Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Ikt.szám: 267/2006.

Jegyzőkönyv 2006.11.13.


Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2006. november 13-án 16,00 órai kezdettel a Nagykanizsai Vasemberház Dísztermében megtartott Társulási Tanács üléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív alapján 38 fő helyi önkormányzati polgármester, illetve képviselő.
Meghívottként: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Jegyzői Kollégium vezetője.
         Gregor Tiborné A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és
Közművelődési kht. ügyvezetője.
Marton István: Köszönti a tanácsülést, megállapítja, hogy az összehívott tanács ülés határozatképes, mivel a 48 tagból 34 település polgármestere van jelen, illetve képviselteti magát ezért az ülés határozatképes, a közben érkezőkkel kiegészül a tanácsülés, majd közli az írásban kiküldött napirendeket.
Napirendi pontok:

1.    Elnökség tagjának megválasztása
2.    Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása
3.    Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
4.    Területfejlesztési Alap (TEFA) Bizottság tagjainak megválasztása
5.    Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztása
6.    Tájékoztató a 2007. évi költségvetési törvénytervezet vonatkozó fejezetéről.

Marton István. Az eredetileg kiküldött anyagot még ki kell egészíteni a Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási és Közművelődési Kht. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásával is, ez lenne a 6. pont és utána hetedikként meghallgatjuk a tájékoztatót.
Marton István: Felteszem szavazásra a napirendi pontok elfogadását, aki elfogadja, kérem szavazzon. Igen? 34. Tartózkodás? Nincs. Ellenvélemény? Nincs.
Megállapítom, hogy az ülés napirendi pontjait az ülésen résztvevő szavazati joggal rendelkező polgármesterek egyhangúlag elfogadták. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Varga Miklóst, Zalakomár község polgármesterét, aki elfogadja, kérem szavazza meg. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Nincs. Megállapítom, hogy a társulási tanács egyhangúlag a jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta Varga Miklós polgármestert.
1. számú napirend: Elnökség tagjának megválasztása
Marton István: Először az elmaradt elnökségi tag választása következik. Időközben jelzem, hogy a létszám 36 főre növekedett. Az előző ülésen javasolt területi kiegyenlítődést szolgálja, ha a testület elfogadja Jakab Sándort, Újudvar Község polgármesterét elnökségi tag jelöltnek. Kérdezem az érintettet, vállalja-e?
Jakab Sándor: Igen, vállalom.
Marton István: Más javaslat van-e? Nincs? Megkérdezem, hogy a választás miatt akar-e valaki zárt ülést? Időközben kapom a jelzést 37 fő a jelenlét. Az érintettek akarnak-e zárt ülést? Nem. Tehát az ülés nyílt ülés. Akkor szavazásra teszem fel: Aki elfogadja Jakab Sándor elnökségi tagságát, kézfeltartással szavazzon. Igen, 35. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás: Két fő.
Megállapítom, hogy a Tanács a Társulás elnökségi tagjának választotta Jakab Sándort, Újudvar polgármesterét.
46 /2006.(11.13.) NKTT számú határozat:
A Társulási Tanács az elnökség tagjának választotta Jakab Sándor Újudvar Község polgármesterét.
Határidő: 2006. november 13.
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

