Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Ikt.sz.: 1-18/2004.
Jegyzőkönyv 2003.01.03.

Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulásának 2004. február 03-i taggyűléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint, a taggyűlés 21 fővel határozatképes.
Napirendi pontok:
1. Az FMM Közmunka Tanács 2004. évi pályázata
Előadó: Litter Nándor elnök
2. A Társulás önkormányzatainak hulladékgazdálkodási terve
Előadó : Sinkovicsné Szili Gyöngyi menedzser
3. A megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségei
Előadó: Tukszár Tamás menedzser
4. Tájékoztató az aktuális pályázatokról
Előadó: Sinkovicsné Szili Gyöngyi menedzser
5. A PRAEVENTIO Biztosítási Alkusz Kft. bemutatkozása
Meghívott: Cziczeli Ferenc értékesítési munkatárs
6. Egyéb
Litter Nándor elnök köszöntötte a megjelenteket, felolvasta a napirendi pontokat és javasolta, hogy az 5. napirendi pont kerüljön elsőként megvitatásra, majd szavazásra tette fel azokat. A taggyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
1.    napirend: A PRAEVENTIO Biztosítási Alkusz Kft. bemutatkozása
A meghívott, Cziczeli Ferenc értékesítési munkatársa ismertette a PRAEVENTIO Biztosítási Alkusz Kft ajánlatát. Az ezzel kapcsolatos feladatokat a Társulás munkaszervezete koordinálja.
2.    napirend: Az FMM Közmunka Tanács 2004. évi pályázata
Kobán Ildikó tájékoztatta a taggyűlést az FMM által kiírt közmunkapályázatról, annak feltételeiről, az addig beérkezett igényekről.
Litter Nándor szavazásra tette fel a Társulásnak az FMM Közmunka Tanács 2004. évi pályázaton való indulását.

1/2004. (02.03.) számú határozat ( a taggyűlés egyhangúlag elfogadta)
a, A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása taggyűlése egyetért a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által Közmunkaprogramok megvalósítására kiírt pályázat benyújtásával.
b, A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása vállalja az „Együtt a vidékért” elnevezésű közmunkaprogram pályázathoz szükséges 600 000 Ft önrész biztosítását, és a pályázati elbírálásig elkülönítetten kezelését.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: 2004. február 16.3.    napirend: A Társulás önkormányzatainak hulladékgazdálkodási terve
Sinkovicsné Szili Gyöngyi vidékfejlesztési menedzser tájékoztatta a taggyűlést az eddig beérkezett ajánlatról. A taggyűlés további ajánlatok kérését tartotta szükségesnek, melyeket a következő taggyűlésen vitatnak meg. Póczai Zoltán felvetette, hogy Sormáson egy 8 ha-os –jelenleg a Honvédség tulajdonában lévő- műszerkert alkalmas lenne hulladék-tárolónak, darálónak, további lépéseket a pontos mennyiségi adatok után lehet tenni.
4.    napirend: A megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségei
Tukszár Tamás menedzser tájékoztatta a taggyűlést a megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségeiről. Litter Nándor javaslatára ennek megvitatását későbbi időpontra tolta el a taggyűlés. A LEADER+ pályázat kapcsán Tukszár Tamás ismertette, hogy megindult a Leader csoportok létrehozása, elsősorban turisztikai és mezőgazdasági termékek értékesítése céljából. A térségben két-három csoport létrehozása célszerű, átgondolt összetételű programokkal.
5.    napirend: Tájékoztató az aktuális pályázatokról
Sinkovicsné Szili Gyöngyi tájékoztatta a taggyűlést, hogy a vidékfejlesztési program aktualizálása folyamatban van, a kért dokumentumokat időben benyújtotta a munkaszervezet az FVM felé. Tájékoztatást nyújtott továbbá a Társulás által a Külügyminisztériumba benyújtott „Felkészülten az Unióba” elnevezésű pályázatról is, melynek gesztora a Zalai Falvakért Egyesület, valamint arról, hogy a „Kanizsa térségi termékek bemutatója és szemináriuma” elnevezésű rendezvényre az előadók felkérése megtörtént.
6.    napirend: Egyebek
Sinkovicsné Szili Gyöngyi tájékoztatta a taggyűlést a 2004. évben a Társulás munkaszervezete által megrendezendő Zalai Művészeti Fesztivál Kistérségi fordulóinak helyszíneiről és időpontjairól illetve a fesztivál kategóriáiról. Ezúton is meghívta a jelenlévőket a rendezvényekre.
Hegedűs György javasolta, hogy a munkaszervezet nyújtson be az Oktatási Minisztérium felé nyílt levelet a Társulás települései nevében a településekre háruló magas intézményfinanszírozási terhek csökkentése érdekében.

Litter Nándor elnök több napirendi pont nem lévén a Taggyűlést bezárta.


Nagykanizsa, 2004. február 25.
Letöltés: jegyzokonyv_2003.01.03..doc