Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



Ikt. szám: 16-6/2004.

JEGYZŐKÖNYV 2004.05.19.


A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása 2004. május 19-én megtartott taggyűlésének jegyzőkönyve.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint; a taggyűlés 24 fővel határozatképes.

Napirendi pontok:

1.    A 2004. évi költségvetés módosítása (írásban)
Előadó: Litter Nándor elnök

2.    A 2003. évi zárszámadás (írásban)
Előadó: Litter Nándor elnök

3.    Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2003. évi mérlegbeszámoló (írásban)
Előadó: Gregor Tiborné ügyvezető

4.    Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2004. évi üzleti terve (írásban)
Előadó: Gregor Tiborné ügyvezető

5.    Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. Felügyelő Bizottságának ügyrendje (írásban)
Előadó: Gregor Tiborné ügyvezető

6.    A vidékfejlesztési menedzser 2004. I. negyedéves beszámolója (írásban)
Előadó: Sinkovicsné Szili Gyöngyi vidékfejlesztési menedzser

7.    Vidékfejlesztési menedzser alkalmazása
Előadó: Litter Nándor elnök

8.    A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatási szerződésének ismertetése
Előadó: Sinkovicsné Szili Gyöngyi vidékfejlesztési menedzser

9.    Garabonc község tagfelvételi kérelme
Előadó: Litter Nándor elnök

10.    Nagyrada község tagfelvételi kérelme
Előadó: Litter Nándor elnök

11.    Zalaszabar község tagfelvételi kérelme
Előadó: Litter Nándor elnök


12.    Pályázat benyújtása – Turisztikai fejlesztés (Phare CBC Kisprojekt Alap) (írásban)
Előadó: Tukszár Tamás térségmenedzser

13.    Pályázat benyújtása – Megújuló energiaforrások feltérképezése (Phare CBC Kisprojekt Alap (írásban)
Előadó: Tukszár Tamás térségmenedzser

14.    Többcélú kistérségi együttműködés
Előadó: Litter Nándor elnök

15.    Egyebek


Litter Nándor, a Társulás elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a taggyűlés határozatképes, majd szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat.

A taggyűlés a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.


1.    A 2004. évi költségvetés módosítása (írásban)
Előadó: Litter Nándor elnök

Sinkovicsné Szili Gyöngyi ismertette a jelenlévőkkel a költségvetés módosításának szükségességét és részletezte a módosítás okait.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

Litter Nándor szavazásra tette fel a költségvetés módosításának elfogadását.

2/2004. (05.19.) számú határozat (a taggyűlés 23 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadta)
A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása a 2004. évi költségvetésének módosítását a Bevételek oldalon 16.735 e Ft-tal, a Kiadások oldalon 16.735 e Ft-tal elfogadta.

Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

2.    A 2003. évi zárszámadás (írásban)
Előadó: Litter Nándor elnök

Sinkovicsné Szili Gyöngyi ismertette a jelenlévőkkel a Társulás zárszámadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

Litter Nándor szavazásra tette fel a zárszámadás elfogadását.


3/2004. (05.19.) számú határozat (a taggyűlés 23 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadta)
A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása a 2003. évi zárszámadását a Bevételek oldalon 37.893 e Ft-tal, a Kiadások oldalon 37.893 e Ft-tal, - a Pénzmaradvány 2.213 e Ft-, elfogadta.

Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

3.    Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2003. évi mérlegbeszámoló (írásban)
Előadó: Gregor Tiborné ügyvezető

Litter Nándor megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele a Kht. 2003. évi mérlegbeszámolójához.

Észrevétel, kérdés, hozzászólás nem volt.

Litter Nándor szavazásra tette fel a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2003. évi mérlegbeszámolójának elfogadását.

4/2004. (05.19.) számú határozat (taggyűlés egyhangúlag elfogadta)
Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2003. évi mérlegbeszámolóját a Bevételek oldalon 35.605 e Ft-tal, a Kiadások oldalon 35.605 e Ft-tal elfogadta.

Felelős: Gregor Tiborné ügyvezető
Határidő: folyamatos

4.    Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2004. évi üzleti terve
Előadó: Gregor Tiborné ügyvezető

Gregor Tiborné tájékoztatta a taggyűlést, hogy a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. létszáma nem bővül, de csökkenteni sem lehet, tekintve az ellátandó terület nagyságát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

Litter Nándor szavazásra tette fel a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2004. évi üzleti tervének elfogadását.

5/2004. (05.19.) számú határozat (taggyűlés egyhangúlag elfogadta)
Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2004. évi üzleti tervét Bevételek oldalon 46.466 e Ft-tal, Kiadások oldalon 46.466 e Ft-tal elfogadta.

Felelős: Gregor Tiborné ügyvezető
Határidő: folyamatos


5.    Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. Felügyelő Bizottságának ügyrendje (írásban)
Előadó: Gregor Tiborné ügyvezető

Észrevétel, kérdés, hozzászólás nem volt.

Litter Nándor szavazásra tette fel a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadását.

6/2004. (05.19.) számú határozat (taggyűlés egyhangúlag elfogadta)
Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét elfogadta.

Felelős: Gregor Tiborné ügyvezető
Határidő: folyamatos

6.    A vidékfejlesztési menedzser 2004. I. negyedéves beszámolója (írásban)
Előadó: Sinkovicsné Szili Gyöngyi vidékfejlesztési menedzser

Litter Nándor megkérdezte, hogy az írásban kiküldött anyaghoz van-e kérdés, hozzászólás.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

Litter Nándor szavazásra tette fel a vidékfejlesztési menedzser 2004. évi I. negyedéves beszámolójának elfogadását.