2. számú napirend: Bizottságok megválasztása, Felügyelő bizottsági tagok.
Marton István: Érdemi változtatást nem javaslok a bizottsági tagoknál, csak ahol változás van a polgármester személyében az önkormányzati választások miatt, ott terjesztek elő javaslatot.
Surd településen új személy a polgármester, javaslom megválasztani Kanász János urat, továbbá Nagykanizsa képviselőjét Polai József urat. A bizottság többi tagját változatlanul elfogadásra javaslom. Van-e más javaslat?
Schmidt István: Elnök úr, nem vállalom a bizottsági tagságot.
Marton István: Akkor kérdezem a szomszéd település, Hosszúvölgy polgármesterét, vállalja-e?
Kele Lászlóné: Nem vállalom.
Marton István: Kérek javaslatot akkor a területről, Homokkomárom vagy Magyarszentmiklós?
Póczai Zoltán: Javaslom ifj. Horváth Zoltánt, Magyarszentmiklós polgármesterét.
Marton István: Kérdezem, vállalja-e a jelölést?
Ifj. Horváth Zoltán: Igen, vállalom.
Marton István: Schmidt úr visszalépésével ifj. Horváth Zoltán úr a jelölt. Más személy van-e. Nincs. Akkor javaslom, szavazzunk a jelöltekről.
Aki el tudja fogadni Dr. Tóth Lászlót, a Felügyelő Bizottság elnökének, igennel szavazzon. 35. Ellene? Nincs. Tartózkodás: Egy fő.
Marton István: Nem láttam Schmidt úr, hogyan szavazott.
Schmidt István: A szavazásban nem kívánok részt venni.
Marton István: Akkor 36 fő vesz részt a szavazásban.
Aki elfogadja Pintér Lajost Pat község polgármesterét, igennel szavazzon: 35 igen. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Egy.
Aki elfogadja Kanász Jánost a Felügyelő bizottságba, igennel szavazzon: 35 igen. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Egy fő.
Aki elfogadja Ifj Horváth Zoltánt, a Felügyelő bizottságba, igennel szavazzon. 35 igen. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Egy fő.
Aki elfogadja Nagykanizsa delegáltját, Polai Józsefet, a Felügyelő bizottságba, igennel szavazzon. Igen 36 fő. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Nincs.

47/2006(11.13.)NKTT Határozat.

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Felügyelő Bizottságának tagjai:
Dr. Tóth László Csapi Község polgármestere, a bizottság elnöke.
Pintér Lajos Pat község polgármestere
Kanász János Surd Község polgármestere
Ifj. Horváth Zoltán Magyarszentmiklós Község polgármestere
Polai József Nagykanizsa Város delegáltja.
Határidő: 2006. november 13.
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
3. számú napirend: Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása

Marton István: A pénzügyi bizottság tagjainál nem javaslok változtatást, az Elnökről Grabant János polgármester úrról sok dicséretet hallottam, javaslom továbbra is fogadjuk el.
A tagok közé kérem fogadják el Nagykanizsa város jelöltjét, Jerauschek Istvánt.
Kérdezem van-e más jelölt? Nincs, akkor egyenként szavazásra terjesztem elő a jelölteket.
Aki el tudja fogadni Grabant Jánost a Pénzügyi bizottság elnökének, kérem szavazzon. 35 igen. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Egy fő.
Aki elfogadja Molnár Józsefet a pénzügyi bizottság tagjának, kérem szavazzon. Igen 36 fő. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Nincs.
Aki elfogadja Németh Zoltánt a pénzügyi bizottság tagjának, kérem szavazzon. Igen 35 fő. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Egy fő.
Aki elfogadja Magyar Zsoltot a pénzügyi bizottság tagjának, kérem szavazzon. Igen 36 fő. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Nincs.
Aki elfogadja Nagykanizsa delegáltját, Jerauschek Istvánt a Pénzügyi bizottságba, igennel szavazzon.36 igen. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Nincs

48/2006.(11.13.) NKTT. számú határozat
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Pénzügyi Bizottságának tagjai:
Grabant János Szepetnek Község polgármestere a Bizottság elnöke
Molnár József Zalaszentjakab község polgármestere,
Németh Zoltán Balatonmagyarod Község polgármestere
Magyar Zsolt Kacorlak község polgármestere
Jerauschek István Nagykanizsa Város delegáltja.

Határidő: 2006. november 13.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

4. számú napirend: Területfejlesztési Alap bizottság tagjainak megválasztása.

