kámán Péter: Úgy gondolom, hogy ezt részletesen ki kellene fejteni, hogy a szociális ellátáson belül melyik feladatok lennének ezek. Mert nem hiszem, hogy ezen a kis anyagon kívül, ami ezen a lapon van, a képviselőtestületek el fognak igazodni.

Litter Nándor: Én a következőképpen fogom fel ezt a mostani feladatot. Egyrészt a legutóbbi ülés alkalmával elhatároztuk, hogy a nappali ellátás területén együtt akarunk működni a Vöröskereszttel, másrészt minden önkormányzat kapott egy felmérő lapot, hogy ők miben érintettek. 19 település visszaküldte, hogy ők miben érdekeltek és melyeket akarja csinálni. Én most is így fogom fel, hogy a mi kistérségünk így nem egészében, egyben vállalja fel a feladatokat, hanem itt is kellene egy hasonló felmérést elvégezni, hogy a támogató szolgálatot, közösségi ellátást kik igénylik. Nekünk most az a feladatunk, hogy mint szolgáltatás foglalkozzunk a gondolattal, hogy akarják – e a települések. Itt most csak egy kis biztatás kellene a Vöröskeresztnek, hogy ők elkezdik, hogy 2007-től ez a feladat ellátás a kistérségben meginduljon.
Természetesen az önkormányzatoknak egyedileg kell foglalkozni a gondolattal, hogy ki az aki a feladathoz csatlakozni kíván. Persze fel kell venni majd a feladat-ellátásaink közé.

Kámán Péter: Ahhoz, hogy 2007-től el tudják látni a feladatot, ahhoz most január 31-el működési engedéllyel kell rendelkezni?

Litter Nándor: Egy nyilatkozat elkészíthető, hogy kik kívánnak csatlakozni és természetesen azzal a feltétellel, hogy az ehhez lehívható normatívából kell a feladatot ellátni.

Simánné Mile Éva: Ajánlom, hogy a társulás is készítse el a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatási koncepcióját, hogy az elkövetkező 5 évben mit szeretnének és hogyan csinálni, és ezeket a szolgáltatásokat a városhoz közelíteni, mert különben drága és költséges intézményt létrehozni erre felesleges lenne.

Polai György: Most a Vöröskereszt számára kellene a Társulástól egy szándéknyilatkozat.

Baracskai Józsefné: Ha Önök ezt most itt nem szavazzák meg, akkor mi visszavonjuk a működési engedély iránti kérelmünket, mert beadtuk. Ha Önök igénylik, akkor kiküldjük e-mailben ennek a két ellátási formának a tartalmát.

Litter Nándor: Köszönjük. El kellene küldeni a munkaszervezetnek ezt az anyagot, a munkaszervezet mindenkinek továbbítja. A másik, azt a nyilatkozatot minden önkormányzatnak eljuttatni, ez nem olyan sürgős.

Varga Miklós: Tervezik –e a működésben a változást, megkérte –e Nagykanizsa?

Litter Nándor: Megtudjátok –e most kérni? Marika?

Baracskai Jószefné: Meg-meg. Csak azért nem szóltam erről, mert ez ugye egy kisebb közt érinthet, és ugye gondoltam megbeszéljük utána. Mi kiegészítjük az idősek nappali ellátásával a működési engedélyünket. Nappali ellátás egy dolog, mert amikor kibontottuk, akkor jöttünk rá, hogy van az idősek nappali ellátása és a nappali melegedő. Ezt megteszik Miklós, és a házi segítségnyújtást is. Csak egyetlen egy dolog van: a házi segítségnyújtásnál át is kellene a nappali étkeztetést venni.. Akkor én most az eddigieket kiegészíteném: a következőt kérném: azt a nyilatkozatot, amit kiküldünk a kistérséggel közösen, ezt a nyilatkozatot kiegészítjük ezzel is, hogy ezt a megállapodást igénylik –e a települések. Kérdezzük a házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását, a támogató szolgálatot, és a szenvedélybetegek közösségi ellátását. Az a kérésem, hogy az önkormányzatok gondolják át és úgy töltsék ki a szándéknyilatkozatot, hiszen nekünk is számolni kell, és úgy tudjuk ezeket a köröket kialakítani, hogy mindenki elégedett legyen.

Litter Nándor: Van –e még ehhez a részhez?

Dezső János: A meglévő gondozási központok szakemberei, akik jelen pillanatban is dolgoznak, mi lesz azzal a személyzettel, az önkormányzat felmond nekik, vagy a Vöröskereszt átveszi őket?

Litter Nándor: én úgy gondolom, hogy ez egy önkéntes alapon működő dolog, nem kellene ezt tovább forszírozni.

Baracskai Józsefné: az az eddigi tapasztalatunk, hogy minden önkormányzattal egyénre szabott beszélgetést folytatunk, amikor ilyen mélységben belemegyünk egy település életébe. A jogi háttere, hogy ha az önkormányzat foglalkoztatja, akkor közalkalmazott, ha mi, akkor a Munka törvénykönyve alá esik. Mivel van erre egy törvény, hogy ha állami normatívát használ fel egy intézmény, akkor ott közalkalmazotti bért kell kapnia, ha ott megfelelő szakember van, akkor nincs szándékunkban lecserélni. Ez megbeszélés tárgyát képezi, de semmi ilyen szándékunk nincs.