7/2004. (05.19.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása a vidékfejlesztési menedzser 2004. évi I. negyedéves beszámolóját elfogadta.

Felelős: Sinkovicsné Szili Gyöngyi vidékfejlesztési menedzser
Határidő: folyamatos

7.    Vidékfejlesztési menedzser alkalmazása
Előadó: Litter Nándor elnök

Litter Nándor javasolta, hogy Sinkovicsné Szili Gyöngyit a Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása vidékfejlesztési menedzser munkakörben 2004. július 1.-től 2004. december 31.-ig illetve a többcélú kistérségi társulás megalakulását követő 60. napig alkalmazza. A taggyűlésen részt vevők egyetértettek a javaslattal.

8/2004. (05.19.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása alkalmazza Sinkovicsné Szili Gyöngyit vidékfejlesztési menedzser munkakörben 2004. július 1-től 2004. december 31-ig illetve a többcélú kistérségi társulás megalakulását követő 60. napig

Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: 2004. június 30.

8.    A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatási szerződésének ismertetése
Előadó: Sinkovicsné Szili Gyöngyi vidékfejlesztési menedzser

Sinkovicsné Szili Gyöngyi tájékoztatta a taggyűlést az FVM támogatási szerződésének tartalmáról, a támogatás feltételeiről és összegéről.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Litter Nándor szavazásra tette fel az FVM támogatási szerződésének elfogadását.

9/2004. (05.19.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatási szerződését elfogadta.

Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

9.    Garabonc község tagfelvételi kérelme
Előadó: Litter Nándor elnök

Litter Nándor javasolta, hogy a taggyűlés fogadja el Garabonc község tagfelvételi kérelmét, majd szavazásra tette fel a tagfelvételi kérelem elfogadását.

10/2004 (05.19.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása taggyűlése Garabonc Község felvételi kérelmét a Társulásba elfogadta.

Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

10.    Nagyrada község tagfelvételi kérelme
Előadó: Litter Nándor elnök

Litter Nándor javasolta, hogy a taggyűlés fogadja el Nagyrada község tagfelvételi kérelmét, majd szavazásra tette fel a tagfelvételi kérelem elfogadását.

11/2004 (05.19.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása taggyűlése Nagyrada Község felvételi kérelmét a Társulásba elfogadta.

Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

11.    Zalaszabar község tagfelvételi kérelme
Előadó: Litter Nándor elnök

Litter Nándor javasolta, hogy a taggyűlés fogadja el Zalaszabar község tagfelvételi kérelmét, majd szavazásra tette fel a tagfelvételi kérelem elfogadását.

12/2004 (05.19.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása taggyűlése Zalaszabar Község felvételi kérelmét a Társulásba elfogadta.

Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

12.    Pályázat benyújtása – Turisztikai fejlesztés (Phare CBC Kisprojekt Alap) (írásban)
Előadó: Tukszár Tamás térségmenedzser

Tukszár Tamás ismertette a benyújtandó pályázat tartalmát. Litter Nándor javasolta, hogy a pályázathoz szükséges önrészt a költségvetési tartalékból illetve a TEFA alapból –a TEFA alapra benyújtott pályázatok elbírálása után – maradt összegből biztosítsa a társulás. A taggyűlés a javaslattal egyetértett.

Litter Nándor szavazásra tette fel a pályázat benyújtásának elfogadását.

13/2004 (05.19.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása taggyűlése egyetért a Phare CBC Kisprojekt Alapra történő turisztikai fejlesztést megvalósító pályázat benyújtásával.

Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: 2004. május 31.

13.    Pályázat benyújtása – Megújuló energiaforrások feltérképezése (Phare CBC Kisprojekt Alap (írásban)
Előadó: Tukszár Tamás térségmenedzser

Tukszár Tamás röviden ismertette a benyújtandó pályázat tartalmát, valamint tájékoztatta a taggyűlést, hogy várhatóan ősszel írják ki a 2003-as Phare CBC Kisprojekt Alapot, amire a pályázatot a társulás benyújthatja.

Litter Nándor szavazásra tette fel a pályázat benyújtásának elfogadását.

14/2004 (05.19.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása taggyűlése egyetért a Phare CBC Kisprojekt Alapra történő megújuló energiaforrások feltérképezését megvalósító pályázat 2004. őszén történő benyújtásával.

Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

14.    Többcélú kistérségi együttműködés
Előadó: Litter Nándor elnök

Litter Nándor röviden ismertette a többcélú kistérségi együttműködés lényegét, annak fontosságát, majd átadta a szót Burján Emesének, aki bővebb tájékoztatást nyújtott a többcélú kistérségi együttműködésre benyújtandó pályázat tartalmáról.

15.    Egyebek

Tukszár Tamás tájékoztatta a taggyűlést a „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” elnevezésű pályázattal kapcsolatban történtekről.




Litter Nándor több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a taggyűlést bezárta.





Nagykanizsa, 2004. május 20.







    Litter Nándor    Gregor Tiborné
    elnök    alelnök




A jegyzőkönyvet készítette:





    Kobán Ildikó
    térségmenedzser

Letöltés: jegyzokonyv_2004.05.19..doc