Marton István: A Területfejlesztési alap bizottság tagjait is a Tanács fogadja el. A Bizottságból két településen történt polgármester változás. Közben jelezték, hogy 38 fő a létszámunk.
Pávlicz Lajos: A TEFA Bizottságba jelenleg 24 település tartozik, a működési szabályzat szerint ezek jelölik a bizottságba a 6 tagot, továbbá a hetedik tagot a Zala megyei Közgyűlés delegálja.
A Bizottsági tagok pedig elnököt választanak maguk közül és az elnököt a Társulás elnökségi ülésére meg kell hívni.
Dr. Tóth László: A területi felosztásnak megfelelően a korábbi területfejlesztési társulásokból kell 2-2 főt választani.
Marton István: Javaslom, Novák Csabát Liszó polgármesterét.
Megkérdezem elvállalja-e?
Novák Csaba: Igen vállalom.
Pávlicz Lajos Javaslom Kele Lajost, Eszteregnye polgármesterét.
Kele Lajos: Jelenleg nem vagyunk tagok, én vállalom és kérem a csatlakozáshoz szükséges okmányokat megküldeni, mert szerintem a települést érdekli a csatlakozás.
Marton István: Úgy ítélem meg, más jelöltek nincsenek és különösebben nem indokolja most a sietséget semmi, az öt tagot felterjesztem szavazásra, a hatodik tagot pedig figyelembe véve az indokokat később meg tudjuk választani. Amennyiben ezt el tudják fogadni, kérem szavazzunk a személyekről.

Aki elfogadja Pávlicz Lajos TEFA bizottsági tagságát, kérem szavazzon. Igen 36, Ellenvélemény, Nincs, Tartózkodás? Egy fő.
Aki elfogadja Szirtes Lajos TEFA bizottsági tagságát, kérem szavazzon. Igen 36, Ellenvélemény, Nincs, Tartózkodás? Egy fő.
Aki elfogadja Dr. Tóth László TEFA bizottsági tagságát, kérem szavazzon. Igen 36, Ellenvélemény, Nincs, Tartózkodás? Egy fő.
Aki elfogadja Réti Alfréd TEFA bizottsági tagságát, kérem szavazzon. Igen 36, Ellenvélemény, Nincs, Tartózkodás? Egy fő.
Aki elfogadja Novák Csaba TEFA bizottsági tagságát, kérem szavazzon. Igen 36, Ellenvélemény, Nincs, Tartózkodás? Egy fő.

Marton István: Megállapítom az öt tag megválasztásra került, kérem a bizottsági tagokat, válasszanak elnököt.

Dr. Tóth László: Tisztelt Tanácsülés. Tájékoztatom, Önöket, hogy a bizottság tagjai Pávlicz Lajost választották meg elnöknek, 4 igennel és az érintett tartózkodásával.
Marton István: Köszönöm és akkor kérem a tanácsot, mi is fogadjuk el a Bizottsági elnökének Pávlicz Lajost. Kérem szavazzunk. Igen 36. Ellenvélemény: Nincs, Tartózkodás: Egy fő.
Megállapítom, hogy a TEFA Bizottság megválasztásra került.

49/2006. ( 11. 13.) NKTT számú határozat:
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Területfejlesztési Alap Bizottság elnökének megválasztotta Pávlicz Lajost, Murakeresztúr Község polgármesterét.
A Bizottság tagjai Szirtes Lajos Zalakaros Város Polgármestere
Réti Alfréd Kerecseny Község polgármestere
Dr. Tóth László Csapi Község polgármestere
Novák Csaba Liszó Község polgármestere

Határidő: 2006. november 13.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető                

5. számú napirend: Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztása

Marton István: A Közbeszerzési Bizottság tagjainál sem javaslok változtatást, amennyiben ezzel egyetértenek és más személyi javaslat nincs, akkor felteszem szavazásra.
Hegedűs György: Nem vállalom a bizottsági tagságot.
Marton István: Akkor helyette javaslom Nagy Gábort, Zalasárszeg polgármesterét. Kérdezem Nagy Gábor urat, elvállalja-e a megbízatást?
Nagy Gábor: Igen, vállalom.
Marton István: Akkor kérem szavazzunk. A Bizottság elnökének javaslom Kámán Pétert, kérem fogadják el. Aki egyetért, szavazzon. Igen 36. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Egy fő.
Aki elfogadja a Bizottság tagjának Pintér Lajost, kérem szavazzon. Igen 36, Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Egy fő.
Aki elfogadja a Bizottság tagjának Molnár Mihályt, kérem szavazzon. Igen 36, Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Egy fő.
Aki elfogadja a Bizottság tagjának Nagy Gábort, kérem szavazzon. Igen 36, Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Egy fő.
A bizottság ötödik tagját a közbeszerzési feladatnak megfelelő szakterület képviselőjét választja meg a Tanács.