Litter Nándor: úgy gondolom, hogy nekünk a lehetőségeket, a kereteket kell biztosítani, a helyi önkormányzatoknak pedig nyilatkozni kell 4 kérdésben, hogy melyikhez kívánnak csatlakozni, ezt követően pedig a Vöröskeresztnek kell megszervezni ezt az ellátást azokkal az önkormányzatokkal, akik ehhez csatlakoznak.
Lehetőség szerint pedig helyi személyekkel kerüljön megoldásra a feladat. Az javaslom, hogy szavazzunk arról, hogy kifejezzük mi a szándékunkat, hogy ezeket a szolgáltatásokat a Vöröskereszten keresztül kívánjuk megoldani. Ki ért egyet? Egyhangú igen. Tartózkodás, ellenvélemény nincs.

2/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása kifejezi szándékát, hogy a kistérség területén a közösségi ellátást és a támogató szolgálatot a Vöröskereszttel együtt kívánja megszervezni.
Határidő: 2006. december 30.
Felelős: Litter Nándor Elnök

Litter Nándor: Akkor a belső ellenőrzéssel folytatjuk. Annyit még előzetesen, hogy vita volt arról az Elnökségben, hogy milyen formában legyen megoldva a belső ellenőrzés. Most csak addig mennénk el, hogy a Nagykanizsa Önkormányzata ezt a megállapodást megköti a kistérséggel, tehát az alapjai annak, hogy a kistérségnél leigényelhetők legyenek a normatívák, ezzel megteremtődnek, de túl gyors ütem, hogy a jövőben hogyan működjön a belső ellenőrzés, ezt most nem tudnánk megmondani, majd módosítanám egyben a határozati pontot is – ezt további egyeztetéseket igényelne. Tehát pillanatnyilag minden maradna úgy, ahogy a jelenlegi állapotban van és a későbbi tárgyalások nyomán létrejöhet bármi, intézmény vagy bármilyen egyéb együttműködés a belső ellenőrzés során. Ezt fontosnak tartottam elmondani, mert az elnökségnek ez lenne a javaslata.

László Ferencné, Újudvar jegyzője: Az Újudvari társulás több települést foglal magába. Ez a 20 település kinyilatkoztatta az irányú szándékát, hogy az idei évtől a többcélú társuláson belül akarja elláttatni a belső ellenőrzést. Én úgy gondolom, hogy ha ennyi település ide jön ezzel a szándékkal, akkor ezzel foglalkozni kell. A törvényalkotó oda tette a többcélú társuláshoz a normatíva igénylést is, úgy gondolom a szándéka az, hogy bekerüljön a többcélú társulás kereteibe. Újudvaron 20 települést kell összefogni. Átmenetileg vállaltuk ezt, ez két és fél évvel ez előtt volt. Úgy gondoljuk, hogy a többcélú társulás megerősödött már annyira, hogy ezt a feladatot is be tudja vállalni. És ismétlem, csaknem a települések fele, aki ide tartozik ehhez. Működik már Keszthely környékén is a társulás keretein belül, tehát a megoldás megvan rá. Azt szeretném kérdezni, hogy az elnökség mennyire gondolta azt, hogy majd valamikor a jövőben foglalkozik vele, és van –e valami indoka arra, hogy nem tudják ezt a kérdést támogatni. Vagy inkább úgy tudnám mondani, hogy miért nem?

Litter Nándor: Ugye vita volt ennek a megvalósításáról. Mert ugye maga nem mondta, hogy ez milyen módon történjen? Önálló intézmény legyen vagy be csatolódjanak ezek a munkatársak a munkaszervezetbe? Ezen volt a vita. Megvannak, akik nem akarnak egységes…

László Ferencné: Úgy gondolom, hogy ha egy társulás társul valamire …

Litter Nándor: igen ez világos, de ugye eddig csak arról volt szó, hogy teremtsük meg a feltételeit Nagykanizsa oldaláról egyrészt a gyerekjóléti normatíva másrészt a belső ellenőrzési normatíva leigénylésének. Ezt megteremtettük. Ezt kaptuk legutóbb feladatul. Eddig nem terjeszkedtünk tovább, most zuhant ez így ránk, legalábbis rám, de másokra is, hogy egyéb más változásokra is van igény. Most vita van. Legalábbis az Elnökségben az volt, és azt mondtuk adjunk magunknak időt, hogy mi az a megfelelő forma, ahogy majd ez működjön a jövőben. Nem 2 év múlva, meg 5 év múlva gondoljuk, de ebben azért egyeztetni kell, hogy előnyöket – hátrányokat lássunk.

László Ferencné.: A hivatallal beszéltem, Polai úr is beszélt velük, kikértem a véleményüket, ez a lehetőség megvan.

Litter Nándor: Tudjuk, hogy a lehetőség megvan.

László Ferencné.: Közelebbi határidővel, de én úgy gondolom, hogy a többcélú társuláson belül ezt meg lehet oldani, és az Elnökség foglalkozzon vele.

