Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Ikt. szám: 31-15/2003.

JEGYZŐKÖNYV 2003.10.15.


Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulásának 2003. október 15.-i taggyűléséről.
Tárgy: Az alább felsorolt napirendek szerint.
Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint, a taggyűlés 17 fővel határozatképes.


Napirendi pontok:

1.    A 2003. évi költségvetés módosítása
Előadó: Litter Nándor elnök

2.    Beszámoló a 2003. III. negyedévi munkáról
Előadó: Sinkovicsné Szili Gyöngyi vidékfejlesztési menedzser

3.    Egyebek

Litter Nándor elnök köszöntötte a résztvevőket, felolvasta a napirendi pontokat, és szavazásra feltette. A napirendi pontokat a taggyűlés egyhangúlag elfogadta.

1.    napirend: A 2003. évi költségvetés módosítása
Sinkovicsné Szili Gyöngyi ismertette a jelenlévőkkel a költségvetés módosításának szükségességét és részletezte a módosítás okait, külön kiemelve a közmunkaprogram várhatóan 23 milliós költségvetését, amely beleépül a Társulás költségvetésébe.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

Litter Nándor szavazásra tette fel a költségvetés módosításának elfogadását.


25/2003. (10.15.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása a 2003. évi költségvetés módosítását elfogadja.

Felelős: Sinkovicsné Szili Gyöngyi vidékfejlesztési menedzser
Határidő: folyamatos


2.    napirend: Beszámoló a 2003. III. negyedévi munkáról
Litter Nándor megkérdezte, hogy az írásban kiküldött anyaghoz van-e kérdés, hozzászólás.

Kérdés, hozzászólás nem volt, Litter Nándor szavazásra tette fel a beszámolót.

26/2003. (10.15.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása a munkaszervezet III. negyedéves beszámolóját elfogadja.

Felelős: Sinkovicsné Szili Gyöngyi vidékfejlesztési menedzser
Határidő: folyamatos

3.    napirend: Egyebek

Litter Nándor felvetette, hogy a jövőben társulási szinten közös gondolkodás szülessen a megvalósítandó projektekben.
Pávlicz Lajos felvetette a megújuló energia hasznosításának lehetőségét, amit Póczai Zoltán is támogatna.
Godena József a szélerőmű illetve a földgáz hasznosításában látna lehetőséget.
Szőllősi Tiborné olyan projektek megvalósítását támogatná, amelyekből a Társulás legtöbb települése profitálhatna.
Litter Nándor a felvetésekre reagálva javasolta, hogy a Társulás munkaszervezete a polgármesterekkel egyeztetve gyűjtse össze az egyes települések igényeit, projektötleteit. Javasolta továbbá, hogy minden önkormányzat részére a munkaszervezet küldje meg a PEA összefoglaló táblázatát.
Felelőse: Sinkovicsné Szili Gyöngyi vidékfejlesztési menedzser.

Litter Nándor több napirendi pont nem lévén a Taggyűlést bezárta.

Nagykanizsa, 2003. október 17.
Letöltés: jegyzokonyv_2003.10.15.doc