50/2006. (11.13.) NKTT. számú határozat:
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Közbeszerzési bizottságának tagjai.
Kámán Péter Hahót község polgármestere, a bizottság elnöke.
Pintér Lajos Pat Község polgármestere
Molnár Mihály Zalaszentbalázs község polgármestere
Nagy Gábor Zalasárszeg Község polgármestere.

Határidő: 2006. november 13.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

6. számú napirend: A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási , Szociális és Közművelődési Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása

Marton István: A Társulás jogelődje által alapított Kht. Alapító okiratának 12. pontja tartalmazza a Felügyelő Bizottság létrehozását. A 13. pont szerint az Alapító ( Társulás) gyakorolja a taggyűlés hatáskörébe utalt minden jogosítványt., így a Felügyelő Bizottság tagjainak kinevezését.
Kérem tegyék meg javaslataikat.
Varga Miklós: Véleményem szerint olyan személyeket kellene megválasztani, aki minél szélesebb körben veszik igénybe a KHT. szolgáltatásait. Ebben a kérdésben javaslom meghallgatni Gregor Tibornét, az ügyvezetőt.
Gregor Tiborné: A Kht. 36 településen látja el a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást, egyéb programokban is szinte a legtöbb településen részt veszünk, így nem tudok kiemelni senkit.
Marton István: Kérdezem, hogy el tudjuk-e fogadni, hogy a települések változatlanul hagyása mellett, az új polgármesterek személye legyen a javaslat? Ennek alapján Orosztonyból Vercz Károly és Sandról Hábli Nándor. Van más javaslat? Nincs.
Kérdezem az érintetteket, elvállalják-e?
Vercz Kárioly: Igen, vállalom.
Habli Nándor: Igen vállalom.
Dr. Tóth László: Javaslom, hogy ennek megfelelően a külsős tag helyett, Zalaújlak polgármestere legyen a harmadik tag.
Marton István: Köszönöm, kérdezem az érintettet, vállalja-e?
Böröndi Ferenc: Igen, vállalom.
Marton István: Köszönöm és szavazásra terjesztem elő a jelölteket.
Aki egyetért azzal, hogy Vercz Károly a KHT. felügyelő bizottsági tagja legyen, kérem szavazzon. 36 igen. Ellenvélemény? Nincs, Tartózkodás: Egy fő.
Aki egyetért azzal, hogy Hábli Nándor KHT. felügyelő bizottsági tagja legyen, kérem szavazzon. 36 igen. Ellenvélemény? Nincs, Tartózkodás: Egy fő.
Aki egyetért azzal, hogy Böröndi Ferenc KHT. felügyelő bizottsági tagja legyen, kérem szavazzon. 36 igen. Ellenvélemény? Nincs, Tartózkodás: Egy fő.
Megállapítom, hogy a szavazás értelmében a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

Vercz Károly Orosztony polgármestere
Habli Nándor Sand. polgármestere
Böröndi Ferenc Zalaújlak polgármestere

51/2006(11.13.) NKTT. számú Határozat:

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:
         Vercz Károly Orosztony Község polgármestere
Habli Nándor Sand Község polgármestere
Böröndi Ferenc Zalaújlak Község polgármestere
Határidő: 2006. november 13.
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