Rontó Károly: Annyival szeretném kiegészíteni, hogy tavaly 9 önkormányzatnál volt területünkön átvizsgálás, mint a jegyzőkönyvben leírták hogy egy belső ellenőr kevés 47 költségvetési egység részére. Az önkormányzatok csak a 90 ezres és a 45 ezres normatívát kapják, még egy főt nem tudunk felvenni. Ha feladatellátásban van, akkor a 180 ezer Ft-os fejkvóta után már mód és lehetőség van még belső ellenőrt felvenni. Egy ember olyan minőségi munkát végezzen, hogy a megnövekedett feladatoknak eleget tegyen, nem lehet. Ez a vizsgálat a jegyzőkönyvbe le is írta, hogy az Önkormányzatok társulási ülésen ezzel foglalkozzanak. Ezzel foglalkoztak is a jegyzők, polgármesterek. Az újudvari belső ellenőrzési társulásnak innen jön a másik irányba a kezdeményezés, hogy a többcélú társulás saját feladatellátásban 180 ezer Ft-os támogatáshoz jutna és több főt tudna foglalkoztatni. Így viszont nem saját feladatellátásban csak a 90 ezer fejkvótához jutunk hozzá.

Litter Nándor.: köszönöm ezeket a kiegészítéseket. Ugye újabb és újabb információk jutnak hozzánk, legalábbis énhozzám, most már plusz létszámokról is van szó, amit én nem vitatok, mert én nem tudom, hogy kell –e. Ez is csak azt bizonyítja, ugye az én számomra, hogy jelen pillanatban nem vagyunk felkészülve, legalábbis én biztos, hogy nem, arra, hogy megfelelő döntést hozzunk itt a mai napon. Azt a feladatot, amit a legutóbbi decemberi ülésen kaptunk, azt megoldottuk. Szerintem örüljünk annak, hogy ide eljutottunk. Ez pedig a Munkaszervezetnek lenne egy feladat, hogy egyeztetéseket folytatnak arra vonatkozóan, hogy kellene ezt megoldani.

Gregor Tiborné: annyit szeretnék mondani, hogy ez a probléma nem most vetődött fel, hanem amikor a munkaszervezet a várossal egy megállapodást készített elő, hogy a kistérségi normatívát le tudnánk hívni, ha bejönne a munkaszervezetbe, itt az elnökségnek van egy vitája arról, hogy nem tudják milyen alkalmazásba …

Litter Nándor: Milyen szervezetbe? Hát erről van szó, én is ezt mondom.

Gregor Tiborné: Tehát semmi nem zárja ki.

Litter Nándor: meg létszámokról is szó van.

Gregor Tiborné: a normatíva lefedi a létszámot.

Litter Nándor: jó, hát most szavakban mondjuk, de hát számolást kellene végezni. Miklós te szólni kívántál!

Varga Miklós: Nem egészen értem. Jelen pillanatban legalábbis én úgy értelmeztem, hogy a többcélú társulás nem lehet lehívnia ezért az összes normatívát, és az összes többlet normatívától elesik. Igaz ez?

Litter Nándor: Nem igaz. Most már le lehet. Ezért kötöttük meg a megállapodást Nagykanizsa várossal.

Varga Miklós: Ennyi volt a kérdésem. Akkora normatíva miatt nincs szükség elvileg.

Litter Nándor így is működhet ahogyan van. Azért kell nekünk még egy kis idő arra, hogy tudna – e jobban működni. Azokat a problémákat, amiket esetleg Károly is elmondott, meg esetleg mások is érzékelnek, kiküszöböljük. Nem tudom, van –e még kérdés ebben az ügyben?
Tehát a normatíva, a kistérségi normatíva leigényelhető a mostani információnk szerint, a mostani rendszer szerint. Akkor a munkaszervezet kap egy feladatot, hogy készítse elő, hogy változtassunk –e ezen a rendszeren figyelembe véve azt amit Önök mondtak.

Kámán Péter: nekem mindenképpen az a véleményem, hogy a 2006-os évet így kéne kifuttatni, tehát hogy a belső ellenőrzési társulással ki kell futtatni ezt az évet. És elég lesz olyan szempontból a felkészülés a polgármesterek és a testületek részéről, hogy 2007-ben hogyan lesz tovább. Mert valószínűnek tartom, amikor létrehozták a belső ellenőrzési társulást 20 községgel, 47 intézménnyel, akkor is tudták, hogy nem tudják ellátni a feladatot. Mert innentől kezdve, egyik napról a másikra, pénteken megkaptuk most a mai napon döntsük el, volt aki a mai napon olvasta el, nem hiszem, hogy felelősségteljesen tudnánk ezt csinálni. Ez az év mindenképpen legyen a szükséges átszervezés éve, ezt a határozati javaslatot pedig kérem átfogalmazni.

Litter Nándor én azt gondolom, hogy most ne határozzunk meg időt. Csinálja meg ezt a vizsgálatot a munkaszervezet. Fölméri, tesz egy javaslatot, lehet, hogy olyan előnyöket találunk benne, hogy azonnal meg kell lépnünk. Tehát én most időt nem mondanék, de lehet, hogy ez még 2007-ben sem valósul meg. Tehát ők készítsenek egy elképzelést, hogy mi legyen a jövőt illetően a működés, a szervezet oldaláról. Nem tudom, hogy van e még ehhez hozzászólás?
Akkor ez az utolsó lapon szereplő határozati javaslat, egyrészt Társulás egyetért Nagykanizsa és a kistérség közötti együttműködési megállapodással. Az első mondat akkor törlésre kerülne és helyette az kerülne be, amit az előbb mondtam. A másik mondat ez megmaradna. Tehát a feladat ellátás pénzügyi forrása a 2006 évre vonatkozó költségvetési törvény alapján lehívható normatíva. És amennyiben ez nem nyújt elegendő fedezetet, akkor az igénybevevő önkormányzatok hozzájárulása szükséges. Egyébként is a társuláson belül ugyanúgy működik, tehát lehet, hogy ezt nem is kellene külön. Nem kell, ugye? Én is, ahogy végig olvastam. Akkor a normatíva szóig maradhat. Tehát akkor így maradna az utolsó pont, hogy rögzítjük, hogy a megállapodást elfogadjuk, meg lehívható a normatíva. Van –e esetleg ehhez észrevétel? Amennyiben nincs, akkor fogadjuk el ez így külön. Ellenvélemény, tartózkodás 1 szavazat.

