Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



KISTÉRSÉGI KAPUK

ÉRTÉKEINK - KÖZKINCS


Egy-egy kistérség értékei, legyen az a táj, maga, szép épület, innen származó vagy itt alkotó híres személyiség, Zala megye, tágabb értelemben hazánk közkincse, mindannyiunkat gazdagít. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium KÖZKINCS pályázatában így fogalmazza meg a kiíró a fő célokat: cél „... a kistérségen belül „a partnerség és a hálózatosodás elősegítése; a többcélú kistérség önazonosságához szervesen hozzátartozó kulturális örökség ápolása, megismertetése.” A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása így fogalmazta meg „Kistérségi kapuk” című projektjének célját és feladatait: a projekt a nagykanizsai kistérség települései, a települések alkotta, azonos kultúrájú mikrotérségek és a kistérség egésze számára is megoldásokat kínál a szellemi és tárgyi kulturális, valamint természeti értékeinek közkinccsé tételére. A megoldás olyan közösen létrehozott és folyamatosan alakított sokoldalú honlaprendszer, melyben a települések bemutathatják kulturális és természeti értékeiket, civil szervezeteiket és alkalmas a kistérség egésze (a kistérség vezetése és munkaszervezete és kistérségi hatkörű szervezetek tevékenysége, a kistérséghez általánosan tartozó szellemi, tárgyi és természeti értékek) bemutatására is. A létrejövő többfunkciós internetes „kapu” tehát egyszerre biztosítja az értékek átjárását a települések, a kistérség egésze, a régió. és a világ között, de megoldásokat ad egy szervezett kistérségi szintű komunikációra és információáramoltatásra is, mellyel a kistérség hálózatodását segítheti elő." A pályázat eredményeként létrejött, a nagykanizsai kistérség ÉPÍTETT, SZELLEMI és TERMÉSZETI értékeit bemutató honlaptartalmakat, mint a kistérség virtuális KAPUIT, a Halis István Város Könyvtár készítette az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs (KÖZKINCS k2-07-243/NYD07. számú) pályázati forrásából. A pályázat benyújtása idején a nagykanizsai kistérséghez tartozó, jelenleg a nagykanizsai, zalakarosi és pacsai kistérség részét alkotó 48 településről indult meg tematikus honlaptartalom és ehhez kapcsolódó internetes szolgáltatás létrehozása. A honlaptartalamak kialakításával és fejlesztésével egyidejüleg fejlesztettük, fejlesztjük a továbbiakban is, az www.nagykar.hu-t, a kistérség internetes tartalomszolgáltató rendszerének szoftverét. E honlapok virtuális értelemben az első KAPU-k, melyen keresztül minden információ elérhető.
A településekről szóló internetes tartalmakat a hivatkozásgyűjteményben írtuk le és rendszereztük, ez jelenti a második KAPU-t. A harmadik KAPU a települések digitális könyvtára: a munka során a településekről adatokat közlő fontos kézikönyvek, lexikonok, helyismereti munkák tartalmát – köztük angol és német nyelvű ismertetőket – digitálisan is elérhetővé tettük, mégpedig a www.nagykar.hu honlapcsaládban alkalmazott, az eredeti dokumentum képét is tartalmazó formában. A megvalósítás során a településeken élő lakosokat, elsősorban a számítógépen jól használó fiatalabbakat is bevontuk, oktattuk, hogy részt vehessenek a honlaptartalmak gyarapításában, gondozásában.

A projektet megvalósító Halis István Városi Könyvtár a megvalósítás kezdetén így határozta meg a feladatot: A tartalmak létrehozásakor törekszünk a táj és a bemutatott település minél sokoldalúbb és vonzóbb felemlítésére, ezzel párhuzamosan pedig a források, hivatkozások ellenőrzésére, illetve annak a technológiának a kialakítására, mellyel az információgazda korrekt információkat tud közölni az általa majd hosszabb ideig gondozott honlapon. Elsősorban nem mennyiségben, hanem minőségben és szervezettségben, ezáltal is használhatóságban szeretnénk előre lépni az eddigi települési portálokhoz képest. Elvünk, hogy minden településen találjuk meg a bemutatandó értéket, és annak fontosságát a helyben történő munkafolyamatok és bemutatások ideje alatt is tudatosítsunk a település lakóival. Szerintünk csak így alakulhat ki kistérségi identitás is.
Az alábbi táblázatban a 2007-ben a nagykanizsai kistérséghez tartozó települések - folyamatosan fejlődő és bővülő - honlaptartalmait és a hozzájuk kötött internetes szolgáltatásokat (digitális dokuemtnumok, linktár) linkjeit ajánljuk.

A település
I. Kapu:
A település kistérségi honlapja
II. Kapu:
A település

ÉRTÉKEIRŐL

szóló linkgyűjtemény
III. Kapu:
A település könyvtára a digitális gyűjteményben
Mely kistérséghez tartozik 2008. január 1-től

ALSÓRAJK

BALATONMAGYARÓD
BELEZNA

BÖRZÖNCE

CSAPI

ESZTEREGNYE

FELSŐRAJK

FITYEHÁZ

FŰZVÖLGY

GALAMBOK
GARABONC
GELSE
GELSESZIGET

HAHÓT

HOMOKKOMÁROM

HOSSZÚVÖLGY

KACORLAK

KERECSENY
KILIMÁN
KISRÉCSE
LISZÓ

MAGYARSZENTMIKLÓS

MAGYARSZERDAHELY

MIHÁLD
MURAKERESZTÚR

NAGYBAKÓNAK
Látnivalók
NEMESPÁTRÓ

OROSZTONY
PAT
PÖLÖSKEFŐ

PÖTRÉTE

RIGYÁC

SAND

SORMÁS

SURD

SZEPETNEK

ÚJUDVAR

ZALAKAROS
ZALAKOMÁR
ZALAMERENYE

ZALASÁRSZEG
ZALASZABAR
ZALASZENTBALÁZS

ZALASZENTJAKAB
ZALAÚJLAK