7. számú napirend: Tájékoztató a 2007. évi költségvetési törvénytervezet vonatkozó, 8. számú melléklet szerinti többcélú kistérségi társulások feladatellátásának finanszírozásának várható alakulásáról.
Marton István: Megkérem a tájékoztatóra Polai György irodavezetőt.
Polai György: A költségvetési törvénytervezet 8. számú melléklete tartalmazza a többcélú kistérségi társulások feladatellátásával kapcsolatos normatívákat. Írásban megküldtük a településeknek a törvénytervezetben szereplő összegeket, most kiemelek a bennünket érintő legfontosabb tételekből.
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2006. évi várható bevételei a következőkben valószínűsíthető, a 2006. évi igénybevételi adatok alapján számolva:
A munkaszervezetre 45 millió Ft várható, a közoktatási intézményi feladat támogatása egyrészt a bejáró gyermekek támogatása, illetve az iskolabusz normatíva összege 73.000 Ft/főre emelkedik.
A bejáró gyerekek támogatása tekintetében a költségvetési törvény-tervezet szigorú létszámadatokhoz köti a támogatás elnyerését, iskolabusz támogatás feltététele, hogy az utaztatott gyermekek mellett kísérő utazzon.
A Kistérségben folytatott felmérések során jelenlegi ismeretek szerint várhatóan a 2006. évi társulások kapnak támogatást.
A közoktatási szakszolgálati feladat tekintetében kistérségünk logopédiai, gyógytestnevelési, korai fejlesztés, nevelési tanácsadás feladatok ellátását vállalta a társulási megállapodás szerint. A támogatás azon óvodás és iskolás gyermekek után vezető igénybe akik az említett szakszolgálati feladat ellátására szorulnak. A jelenlegi létszámmal számítva előzetes felméréseink alapján kb. 18 854 e Ft áll várhatóan rendelkezésre, viszont a számítási módja változik. Ezen forrás várhatóan nem elégséges a feladat működési kiadásainak finanszírozására.
A gyermekjóléti alapellátási feladatok támogatása tekintetében térségünkben a Társulás a gyermekek átmeneti gondozása feladatot, külön megállapodással láttatjuk el a Nagykanizsai Családsegítő Központtal. A feladatellátásra a törvénytervezet nem biztosít normatív támogatást.
A szociális alapszolgáltatási feladatoknál a családsegítés, nappali ellátás, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok után került igénylésre 2006. évben. A 2006. évi költségvetési törvény 3 feladatnál követelte meg a településszám és lakosságszám követelményét, az 50 és 60% egyidejű teljesülését, efölött vállalt feladatoknál ez a követelmény nem volt.
A 2007. évi tervezet viszont valamennyi szociális feladatban megköveteli a részt vevő önkormányzatok és lakosságszám követelményeket. ( 50+60%)
Mozgó könyvtári ellátásra a Társulás 2006. évben 8 könyvtári szolgáltatóhelyre kapott támogatást, A normatíva ezen települések után a 2007. évi törvénytervezetben is biztosítva van.
Kistérségünk a belső ellenőrzési feladatok megszervezésére, annak működési és fejlesztési kiadásainak finanszírozására a számított mutatók alapján a többcélú normatíva változatlan, viszont a gesztor önkormányzat által igényelhető önkormányzati társulási normatíva megszűnt. 2006. évben 45.000 Ft/szerv volt. A lakosságszám arányos lefedettséget itt is csak a Nagykanizsa várossal való együttműködéssel tudjuk biztosítani. Összegzésként látható, hogy bizonyos normatíva emelkedés mellett, a szociális és gyermekjóléti területen 16 millióval kevesebb támogatásra számíthatunk.

Marton István: Megkérdezném, hogy valakinek kérdése, észrevétele van-e? Igen. Megadom a szót Schmidt Istvánnak.
Schmidt István: Zala megyében valamikor alakult egy Közútkezelő Társulás aminek mi is tagja vagyunk, de úgy döntöttünk, hogy nem fizetjük tovább a hozzájárulást, ami a mi esetünkben évi 200.000 E Ft-ot jelent. Mivel érdemi munkát nem végeznek, ha pedig végeznek akkor az elvégzett munkáért külön díjazást kérnek. Szerintem ezt a Kanizsai kistérség is át tudná vállalni, és ezeket a feladatokat is át tudná venni a Társulás.
Marton István: Jónak tartom ezt az ötletet, és megkérném Polai György urat, hogy nézzen utána, a következő Társulási ülésre, hogy milyen lehetőségeink vannak.
Kérdezném, hogy van-e további kérdés, észrevétel? Nincs.
Ezzel az ülést bezárom.

Kelt: Nagykanizsa, 2006. november 23.

Letöltés: Jegyzokonyv_november_13.doc