3/2006. (01.23.) sz. határozat (a társulási tanács egy tartózkodással elfogadta)
A Társulási Tanács egyetért Nagykanizsa város és a Kistérség közötti együttműködési megállapodással. A belső ellenőrzési társulásoknál a feladatellátás pénzügyi forrása a 2006. évre vonatkozó lehívható normatíva, amennyiben ez nem nyújt teljes fedezetet, úgy az igénybevevő önkormányzatok anyagi hozzájárulása szükséges.
Egyidejűleg felhatalmazza a Társulás Elnökét a Nagykanizsa MJV Önkormányzatával a belső ellenőrzés területére vonatkozó „ Együttműködési Megállapodás” aláírására.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Határidő: 2006. január 30.

Litter Nándor: Tartózkodás vagy ellenvélemény?

Németh Lajos: Ellenvélemény.

Litter Nándor. Akkor szeretnénk azt tudni, hogy miért. Miért nem mondjátok el?

Németh Lajos: Én nem tudom, hogy azok után amit a jegyzőnő elmondott, én nem tudom, hogy több véleményt egy pöccintésre csak úgy le lehet söpörni.

Litter Nándor: Hát bocsánatot kérek .Arról volt szó … Igen, megadom a szót.

Németh Lajos: itt se arról nincs szó, hogy milyen határidőig döntsünk arról, hogy netalán tán kegyeskedik a társulás ezt a napirendi pontot újra tárgyalni. Szóval én nem igazán értem, hogy ez az egész gittegyletnek itt mi értelme van, hogyha a mi véleményünket semmibe veszi.

Litter Nándor: bocsáss meg, a gittegyletet hadd utasítsam vissza. Itt több száz millió forintot szereztünk közmunkára, egyéb pályázatokra, programok készítésére, ezt eléggé nehezen tudnám gittegyletnek nevezni, mikor ilyen forrásokról van szó, de lehet ilyen vélemény. Na most hogyha ez az észrevétel, hogy 20 önkormányzat valami mást akar, ez ma érkezik ide hozzánk, akkor ne gondolt azt, hogy felelősséggel bárki erre valamit is tud mondani. Most jött ide hozzánk, hogy 20 önkormányzatnak ilyen problémája van. Én egyébként fogadom a kritikát, javaslom, hogy fogalmazzunk meg egy határidőt, hogy amire a munkaszervezetnek el kell készítenie a februári társulási ülésre dolgozzák ki akkor, hogy hogyan kellene működnie a belső ellenőrzésnek. Akkor így elfogadható?

Németh Lajos: így elfogadható, de az pontatlan, hogy egyszer valamikor esetleg majd beszélünk róla. Nem is biztos, hogy beszélünk róla.

Litter Nándor: hát azért nem, ez nem így szokott lenni. Legalábbis az utóbbi időkben nem így szokott lenni. Ez azt mondom, hogy a februári ülésre a munkaszervezetnek ez egy feladata, hogy járja körbe az ügyet és tegyen le így javaslatot, egyeztetve a belső ellenőrzési társulásokkal, önkormányzatokkal, hogy hogyan képzelik el a jövőjüket, legyen –e önálló intézmény vagy a munkaszervezethez csatoljuk –e a munkatársakat?

Kámán Péter: Ez az egy hónap szerintem rövid.

László Ferencné: Csak annyit szeretnék pontosítani, hogy lehet, hogy az Ön tudomására ez ma jutott, de a belső ellenőrünk már decemberben bent dolgozott, és hozzám mindig az az információ jutott el, hogy módosították, elkészítették az alapító okirat tervezetét, elkészítették a feladat átvállaláshoz a megállapodásokat, és a Terike is bólogat, tehát, hogy szó volt erről november végén, decemberben. Tehát azt az egyet szeretném csak, hogy ez nem mai döntés, hanem valamikor novemberi.

Litter Nándor: Hát ne haragudjon. Biztos, hogy az én számomra nem volt világos, hogy itt egy égető feladat van, amit meg kell oldani.

László Ferencné: nem, réges régen.

Litter Nándor: hát dehogynem, én úgy tudom, hogy maga lépett. Nem maga lépett az ügyben?

László Ferencné: nem léptem.

Litter Nándor. Hát maga lemondott a gesztorságról.

László Ferencné: a 20 település döntést hozott arról, hogy …

Litter Nándor.: lemondott a gesztorságról Újudvar. Jól mondom? Hát ezzel kezdődött.

László Ferencné: tehát akkor mégsem mai probléma.

Hegedűs György: Ez a probléma, ez most lett felmérve, mert mi nem találkoztunk vele korábban, mint most az elnökségin. Ezen az elnökségi ülésen két oldalról lett megközelítve. Az egyik, amikor az Újudvai társulás bejelentette, hogy be kéne hozni, a másik oldalról amikor Hahót szeretné megtartani ezt a formát, Zalakaros pedig ki akarja alakítani a formáját, és ebből kifolyólag lett az az elnökségi döntés hozva, hogy a döntés ne össze-vissza hozzuk, és hogy azt ne lehessen követni, hanem határozottan előkészíti és annak tudatában tudatosan dönteni tudjunk.

László Ferencné: a kérdésem csak az, hogy akkor a 20 ember véleménye nem számít?

Hegedűs György: Mi a kérdés ebben? Hát nem gittegyletről van itt szó! Nemcsak a 20 embernek a véleményét nem akarják, hanem a másik 20 embernek, meg a másik 20 embernek a véleményét is hozzávetettük a dolgokhoz, és ennek kéne alávetni itt a közösségi problémát.

László Ferencné: semmi gond. Az viszont tudni kell, hogy a 48 településnek ebben az esetben sem muszáj egyformán társulni. Ugyanúgy, ahogy a pedagógiai szakszolgálatra se társult mindenki, erre sem muszáj.

Litter Nándor: akkor most, hogy képzeli az egészet. Ön sem mondott szervezetet, ne haragudjon. Most a megoldásról beszélünk.

Hegedűs György: ami a leglényegesebb volt az egészben, hogy hátrányos helyzetbe ne hozzuk a társulásokat. Ehhez Kanizsával kellett kötni egy megállapodást, hogy a lakosság lefedettsége jogilag megfelelő legyen. Ez megtörtént ma.

Litter Nándor: eddig csak erről volt szó. Bocsánat, én szeretném, ha tényleg béke lenne, meg nem lenne senkiben tüske. De ezt a feladatot kaptuk mi decemberben, vagy osztottuk magunkra, a gyermekjóléti dolgot meg ezt a megállapodás megkötését a belső ellenőrzés vonatkozásában. Arról nem volt szó, hogy itt most hozzunk létre egy ilyen …

László Ferencné: jó, akkor valamilyen határidővel legyen ez meg.

Tóth László: Az április végét javasolnám az előkészítésre. Legyen ez előkészítve, mert más-más elképzelés csap össze, és megfelelő előkészítés kell hozzá. Ha létrehozunk egy önálló szervezetet, az komoly következményekkel jár.

Litter Nándor: jó, Akkor szavazzuk meg, hogy április végéig készítse el a munkaszervezet ezt az elemzést. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.

4/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta):
A munkaszervezet állítson össze a belső ellenőrzési feladatok végzésére vonatkozó tanulmányt 2006. április 30-ig.
Határidő. 2006. április 30.
Felelős: Polai György Irodavezető

Litter Nándor: akkor én javasolnám, hogy kezdjük az első határozati javaslattal, ez a közoktatás feladat ellátásával. Van –e kérdés? Vélemény? Nincs. Akkor én javaslom, hogy szavazzuk meg. I. pont a közoktatási feladat ellátás pontosítása. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.

5/2006. (01.23.) számú határozat(a társulási tanács egyhangúlag elfogadta):
A Társulási Tanács a közoktatási feladatellátásban az alábbiakat vállalja.
6. A többcélú társulás keretében ellátandó feladatok:
·    Közoktatási feladatok
Közoktatási intézményi feladatok:
Ennek keretében gondoskodik a közoktatási feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok fenntartásában működő, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti intézmények hatékonyabb működésének szervezéséről, az intézményekben folyó nevelés-oktatás színvonalának javításáról.
A közoktatási intézményi feladatok ellátása történhet úgy, hogy az intézmények fenntartásáról
·    a Társulás,
·    az intézményi társulások (mikro-körzeti társulások)
·    a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok önállóan gondoskodnak.
Pedagógiai szakszolgálati tevékenység:
Ennek keretében gondoskodik a közoktatási törvény 34. §-ában megjelölt szakszolgálati feladatok közül a
-    gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
-     fejlesztő felkészítés; konduktív pedagógia
-    nevelési tanácsadás;
-    logopédiai ellátás;
-    gyógytestnevelés ellátásáról.
A feladatot a Nagykanizsa Megyei Jogú Város által fenntartott Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola, valamint Nevelési Tanácsadó közreműködésével az e tárgyú megállapodásban foglalt tartalommal látja el.
A Társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartói- irányítási feladataival összefüggésben:
a)    javaslatot készít a térség demográfiai adatai alapján a tanulócsoportok számára és létszámára
b)    segíti a közoktatási megállapodások előkészítését,
c)    a kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében közös alapfokú oktatási, pedagógiai és nevelési terveket készít a kistérségre vonatkozóan, meghatározva a kistérség oktatási, fejlesztési irányait térségi tervezéssel, a térségi tervek alapján szervezi a térségben a hatékony és a kor követelményeinek megfelelő oktatást,
d)    koordinálja a mikro-körzeti intézményfenntartó társulások közötti együttműködést
e)    Információs hálózatot működtet, mellyel a helyben szokásos módon információt nyújt a társult önkormányzatok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén működő intézményeknek, (fenntartótól függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről.
f)    A társult önkormányzatok intézményei számára a Közoktatási törvényben megjelölt feladatkörben pályázatot írhat ki.
g)    Segíti a kistérségben az óvoda-vezetői, iskola-igazgatói, óvoda-iskolaközi szakmai munkaközösségeket, szakmai napokat, konferenciákat szervez.
h)    Kistérségi tanulmányi és sportversenyeket szervez.
i)    Összehangolja, szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését, értékelését és ellenőrzését.
j)    Közreműködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében, összehangolja a kisebbségi nevelés és oktatás szervezését és feltételeinek biztosítását.
k)    Egyeztető fórum szerepét tölti be az iskola-fenntartási megállapodások végrehajtása során a kistérség önkormányzatai közötti esetleges viták elintézésében.
l)    Ösztönzi a mikro-körzeti intézményfenntartói társulások létrehozását, segíti azok megszervezését.
m)    Kistérségi közoktatási-nevelési adatbázist hoz létre.

A Társulás valamennyi önkormányzatára kiterjedően - a közoktatási törvény 89/A. §-ának (5) bekezdése szerint - a közoktatási feladatra vonatkozóan kistérségi intézkedési tervet készít.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Határidő: 2006.január 31.

Következő határozat az előterjesztés szerint, a 4. oldalon a Zalakomár csatlakozásáról, szociális feladatokra történő csatlakozásról. Ellenvélemény, tartózkodás nincs. Egyhangúlag elfogadásra került.

6/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Társulási Tanács a feladatellátási együttműködésben támogatja Zalakomár Önkormányzatának csatlakozását a szociális feladatokhoz és egyetért a Társulási Megállapodás 3. számú mellékleteinek módosításával.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Határidő:2006. január 31.

Egyetértenénk azzal, hogy a gyermekjóléti alapellátás önálló feladatként jelenjen meg a társulási megállapodásban, és a 6. sz. mellékletben kerüljön rögzítésre a résztvevő települések listája. Szavazzuk meg. Ellenvélemény, tartózkodás nincs. Egyhangúlag elfogadtuk.

7/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a gyermekjóléti alapellátás önálló feladatként jelenik meg a Társulási megállapodásban és a résztvevő települések listája a 6. számú mellékletben kerül rögzítésre.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Határidő: 2006. január 31.

A tanács egyetért azzal, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása külön megállapodást köt Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzatával a gyermekek átmeneti gondozása feladatra, helyettes szülői feladatok ellátására, és felhatalmazza a Társulás Elnökhelyettesét a megállapodás megkötésére. A külön megállapodás a Társulási Megállapodásban rögzítésre kerül. Kérem, hogy ezt támogassák. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.

8/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása külön megállapodást köt Nagykanizsa Város Önkormányzatával a gyermekek átmeneti gondozása feladatra, helyettes szülői feladatok ellátására és felhatalmazza a Társulás Elnökhelyettesét a külön megállapodás megkötésére. A külön megállapodás a Társulási Megállapodásban rögzítésre kerül.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Határidő: 2006. január 24.

Következő, a Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása külön megállapodást köt Zalakaros Város Önkormányzatával a családsegítés feladatára, és felhatalmazza a Társulás elnökhelyettesét a külön-megállapodás megkötésére. A külön-megállapodás a Társulási Megállapodásban rögzítésre kerül. Kérem, szavazzuk ezt meg. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.

9/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása külön megállapodást köt Zalakaros Város Önkormányzatával családsegítés feladatainak ellátására
és felhatalmazza a Társulás Elnökhelyettesét a külön megállapodás megkötésére.A külön megállapodás a Társulási Megállapodásban rögzítésre kerül.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Határidő: 2006. január 24.

10/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Társulási Tanács egyetért Zalaszabar település csatlakozásával a könyvtári feladatellátáshoz és a Társulási Megállapodás vonatkozó részeinek ezirányú módosításával..
Felelős: Litter Nándor Elnök
Hattáridő: 2006. január 30.

Akkor a belső ellenőrzést rendeztük, illetve megszavaztuk külön a Vöröskereszttel kapcsolatos dolgainkat. I. napirendhez tartozó megállapodások. A megállapodásokhoz van –e észrevétel?

2. napirend: Társulási Megállapodás módosítása
Polai György: kell a társulási megállapodás módosítása, tekintettel arra, hogy kiegészítése – azzal a módosítással, hogy a belső ellenőrzési
Tehát itt egy határozat minta van mindenki kezében – az lenne a tiszteletteljes kérésünk, hogy nehéz feladat, de ez lenne a célszerű, ha január 31-ig valamennyi képviselőtestület hozzájárulna a Társulási megállapodás ezirányú módosításához.

Kámán Péter: melyik módosításhoz?

Polai György: a közoktatási feladat kibővülése, a szociális alapellátási feladatok kibővítése és a szétválasztása a gyermekjóléti alapellátásra, a gyermekjóléti alapellátásnál nevesítjük, hogy megállapodást kötöttünk Nagykanizsával, és Zalakarossal és a belső ellenőrzési társulásnál, ott csak bevesszük azt, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Várossal együttműködési megállapodást kötöttünk.

Kámán Péter: az a kérdésem, hogy a megállapodásra vonatkozó újabb e-mailt küldjenek ki.
Polai György: természetesen holnap mindenki megkapja.

Litter Nándor: van –e kérdés? Vélemény? Nincs.
Akkor határozatban fogadjuk el, hogy hozzájárulunk a megállapodás módosításához, az alábbiak szerint. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.

11/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa kinyilvánítja szándékát a Társulási Megállapodás módosítására és felkéri a társult önkormányzati képviselő-testületeket, hogy 2006. január 31-ig a társulási megállapodás módosítását jelen előterjesztés szerint minősített többségű határozatukkal fogadják el ezen 2. sz.. napirendhez csatolt határozat-minta szerint.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Hattáridő: 2006. január 30.

Minta:………………………………… Község/Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása az alábbiak szerint változzon:

1.A Megállapodás III. fejezet 5. pont Feladat ellátás rendszere: pontot követő A többcélú társulás keretében ellátandó feladatok bekezdés ezen fejezet önálló számozott pontjára változik és beiktatásra kerül:
„ 6. A többcélú társulás keretében ellátandó feladatok”
·    Közoktatási feladatok
Közoktatási intézményi feladatok:
Ennek keretében gondoskodik a közoktatási feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok fenntartásában működő, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti intézmények hatékonyabb működésének szervezéséről, az intézményekben folyó nevelés-oktatás színvonalának javításáról.
A közoktatási intézményi feladatok ellátása történhet úgy, hogy az intézmények fenntartásáról
·    a Társulás,
·    az intézményi társulások (mikro-körzeti társulások)
·    a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok önállóan gondoskodnak.
Pedagógiai szakszolgálati tevékenység:
Ennek keretében gondoskodik a közoktatási törvény 34. §-ában megjelölt szakszolgálati feladatok közül a
-    gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
-     fejlesztő felkészítés; konduktív pedagógia
-    nevelési tanácsadás;
-    logopédiai ellátás;
-    gyógytestnevelés ellátásáról.
A feladatot a Nagykanizsa Megyei Jogú Város által fenntartott Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola, valamint Nevelési Tanácsadó közreműködésével az e tárgyú megállapodásban foglalt tartalommal látja el.
A Társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartói- irányítási feladataival összefüggésben:
n)    javaslatot készít a térség demográfiai adatai alapján a tanulócsoportok számára és létszámára
o)    segíti a közoktatási megállapodások előkészítését,
p)    a kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében közös alapfokú oktatási, pedagógiai és nevelési terveket készít a kistérségre vonatkozóan, meghatározva a kistérség oktatási, fejlesztési irányait térségi tervezéssel, a térségi tervek alapján szervezi a térségben a hatékony és a kor követelményeinek megfelelő oktatást,
q)    koordinálja a mikro-körzeti intézményfenntartó társulások közötti együttműködést
r)    Információs hálózatot működtet, mellyel a helyben szokásos módon információt nyújt a társult önkormányzatok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén működő intézményeknek, (fenntartótól függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről.
s)    A társult önkormányzatok intézményei számára a Közoktatási törvényben megjelölt feladatkörben pályázatot írhat ki.
t)    Segíti a kistérségben az óvoda-vezetői, iskola-igazgatói, óvoda-iskolaközi szakmai munkaközösségeket, szakmai napokat, konferenciákat szervez.
u)    Kistérségi tanulmányi és sportversenyeket szervez.
v)    Összehangolja, szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését, értékelését és ellenőrzését.
w)    Közreműködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében, összehangolja a kisebbségi nevelés és oktatás szervezését és feltételeinek biztosítását.
x)    Egyeztető fórum szerepét tölti be az iskola-fenntartási megállapodások végrehajtása során a kistérség önkormányzatai közötti esetleges viták elintézésében.
y)    Ösztönzi a mikro-körzeti intézményfenntartói társulások létrehozását, segíti azok megszervezését.
z)    Kistérségi közoktatási-nevelési adatbázist hoz létre.

A Társulás valamennyi önkormányzatára kiterjedően - a közoktatási törvény 89/A. §-ának (5) bekezdése szerint - a közoktatási feladatra vonatkozóan kistérségi intézkedési tervet készíti.

2. Szociális alapellátási feladatok az alábbiak szerint módosul:
    
„ Szociális alapellátási feladatok:
        családsegítés
        házi segítségnyújtás,
        jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
        közösségi ellátások
        támogató szolgáltatás
        nappali ellátás térségi szintű biztosítása.
Ezen feladatokat a társulás 3. számú mellékletben felsorolt önkormányzatok részére biztosítja. A 3. számú mellékletben nem szereplő önkormányzatok a feladatellátásra nem társultak.
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a családsegítési feladat terén külön megállapodást köt Zalakaros Város Önkormányzatával.

3. „Gyermekjóléti alapellátási feladatok:
        gyermekjóléti szolgáltatás
        gyermekek átmeneti gondozása
térségi szintű biztosítása. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása külön megállapodást köt Nagykanizsa Város Önkormányzatával a gyermekek átmeneti gondozása feladatra, helyettes szülői feladatok ellátására.

Ezen feladatokat a társulás 6. számú mellékletben felsorolt önkormányzatok részére biztosítja. A 6.számú mellékletben nem szereplő önkormányzatok e feladat ellátásra nem társultak.

4. Belső ellenőrzési feladat
Törlésre kerül: „A Többcélú társulás közigazgatási határain belüli székhellyel működő belső ellenőrzési társulások tevékenységének összehangolása” szöveg, helyette beiktatásra kerül:

12/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Többcélú társulás a közigazgatási területén működő belső ellenőrzési társulások tekintetében szervező, összehangoló tevékenységet végez. A Többcélú Társulás a területén működő belső ellenőrzési társulások gesztor önkormányzataival a belső ellenőrzési feladatok ellátására megállapodást köt.
A Többcélú Társulás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködési megállapodást köt. A megállapodásokat az Elnök írja alá.
Ezen feladatokat a társulás az 5. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok részére biztosítja. Az 5. számú mellékletben nem szereplő önkormányzatok e feladat ellátására nem társultak.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2006. január 31.

3. napirend: Munkaszervezet Alapító Okiratának módosítása, elfogadása

Litter Nándor: akkor ezt most nem tárgyaljuk. A belső ellenőrzés miatt kellett volna tárgyalnunk.

4. napirend: Tájékoztatás a 2006. évi tagdíj mértékéről

Litter Nándor: ebből látható, hogy a tagdíj nem változna 2005–höz képest. Kérdések, vélemények, javaslatok?

Varga Miklós: szeretném megkérdezni, hogy van – e olyan önkormányzat, amely még nem fizette be a 2005. évi tagdíjat?

Baliné: Igen, Szepetnek. Egyedül ő nem fizetett.

Grabant János: Pótoljuk.

Litter Nándor: Van –e észrevétel a 2006. évi tagdíjhoz? Nincsen. Akkor én javasolnám, hogy fogadjuk el, hogy 100 Ft/főben határoztuk meg. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.

13/2006. (01.23.) számú határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a települési Önkormányzatok által fizetendő tagdíj mértékét 2006. évre vonatkozóan 100 Ft/fő mértékben elfogadta.
A tagdíj fizetése két egyenlő részben történik, a Munkaszervezet által számlázott formában.
A tagdíj esedékessége: első félév 2006. április 30., második félév 2006. szeptember 30.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Határidő: Folyamatos

6. napirend: Kistérségi Művészeti Fesztivál 2006. rendezvényről tájékoztató
Orlainé Tauer Andrea: a Megyei Pedagógiai Intézet hagyományosan idén is megszervezi a Művészeti Fesztivált. Az volt a kérésünk, hogy a volt kistérségi társulások legyenek partnereink ennek megszervezésében. A munkaszervezeten belül egyeztettünk, és az lenne a javaslatunk, hogy a kistérség, a többcélú társulás a hagyományoknak megfelelően több helyszínen szervezze meg ezt a rendezvényt. Ennek megfelelően lesz Zalakarosban, Csapiban, Nagykanizsán és Gelsén is területi elődöntő. Azt kérjük Önöktől, hogy minél nagyobb számban buzdítsák fellépésre az Önöknél megtalálható művészeti csoportokat és szeretnénk kérni, hogy Önök is legyenek jelen ezeken a rendezvényeken, akár zsűritagként, akár nézőként. A felhívások már kimentek és a jelentkezéseket várjuk vissza.

Litter Nándor: Van –e kérdés, észrevétel? Akkor tudomásul vesszük. Nekem az egyebek közott nekem lenne annyi, hogy megjelentek a Regionális Területfejlesztési pályázatok. Főleg az utak esetében szabad a részvétel, mindenki pályázhat, a többi esetben csak a hátrányos helyzetű települések, illetve térségek lehetnek pályázók. Február 15. a beadási határidő.

Gregor Tiborné.: A Volán járja körbe a településeket és úgy tudom, hogy járatmegszüntetéseket terveznek. Az a felvetésünk, hogy az önkormányzatok a költségvetésben igényelhető 500 Ft közlekedési hozzájárulást adják át nekik a járatmegtartás fejében. Nem tudom, a társulásnak nem kellene–e elgondolkodni, hogy valamilyen formában a járatok megmaradjanak megtámogatni a Zala Volánt?

Tóth László: Amit a Terike mond, az ma délelőtt volt téma Zalakaroson. Azt gondolom, ezt ne kapkodjuk el, ez még kiforrás alatt van, ahogy tapasztaltuk ezt. Rendkívül kompromisszum készek, és nem akarják feltétlenül leállítani a járatokat. Az 500 Ft-ra valószínűleg igényt tartanak mindenhol, ez így hangzott el. Az iskolabuszok koncepcióján komolyan el kell gondolkodnia az Elnökségnek, azok beállítása jelentősen csökkenti a Volán járatok kihasználtságát. Ezt ne kapkodjuk el, azt gondolom.

Litter Nándor: Van –e valami elképzelés mit tegyen a kistérség ebben a dologban?

Tóth László. Szerintem hívjuk meg az igazgatót egy időpontra, ami nem annyira sürgős, hogy mik az elképzelésük erre a területre vonatkozóan.

Pávlicz Lajos: Az iskolabuszt is lehet iskolabusz szolgáltatásként a Volántól bérelni.

Litter Nándor. a Gyuriék ezt előkészítik, hogy meghívjuk a Volán vezetőjét egy időpontra.

További napirendi pont nem lévén Litter Nándor megköszönte a jelen lévőknek a részvételt és a társulási ülés bezárta.

Nagykanizsa, 2006. február 24.

Letöltés: jegyzokonyv_tanacs__06_01_23.doc